Yatırımcı Arıyorum

Şirketlerde İnovasyon Kültürünü Geliştirmek

Şirkette İnovasyon Yapmak

Yenilik yapmak hiçte kolay bir süreç değildir. Özel bir zaman, çaba ayırmanın yanında şirket liderleri tarafından maddi ve manevi destek gerektirir. İnovasyon çalışması her ne kadar meşakkatli olsa da şirketin sürdürebilirliği için önemlidir ve şirkete büyük kazançlar sağladığı yadsınamaz bir gerçektir. Uzmanlara göre, önümüzdeki beş yıl içinde inovasyon ve tasarım konusunda şirket kültürü oluşturan şirketler, dışarıdan profesyonel bir yönetim hizmeti alarak yönetilen şirketlere göre yüzde 15 veya daha fazla oranda büyüme göstereceklerdir. Hatta bu büyüme oranı her ikisini de yapmayan şirketlere göre tam iki kat olacak bir büyümedir.

İnovasyon sadece gelecekteki müşteriler için değer yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kuruluşların üst düzey yeteneklerini sürdürmelerine, zaman içindeki maliyetleri azaltmalarına ve rekabet güçlerini korumalarına yardımcı olabilir. İnovasyon kültüründe anahtar kelime şirketin kendi çalışanlarıdır. Çünkü uzmanlara göre İşletmedeki çalışanlar operasyonlarını dışarıdan birine göre çok daha iyi tanımaktadırlar, isabet etmesi gereken hedefleri bilmektedirler ve iyileştirmelerin nerede yapılabileceğini net bir şekilde anlamaktadırlar.

Bu, işin içindeki kişiler olarak inovasyonu teşvik etmek de mükemmel bir fırsattır.

Şirketlerde İnovasyona Açık Olmak

Tüm bu açıklamalar doğrultusunda bakıldığında şirketlerinde inovasyon kültürünü geliştirmek isteyen liderlerin atması gereken üç önemli adım vardır:

Yenilikçi Bir İklim Yaratmak

Yüksek kaliteli yenilik üretmek ve bunu uygulamaya almak çok zordur. Bu nedenle, şirkette önce yeniliği destekleyen bir iklim yaratılmaya odaklanılmalıdır. İnovasyon için oluşturulan doğru iklim zamanla bir inovasyon kültürü yaratmaya yardımcı olacaktır. Bu şekilde liderler, insanların iş dünyasında yaşadıkları deneyimi (iklim) nasıl algıladıklarını ve yorumlamalarını etkileyebileceklerinden dolayı inovasyon konusunda biraz daha iyimser olabilirler. İşi Büyütmek İçin İnovasyonu Kullanmak

Bir inovasyon ortamı oluşturmak için liderlerin yapabileceği birçok çalışma vardır. Mesela çalışanlara ilginç, teşvik edici ve cazip bir çalışma sunmak, ekip üyelerine günlük rutinlerinin dışında olabilecek yan projeler yapma fırsatı vermek gibi fırsatlar sunmak bunlardan bir iki tanesidir. Çalışanların yenilikçi fikirler üzerinde işbirliği yapabileceği özel fiziksel veya sanal alan yaratmak, inovasyon kültürünü destekler.

Farklı Ekipleri Birleştirmek

Yenilikçi bir iklimi inşa etmenin anahtarlarından biri her türlü çeşitliliği teşvik etmektir. Bu, çeşitli iş birimlerinden, eğitim geçmişlerinden ve coğrafi ortamlardan personel ekiplerini işe almak anlamına gelmektedir. Enerjik, sürdürülebilir yenilikçi olan, farklı düşüncedeki kişileri birleştirmek, yeni fikirler üreten bir tür etkileşim sağlamaktadır. Çalışanlar yeni fikirler üzerinde birlikte çalıştıkça, aynı bulmacanın çok önemli bir parçası haline gelirler. Genellikle, kişiler bir toplantıya girdiğinde herkesin aynı fikirde olduğunu düşünürler ancak gerçekten çoğu kişi farklı fikirlerdedir. Açıklama fırsatı bulamadıkları için aynı fikirleri benimsediklerini hissettirirler ya da susarlar.

Oysa çalışanların yeni fikirler üretmesi ve paylaşması için, fikirlerini dile getirirken rahatça başkalarının bakış açıları hakkında yorum yapabilecekleri veya fikirlere katılacakları bir ortam yaratmak önemlidir.

Yaratıcı Düşünmeyi Teşvik Etmek

Araştırmalar, rutinlerin yaratıcılığı öldürdüğünü göstermiştir. Ve ne yazık ki, insanların iş yerindeki günlük rutinlerine sıkışıp kalmaları ve yaratıcı düşünmelerini açıklamayı ertelemeleri çok rastlanan bir durumdur. Kişileri bu alışkanlıklarından vazgeçirmek için fikirler üretebileceği, bu fikirlerini rahatça ifade edebilecekleri organizasyonlar düzenlenmelidir. Mesela Hackathon, 24 saatlik bir süreçte gerçekleşen şirket çapında bir girişimdir. Sadece teknoloji ve gelişme değil, tüm departmanlardan personeller, şirketi ileriye taşıyacaklarını düşünmek ve geliştirmek için tek başlarına veya ekip halinde fikirler üretmektedirler.

2018 yılında düzenlenen 4. yıllık Hackathon’da toplantısında yalnızca bir kural uygulanmıştır. Bu kurala göre kişiler günlük işleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmamış, sadece yeni düşüncelere ve yeni fikirlere yer vermişlerdir. Her ne kadar Hackathonlar teknoloji endüstrisinde yaygın olsa da aynı sistemi diğer organizasyonlar tarafından uygulanması mümkündür. Yabancı kişilerin ekibe farklı bakış açıları sağlaması için şirkete getirildiği organizasyonlar düzenlemek inovasyon kültürünü büyütme de yararlı olabilecek bir çalışmadır.

Şirketlerde İnovasyon ile Üretkeniliği Arttırmak

Ancak burada unutulmaması gereken bir nokta vardır. Yaratıcılığa ve inovasyona yardımcı olan sadece rutinin dışına çıkılması değildir. En önemli bileşen yeniliği kucaklayan bir şirket kültürüne sahip olmaktır. İş Performansını Artırmada İnovasyon

Bu yüzden şirket yöneticilerinin, yeni fikirlere açık olması ve yeni fikirler hakkında çalışanlarını cesaretlendirici olması en önemli faktörlerden biridir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz