Yatırımcı Arıyorum

Sosyal Girişimcilik ve Ticari Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik ve Ticari Girişimcilik Farkları Nelerdir?

Girişimcilik kavramı anlam olarak ekonomik faktörlerin bir araya gelmesi ve bir kazanç sağlaması için yeni bir iş kurmak olarak yapılır. Genel bir tanım olması nedeniyle tüm girişimcilik sürecini ifade etmemektedir. Girişimciliğin farklı türleri vardır ve her girişimcilik türü kazanç elde etmeyi hedeflemez. Bu nedenle genel tanımdan farklılaşmış olan girişimcilik türleri bulunur. Gelişen dünya ve çevre koşullarıyla birlikte girişimciler yalnızca kar odaklı işler kurmak yerine başka amaçları içeren girişimlerle ortaya çıkar.

 • Sosyal Girişimcilik

Sosyal girişimcilik kavramının tanımı kar amacı gütmeden yapılan işler şeklinde yapılmıştır. Sosyal girişimcilikte kurulan işten elde edilen kazançlar sosyal sorumluluk projeleri ile değerlendirilebilir. Sosyal girişimcilik kavramı yeni bir girişimcilik modeli olarak ortaya çıkmıştır ve her geçen gün ilginin arttığı bir modeldir. Sosyal girişimcilik modeline sahip olan işletmelerin amaçları kar elde etmekten ziyade performansların çevresel ve toplum üzerinde bıraktığı etkidir.

 • Ticari Girişimcilik

Ticari girişimcilik kavramı ise karlı sonuçlar elde etmeyi hedefleyen girişimcilerin iş fırsatları yaratmasıdır. Topluma ve sosyal yaşama sunduğu ürünler veya hizmetler ile birlikte karlı sonuçlar elde edilmesi hedeflenir. Ticari girişimcilerin amacı gelir elde etmek ve topluma değer katmaktır.

İki farklı amaçlı olan girişimcilik türleri pek çok farklılığı ve benzerliği bir arada sağlar. Ticari girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının farklılıkları ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Ticari girişimcilik türü ile kurulan işlerde kar odaklı olmak amaçlanır. Sosyal girişimcilikte ise amaç kar elde etmekten ziyade topluma yarar sağlamaktır.
 • Ticari girişimcilikten elde edilen değerler parasal terimlerle ifade edilebilir. Sosyal girişimcilikte ise parasal terimler ile ifade edilebilecek bir değer bulunmaz.
 • Ticari girişimciler kar oranlarını ortakları ile paylaşır. Sosyal girişimcilikte ise kar oranları tekrar sosyal misyonlara yatırım yapar.
 • Ticari girişimler sonucunda yapılan iş fikirleri hali hazırda çözümü olan sorumların yapılandırılmış halidir. Sosyal girişimcilikte ise çözüm bulunmamış sorunlar ele alınır. Girişimcilik Fikirleri
 • Ticari amaçlı girişimciler genel olarak birbirini tekrar edecek şekilde bir döngüde ilerler. Sosyalgirişimler ise her zaman yenilik içerir ve yeni bir çözüm seçeneğini sunar.
 • Ticari girişimciler piyasa koşullarına göre hareket ederler. Piyasa meydana gelen dalgalanmalara göre girişimciler hareketlerini şekillendirir. Sosyal girişimcilikte ise sosyal misyon ve örgütlenme ön plandadır.
 • Ticari girişimcilik üzerine kurulan işler genellikle belirli bir rekabet ortamında faaliyet gösterir. Bu nedenle kaynak yönetimlerinde de rekabetçi bir yaklaşım sergilenir. Ticari girişimcilerin rekabetçi bir yapıda olması nedeniyle rekabet ortamına uygun olan personelleri bünyesinde bulundurur. Sosyal girişimcilikte ise çalışanlar genellikle tam zamanlının yanı sıra yarı zamanlı ve gönüllü olarak çalışan personellere sahiptir. Girişimcilerin elde ettikleri kaynaklar daha azdır çünkü gelirlerin büyük bir kısmı sosyal projelere harcanır.

Sosyal Girişimcilik ve Ticari Girişimcilik Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Sosyal girişimcilik ve ticari girişimcilik arasında belirli benzerlikler bulunur. Her iki girişimcilik türüde belirli amaçlar ile benzerlik gösterir. Sosyal girişimcilik ve ticari girişimcilik arasında olan benzerlikler ise şu şekildedir:

 • Hem ticari girişimcilikte hem de sosyal girişimcilikte fırsatlar ve yenilikler amaçlanır. Dolayısıyla en büyük benzerliği bu sebep sağlamaktadır.
 • Ticari girişimciler ve sosyal girişimciler sonuca ulaşmak için hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlar. Bu nedenle amaca giden yolda hedef kitlesini ikna etmek zorundadır.
 • Her iki girişimcilik türünde de amaca ulaşabilmek için belirli risklerin alınmış olması gerekir.
 • Ticari girişimcilerin amacı insanların sorunlarına çözüm bulmaktır. Bu nedenle sosyal girişimcilik ile benzerlik taşır.

Sosyal Girişimcilerin Sağlaması Gereken Özellikler Nelerdir?

Her girişim türünde olduğu gibi sosyal girişim türünde de sağlanması gereken belirli özellikler bulunur. Sosyal girişim yaparak topluma fayda sağlamak isteyen kişilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir:

 • Girişimcilik süresi boyunca çeşitli sorunlar ile karşılaşabilir. Bu nedenle sosyal bir girişim yapmak isteyen kişilerin karşılaştıkları sorunlara karşı risk alabiliyor olması gerekir.
 • Girişimcilerin olumsuz düşünmek yerine başarıya odaklanmış olması gereklidir.
 • Toplumsal hedefin önemini vurgularken aynı zamanda bireysel hedefinde önemli olması gerekir.
 • Girişimcilerin sosyal bir girişim yapabilmesi için her türlü kollektif çalışmaya karşı hazırlıklı olması gereklidir.
 • Hayata geçirilecek olan sosyal girişimcilik projesi için tüm kaynakların toplanmış olması gereklidir.
 • Olumsuz olan tüm koşullara rağmen projesini devam ettirebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Ticari Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Özellikler

Hemen hemen her girişimcinin ortak olarak sahip olması gereken özellikler bulunur. Ticari girişimlerde kar odaklı olması nedeniyle girişimcilerin sahip olması gereken özellikler genel bir şekilde sınıflandırılabilir. Ticari girişimcilerin sahip olması gereken özellikler ise şu şekildedir:

 • Yeni bir geliştirme sonucunda iş planı oluşturan girişimcilerin yaratıcılık özelliklerinin ön planda olması gerekir. Böylece hedef kitlesinin dikkatini daha çok çekebilecektir.
 • Girişimcilerin kar amacı gütmesi nedeniyle tüm enerjisini işlerine adamış olması gerekir. Adanmışlık ile tüm süreçlerin iyileştirilmesine yönelik olarak çalışmalar yapılır.
 • Ticari girişimcilerin kararlı şekilde hedeflerine ulaşmak için çabalayabiliyor olması gerekir. Kurulan iş planının hemen sonuç vermesini beklemek yerine kararlı şekilde sonuç verene kadar gayret edilmesi gerekir.
 • Ticari girişimlerin en önemli özelliklerinden birini liderlik özelliği oluşturur. Bir işin planlanması ve yönetilebilmesi gibi tüm süreçlerin liderlik ile sağlanması mümkün olur.
 • Girişimcilerin özgüven sahibi olarak işlerinin arkasında olması gerekir.

Sosyal Girişim Konuları Nelerdir?

Sosyal girişimcilik yeni bir girişimcilik türü olması nedeniyle konuları günümüzdeki sorunlardan yola çıkarak belirlenir. Genellikle sosyal bir girişim yapan kişilerin faaliyet gösterdikleri konular ise şu şekildedir:

 • İnsanların alkol, sigara ve uyuşturucu gibi alışkanlıklara sahip olması
 • Çevresel olarak ortaya çıkan sorunlar
 • Her insanın sahip olduğu barınma hakkının savunulmasına yönelik olarak girişimler
 • İşsizlik yaşayan kişilerin sorunları
 • Kadınların haklarının savunulması ve kadına karşı şiddet sorunları
 • İnsan hakları

Sosyal girişim konuları genellikle bu şekilde sıralanır. Yeni Nesil Girişimcilik Modeli

Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Örnekleri Nelerdir?

Hem Türkiye’de hem de dünyada sosyal girişimcilik adına örnekler bulunur. Ancak yeni bir girişimcilik türünü ifade etmesi nedeniyle verilebilecek olan örnekler oldukça kısıtlıdır. Türkiye’de sosyal girişimcilik için verilebilecek olan örnekler ise şu şekildedir:

 • 1 Genç 1 Gelecek

1 Genç 1 Gelecek girişimi Türkiye’de karşılaşılan eğitim sorunlarının çözüm bulunabilmesine yönelik olarak yapılan bir girişimdir. Eğitimlerde ortaya çıkan sorunların giderilmesi ve yetersizliklerin önüne geçilmesi amaçlanır.

 • Evreka

Evreka girişimi çevresel sorunların çözüm bulmasını amaçlar. Çöplerde yer alan sensörler sayesinde çöplerin dolduğu zamanı veya ne zaman dolacağına dair bilgileri çöpçüler için belirleyebilmektedir. Bu sayede dolmuş ve çevreye zarar verecek dereceye gelmiş olan çöp sorunlarının çözümlenmesi amaçlanmaktadır.

 • Kızcode

Kızcode eğitim olarak dezavantajlı bir duruma sahip olan kız çocuklarının kodlama öğrenmesine yönelik olarak bir amaca sahiptir. Bu sayede eğitim dezavantajlarının ortadan kaldırılarak çözüm sunulması hedeflenmektedir.

Girişimcilikte Sorunları Çözmek

Gerek sosyal girişimler gerekse ticari girişimler belirli bir sorunu çözmeye yönelik olarak kurulur. Bu nedenle aralarında bulunan farklar kadar benzerliklere de sahiptirler. Ticari girişimciliğin bir alt dalı olan sosyal girişimcilik oldukça önemli bir hal almıştır. Gün geçtikçe tüm dünyada sosyal girişimcilere duyulan ihtiyaç artmaktadır. İleride oldukça önemli olacak bir girişim türünü ifade etmektedir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz