Yabancı Ortaklı Anonim Şirketi Kuruluşu

Yabancı Ortakla Şirket Kurmak

Yabancı ortaklı şirket kuruluşu, yabancı sermayenin ülkemiz ekonomisine kazandırılması için ülkemiz kanunları tarafından, desteklenmektedir. Ve bu çerçeve de kanunlarımızda geçtiğimiz dönemlerde yapılan değişiklikler ile daha fazla yabancı yatırımcı çekilmesi hedeflenmiştir. Bu kanunlara göre yabancı yatırımcılar, Türk ortaklarla şirket kurabilecekleri gibi %100 kendi sermayeleri ile tek ortaklı ya da çok ortaklı şirket kurulumu yapabilmektedirler. Bu yabancı yatırımcılar şirket türü olarak Anonim Şirket (S.A), Limited Şirket (L.L.C), şube açılışı ya da irtibat bürosu şeklinde faaliyet gösterebilirler.

Kanunda yapılan düzenlemelerle, bu şirketlerin açılışında yabancı yatırımcılara kolaylıklar tanınmaktadır. 2018 yıl sonu itibari ile ülkemizde kurulan yabancı sermaye sahibi şirket sayısı 12,376’dır ve toplamda aynı yıl sonu itibari ile 77 bin yabancı ortaklı şirket ülkemizde faaliyet göstermektedir. Bu şirketlerin %75’i Limited iken, %25’i Anonim Şirket olarak kurulmuşlardır. Yılda ortalama olarak 12 bin civarı yeni yabancı ortaklı şirket kuruluşu yapılmaktadır.

Yabancı Yatırımlar Kanunu ile hedeflenenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Yabancı yatırımcıların doğrudan özendirilmesi
 • Yabancı yatırımcıların haklarının korunmasını sağlamak
 • Yatırım ve yatırımcı kriterlerinde uluslararası standartları sağlamak
 • Yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde onay ve izin sistemi yerine bilgilendirme sisteminin gerçekleştirilmesi
 • Yabancı yatırımcıların sayısının artırılması

Yabancı Ortaklı Anonim Şirket Kuruluşu Adımları

Yabancı ortaklı anonim şirket kuruluşunda yapılması gereken işlemler ve atılması gereken adımlar Türk ortaklı anonim şirket kuruluşuna benzerlik göstermektedir. Fakat yabancı ortak ile ilgili yapılması gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Şirket kuruluşu esnasında bu farklılığı doğuran ve dikkat edilmesi gereken kısım, yabancı ortağın çalışma ve oturma izninin alınması gerektiğidir. Ortakların tüzel ve gerçek kişi olmasına göre kuruluş evraklarında bazı değişiklikler olmaktadır.

Bu evraklar şu şekildedir:

Gerçek kişilerde;

 • Şirket yabancı ortağının pasaportunun Türkçe tercümesinin noter tasdikli fotokopisi
 • Şirket yabancı ortağının vergi numarası
 • Şirket yabancı ortağının vesikalık fotoğrafı
 • Şirket yabancı ortağının varsa oturma izni
 • Kira sözleşmesi
 • Vekâletnamesi

Tüzel kişilerde;

 • Şirketin genel kurulda aldığı Türkiye’de şirket kuruluşuna ortak olabileceğine dair aldığı karar
 • Şayet bu tüzel kişi müdür olarak atanacaksa müdür atama kararı
 • Şirkete ait ticari sicil kaydı
 • Şirketin yetkili yazısı

Yabancı ortaklı anonim’de şirket kurma aşamalarını kısaca şu şekilde sıralanabilir:

 • Kuruluş işlemlerini yürütecek kişinin noter onaylı tercüme edilmiş vekâletnamesi
 • Şirketin unvanının belirlenmesi
 • Şirketin adres tespiti
 • Şirket paylarının belirlenmesi
 • Ticari Sicil kayıt dilekçesi hazırlanması
 • Kuruluş ile ilgili bildirim formunun hazırlanması
 • Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması ve noter tasdiki
 • Mersis sistemi kayıt ve randevu alımı
 • Şirket sermayesi minimum 50,000 TL’dir, fakat müdür olarak yabancı ortak olacaksa 100 bin olması gerekir ve tamamının ödenmesi gerekir.
 • Şirketin faaliyet konusu ve amacı Nace kodunda belirtilmesi gerekir.
 • Şirket yabancı ortaklarının oturma izinlerinin alınması. Şayet bu yabancı ortak şirket müdür ise çalışma izinlerinin de alınması
 • Yabancı ortağın gerçek kişi olması durumunda noter onaylı pasaport tercümesi ve potansiyel vergi numarasının alınması
 • Yabancı ortağın tüzel olması durumunda apostil şerhli yetkili makamlarca hazırlanmış faaliyet raporunun ve ticari sicilinin noterden tasdikli tercümesi
 • Noter imza sirküleri
 • Sermaye tahsilat banka dekontu
 • Rekabet harcı tahsilat dekontu
 • Ticaret odasına kayıt
 • Vergi mükellefiyeti ve işe başlama bildirimi
 • Defter tasdiklerinin yaptırılması
 • Faaliyet alanına göre ihtiyaç varsa belediye izin ve ruhsat alımları

Yabancı Şirketler ile Nasıl Ortak Olunur adlı içeriği de inceleyebilirsiniz.

Yabancı Ortaklı Anonim Şirket Maliyetleri

Yabancı ortaklı Anonim Şirket kurma maliyetleri Türk ortaklı anonim şirket kurma maliyet kalemleriyle aynı kalemlerdir. İkisi arasında doğacak olan fark yabancı ortak ile ilgili tercüme, mali müşavirlik, noter, çalışma izni ve oturma izni gibi ilave giderlerdendir. Bu da yabancı ortak sayısına, müdür olup olmadığı, gerçek kişi ya da tüzel kişi olması gibi faktörlere göre değişiklik göstermektedir.

Bu işlemlerin maliyetleri şehirden şehire farklılık gösterse de ortalama 4 – 8 bin arasında ilave masraf doğurabilir. Maliyet unsurlarında yer alan söz konusu işlem ve evraklar ilişkin bilgilerin ilgili ticaret odaları bilgi sayfalarından alınarak, kuruluş işlemleri gerçekleştirilirse, ekonomik ve zaman olarak kayıpların önüne geçilebilir ve tasarruf edilebilir.

Yabancı İş Ortaklığına Çalışma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler

Yabancı ortaklı şirket kurarken, şirket yabancı yöneticileri ve ortakları ile ilgili çalışma izni alınması gerekmektedir. Bu çalışma izni alınırken şirketin sağlaması gereken bazı şartlar bulunmaktadır ve bazı evrakların hazırlanması gerekmektedir.

Bu evraklar şu şekildedir:

 • Başvuru mektubunun hazırlanması
 • Ticaret Odasından Faaliyet Belgesi alınması
 • Yeminli Mali müşavir ya da Vergi Dairesi tarafından onaylı bir önceki yıla dair Bilanço
 • Şirket ortak yapısı ve fonu ile ilgili son Ticari Sicil Gazetesi
 • İşlemler İle ilgili vekâletname
 • Oturma izni çıkarılması (en az 6 ay geçerlidir)
 • Yabancı ortağın kimlik bilgilerini içeren pasaport fotokopisi
 • Türkçe tercümesi yapılmış noter tasdikli mezuniyet belgesi ya da diploması
 • Pasaport fotoğrafı 1 adet
 • Şirket Sosyal Güvenlik numarası
 • Yabancı ortağın iletişim bilgileri
 • Yabancı ortağın medeni durumu
 • Yabancı ortağın yurt dışında ki ikametgâh adresi
 • Yabancı ortağın yurt içinde ki ikametgâh adresi

Yabancı ortaklı şirket kurarken yabancı ortakların Türkiye de önceden hesap açtırmış olmaları işlemleri hızlandıran bir faktördür. Şayet öncesinde bir hesap işlemi yoksa kuruluş işlemleri sırasında pasaport ile birlikte bankaya başvurarak hesap açtırma da bir problemin olup olmadığının araştırılması, zaman kaybının ve fuzuli koşturmanın önüne geçebilir. Şirket kuruluş işlemleri tüm evrak ve prosedürler tamamlandıktan sonra yaklaşık olarak bir hafta 10 gün arasında sürmektedir. Yabancı Yatırımcı Nasıl Çekilir?İş Kurma Rehberi

Yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan iş kurma rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz.


bayilik veren firmalar
iş planları
İş Yeri Açmak