Yatırımcı Arıyorum

Şirketlerde Lider Seçimi ve Lider Olmak

Şirketlerde lider seçimi, lider olabilecek kişiler arasından yapılır. Lider ve yönetici kavramları birbiri ile ilişkilendirilse de, etkili liderlik çok daha farklı olarak tanımlanmaktadır. Yönetici bir işletmenin bir kısmını ya da tamamını yönetirken, lider kişi çok daha geniş kitleye hitap eder.

Lider kişiler; daima yeniliklere açık, mücadeleci, iletişim yeteneği güçlü, takım ruhuna inanan, güçlü motivasyon sağlayabilen, paylaşımcı, başarıyı tüm çalışanlara pay edebilen, organizasyon yeteneği güçlü, geleceği görme yetisi olan kişilerdir.

Şirketlerde Lider Seçimi Nasıl Yapılır?

Bir şirkete lider seçmek güç bir durum gibi görünse de, liderlik nitelikleri taşıyan bir kişi bulunduğunda, şirketin bu kişinin liderliğine verilmesi uygun olabilir. Büyük şirketlerde liderleri yönetim kurulları seçer. Şirket içinde çalışan ve liderlik özelliklerini taşıyan kişiler arasından oldukça titizlikle seçim yapılmalıdır.

Potansiyel lider olabilecek kişiler, her departmanda bulunabilir. Ancak hissedarlar, işletmeyi teslim edecekleri kişiyi dikkatli seçmelidir. Lider seçiminde asla acele edilmemeli, her adayın özellikleri ayrı ayrı değerlendirilmeli ve şirketi yükseltecek aday seçilmelidir.

Lider seçiminde yapılacak hatalara bakacak olursak;

 • Lider seçileceği zaman adayların yeterli olup olmadıkları konusunda yeterli zaman harcanmayıp acele etmek
 • Gerekli özeni göstermemek
 • İhtiyaç duyulan tecrübe ve becerileri tanımlayamamak
 • İleri görüşlü olmayan kişileri lider yapmak
 • Tarafsız olamamak

Etkili lider seçimine bakacak olursak;

Şirketlerde lideri yönetim kurulu seçer. Yönetim kurulu başkanı veya üyelerden biri de lider olabilir. Bunların harici lider seçiminde şu hususlar göz önüne alınır.

 • Sezgilere güvenmek
 • Her adayın en etkili şekilde gözden geçirilmesi
 • Yardım için danışmanlara başvurmak
 • Katı kriterlerden sakınmak
 • Adayın lider olup olamayacağı konusunda herkesin hemfikir olması

Etkili Liderlik Özellikleri

Lider kişi, diğer yöneticilerden farklı olarak bazı özellikler taşımaktadır. Başarılı bir işletme lideri olmak için;

Öğrenmek; Gerçek bir lider, sürekli olarak kendini geliştiren, öğrenmeye açık, çalışanlarını da öğrenme için güdüleyen faaliyette olması gerekmektedir. Bu öğrenme faaliyetleri, çalışanlar için coşku yaratacaktır.

Başarı; Liderin başarılı olması demek, şirket çalışanların da başarılı olması demektir. Başarılı şirket çalışanları ve etkili liderler işletmeyi başarıya götürür. Başarı, kişilerin kurumu sahiplenmesi anlamını da taşır.

İşini Sevmek; Lider kişi işini sever ve personelinin de işini sevmesi için çaba gösterir. Çalışanların seveceği ortamları hazırlar. İşini eğlenerek yapan, severek yapan insanlar işe gitmek için sabırsızlanırlar. İşini severek yapan ve çalışanlarına sevdiren etkili lider, şirketinin de başarılı olmasını sağlar.

Örnek Teşkil Etmesi; Etkili bir lider, çalışanlarına ve işletme çevresine örnek olmalıdır. İşindeki sorumluluk bilincini personeline aşılamalı, güvenilir olmalıdır. Gerek iş yaşantısı gerekse özel yaşantısında örnek olmalıdır.

Adalet Duygusu; Etkili bir liderin en büyük özelliklerinden biri, adalet duygusunun gelişmiş olmasıdır. Personeline karşı adaletli olan lider, hak edene hak ettiklerini vermelidir. Ödül ve ceza verirken de adil olmalıdır.

Yenilikçi Olması; Sürekli olarak büyüme gösteren şirketlere baktığımızda yenilikçi şirketlerin daha çabuk ve güçlü büyüdüğünü görmekteyiz. Bu şirketlerin hızlı büyümesinin en büyük nedeni, yenilikçi liderlerin işin başında olmasıdır. Etkili lider yenilikçi liderdir.

Liderlerin diğer özelliklerine baktığımızda; ikna edici olmaları, risk almaları, ısrarcı olmaları, kendilerine güvenmeleri, anlaşmalara uymaları ve çözüm önerilerine açık olmaları gelir.

Etkili Liderliğin Temel İlkeleri

Lider kişiler, birlikte çalıştıkları kişilerin hayatlarını olumlu yönlerde etkileyen, kişilerin örnek aldıkları, saygı duydukları kişilerdir.

İyi bir lider olmanın 4 temel ilkesi vardır:

Farkındalık

Pek çok liderin ortak özelliklerinden biri farkındalıktır. Lider kişi, kendi gücünü ya da zayıf yönlerini bilir. Hedefleri nettir. Durumlar karşısında nasıl hareket etmeleri gerektiğini bilirler. Bilgi değerlendirmesinde hangisinin yararlı, hangisinin yararsız olduğunu bilirler.

Özel yaşantıları ve iş yaşantıları arasındaki dengeyi sağlayabilirler. Kendilerinde değiştirmek istedikleri şeyleri kolayca değiştirebilirler. İyi birer rehberdir. Yol göstericidirler. Kendilerine ve çevrelerine karşı dürüsttürler.

Denge

Çalışma hayatında adalet, sürdürülebilirlik, çalışma ve dinlenme gibi konuların temelinde denge faktörü bulunmaktadır. İyi ve gerçek bir lider, kendi görüşünü ileri sürerken, kendine karşı olan diğer görüşleri de dinlemelidir. Karar alırken sadece kendi kararını değil, diğer görüşleri de dikkate alır.

Şirket çalışanlarının huzur ve refahı onun için önemlidir ve bu konularda çalışmalar yapar. İşlerin doğru yapılmasını sağlar.

Kendine Güven

Etkili lider, kendine güvenen kişidir. Aldığı sorumlulukları yerine getirir ve kendini olduğu gibi kabul eder. Güçlü ve zayıf yönlerini bilir. Sürekli olarak öğrenmeye, yenilikçi fikirlere, kendini geliştirmeye açıktırlar ve inanmadıkları fikirleri ileri sürmezler.

Tevazu

Hangi şartlardan geldiğini unutmayan ve herkesin bir değeri olduğuna inanan kimse, liderlik koltuğunda oturur. Tevazu sahibi kişi, başarıyı sadece kendisine mal etmez, diğer çalışanların da bu başarıda payı olduğunu bilir. Daha Etkili Bir Lider Olmanın Yolları

Yönetici misiniz Yoksa Lider mi?

Bir işletmede çalışan kişilerin iyi bir yönetici ya da lider olabilmesi bazı özelliklere bağlıdır. Yönetici ya da lider olmanız için bu özelliklerin olması gerekmektedir.

Yönetici;

 • İrade eder
 • Taklit eder
 • Yapı ve sistem üzerine vurgu yapar
 • Gündelik olaylarla ilgilenir
 • Statüyü kabul eder

Lider ise;

 • Yenilikçidir
 • Odak noktası insandır
 • Uzak görüşlüdür
 • İlerisi için planlar yapar
 • Yaratıcıdır
 • Lider statükoyu kabul etmez
 • Lider, şirketin komutanıdır

Örneğin, teknolojinin dev ismi Bill Gates’in başarılı bir lider olmasının sırlarına baktığımızda;

 • Personeline değer vermesi ve elemanları şirketine ortak etmesi
 • Çok ama planlı çalışması, piyasaları takip etmesi
 • Belli bir şeye odaklanması
 • Başarılarına karşı şımarmayıp mütevazı davranması
 • İleriyi görmesi
 • Çevresinde akıllı kişileri çalıştırması

Bir şirketin başarılı olmasındaki en büyük nedenlerden biri, şirket çalışanları arasında koordinasyon sağlanmış olmasıdır. Bu koordine işlerini liderler planlar, organize eder ve kontrolünü sağlar. Personelin eğitimine önem verir. Güzel projeleri destekler. Motivasyonu güçlendirir. İnovasyon çalışmalarına önem verir. Ekip ruhunu canlı tutar. Liderlik ve Yöneticilik Arasındaki Farklar

Lider kişi, şirketteki problemleri öngörür. Ele alır ve çözüme kavuşturur. Şirketi emir vererek yönetmez, saygı ve güven eşliğinde yönetir.

İyi bir lider aslında iyi bir de dinleyicidir. Güven duyulmayan liderler, şirket içinde sorduğu hiçbir sonunun yanıtını alamazlar. Ekibini kendisine bağlayabilmiş lider, başarılı bir liderdir.

Her şirket belli bir dönem zor durumda kalabilir, işler her zaman yolunda gitmeyebilir. Bu durumda şirketi terk eden kişi zaten lider vasfında değildir. Lider kişi, şirketi yükseliş dönemine nasıl geri döndüreceğini planlar ve uygular.

Şirketlerde her şey maddi değildir. Maddi ödüller gelip geçicidir ancak manevi ödül daha çok motive eder. Ayın elemanı seçilmek gibi. Lider kişi, manevi motivasyonun gücünü bilir, adalet duygusunu ortaya çıkartır ve hak edene hakkını verir.

Manevi motivasyonlar

 • Selam vermek
 • Personelin önemli günlerine katılmak (sünnet, düğün ve cenaze vb.)
 • Paylaşımcı olmak
 • Güler yüzlü olmak
 • Çalışanlara değer verdiğini, onlarla gurur duyduğunu göstermek
 • Ödül törenleri düzenleyerek çalışanlara ödül vermek
 • Motivasyon gezisine götürmek
 • Happy Hours günleri düzenlemek

yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz