Şahıs Şirketi Kuruluşu

Şahıs Şirketi Kurmak

Şahıs şirketi tüzel bir kişiliğe sahip olan, ortakların sorumluluklarının sınırsız olduğu çok tercih edilen bir şirket türüdür ve tek bir kişi ile kurulabileceği gibi birden fazla kişi ile kurulabilir.Karmaşık olmayan şahsi yönetim şekliyle, her türlü kararın şirket sahibi tarafından alınabildiği bir şirket yapısına sahiptir. Şahıs şirketlerinin kuruluş ve kapanış süreci çok basittir ve bu işlemlerin kısa sürede tamamlanmasını sağlar. Bu da şahıs şirketi sahibi olanlar için bir avantajdır. Şahıs şirketini tanımlamak gerekirse; ortak ekonomik çıkarlar doğrultusunda, belli sayıdaki kişilerin kurdukları, sorumluluklarının kişisel olan ortaklık şeklinde kurulan şirketlere denir.

Bu şirket türünde ortak sayısı genelde az kişiden oluşmaktadır ve ortaklığın devri oldukça zor bir durumdur. Çünkü şahıs şirketlerinde ortakların tamamı uygun görmediği sürece ortaklık payı devredilemez ve satılamaz. Şayet ortaklardan biri şirketten ayrıldıysa bile, şirket ilişkileri ile ilgili üçüncü kişilere olan sorumluluğu bir süre daha devam etmektedir. Şahıs şirketlerinin ortakları gerçek kişilerdir ve şirket alacaklılarına karşı bütün mal varlıkları ile sorumludurlar.

TTK’ya göre şahıs şirketleri Komandit şirketler ve Kolektif şirketler olarak ikiye ayrılmaktadır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantaj ve Dezavantajları

Şahıs şirketlerinin her şirket türünde olduğu gibi avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. Bir şirket açmak isteyenlerin bu avantaj ve dezavantajları değerlendirerek, şahıs şirketlerinin kendileri için uygun olup olmadığına karar verebilirler. Şahıs şirketlerinin avantaj ve dezavantajları şu şekilde sıralanabilir:

Şahıs şirketi kurmanın avantajları;

 • Herhangi bir ortağa ihtiyaç duymadan tek kişi ile kurulabilir
 • Daha az sermaye ile kurulabilir
 • Muhasebe ücretleri düşüktür
 • Defter tasdik ücretleri daha düşüktür
 • Kademeli vergi sistemi uygulanmaktadır
 • Kuruluşu ile kapanışı kolaydır ve hızlıdır

Şahıs şirketi kurmanın dezavantajları;

 • Limited şirketlerde yüksek ciro yapıldığında %20 vergi oranı varken, şahıs şirketlerinde %35 kadar olur
 • Banka ve kredi veren kuruluşların gözünde itibarı düşüktür
 • Sanal pos ve kredi gibi süreçler daha yavaş yürür
 • Resmi kuruşların gözünde prestiji azdır
 • Markalaşma aşamasında daha fazla engellerle karşılaşır
 • Devredilmesi daha zordur

Şahıs Şirketi Kuruluş Süreci ve Gerekli Olan Belgeler 

Şahıs şirketi kurabilmek için yerine getirilmesi gereken bazı prosedürler ve hazırlanması gereken evraklar mevcuttur. Şirket açmak isteyen kişi bu prosedürleri, kendisi gerçekleştirebileceği gibi bir muhasebeciye vekâlet vererek de işlemlerin onun tarafından yapmasını isteyebilir.

Şahıs Şirketi Kuruşu İçin Gerekli Belgeler

 • İşe Başlama Bildirim Formu
 • 2 adet İkametgah Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 • 2 adet Nüfus Cüzdanı Sureti (Nüfus Müdürlüğünden)
 • 2 adet Nüfus Cüzdanının Fotokopisi (Notere Tasdikli)
 • 2 adet İmza Beyannamesi
 • İşyeri Kira Kontratı
 • İşyeri Kira Kontratı Damga Vergisi Alındı Makbuzu
 • İşyeri Kiralık Değilse Tapu Fotokopisi
 • İş Yerinizin Vergi Dairesine Dilekçe

Şahıs Şirketi Kuruluş Maliyeti

Şahıs şirketi kurma maliyeti basitçe ve ortalama olarak şu şekilde hesaplanabilir:

 • Kuruluş için muhasebeci ödenecek: 500-750 TL arası
 • Noter İmza beyannamesi: 60 TL
 • Muhasebe vekâlet: 120-150 TL
 • Ticari San odası kayıt: 1000-1250 TL
 • Kaşe: 15 TL
 • Fatura, tahsilat makbuzu, zarf basımı: 250-300 TL

 Ortalama olarak: 2000 TL – 2250 TL arasındadır. (2019 Eylül itibariyle)

 • Çalışan sayısı muhasebeciye kurulum için ödenecek fiyatı değiştiren bir faktördür
 • Defter tasdik ücretleri kaldırılmıştır
 • Yazar kasa gerekiyorsa 1250 TL civarıdır, maliyete eklenmemiştir
 • Kira kontratlarına için kira bedeline göre çok cüzi bir damga vergisi ödemesi ilave olabilir
 • Çalışma ruhsatı alınması gerekiyorsa maliyetler değişecektir

Şahıs şirketi kuruluş işlemleri son derece basit ve hızlı bir süreçtir. Yukarıda belirtilen evraklarla birlikte bir muhasebeciye noterden vekâletname verdikten 1-2 gün içerisinde kuruluş işlemleri tamamlanır. Vergi dairesi tarafından yoklama gerçekleştirildikten sonra vergi levhası hemen alınabilir. Sonraki süreçte Meslek odası ve ticaret odasına kayıt işlemi yaptırılır, ardından fatura, irsaliye, kaşe basımı, banka hesap açılışından sonra ticari olarak faaliyete başlanabilir.

Şahıs Şirketlerinin Ödemekle Yükümlü Olduğu Vergi ve Ödemeler

 • Her ay KDV
 • Her ay çalışanınız var ise sigorta primi
 • Her ay Bağkur primi
 • Üç ay da bir Stopaj
 • Üç ay da bir Geçici Vergi
 • Yılda bir Yıllık Gelir Vergisi
 • Yılda bir yasal defter tasdiklerini
 • Yılda bir meslek odası üye aidatlarını
 • Belediye Vergileri
 • Her ay Mali Müşavirlik Ücreti

(belirtilen tüm veriler günümüz şartlarına göre değişkenlik gösterebilir)İş Kurma Rehberi

Yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.


bayilik veren firmalar
iş planları
İş Yeri Açmak