Yatırımcı Arıyorum

Startup – Küf Projesi

Ülkemiz teknolojik yatırımlara, yeni buluşlara ve projelere tüm kurumları ile destek vermeye devam ediyor. Üniversitelerimiz tarafından yürütülen yeni teknolojik yöntemlerin bulunması ve uygulanması çalışmaları da memnuniyet verici sonuçların alınmasını sağlıyor.

Yeni yöntem ve araçların keşfedilmesi, yeni bulunan yöntem, araç veya projeye yatırım yapılması anlamını taşıyan STARTUP uygulamaları ilk kez Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren Silikon Vadisi içinde hayata geçirilmiş daha sonra tüm ülkelerde yeni buluşları teşvik eden yatırım anlayışının benimsendiği ekonomik toplulukların oluşmasını sağlamış.

Gelişmiş ülkeler bu konuda oldukça hızlı davranarak söz konusu buluşların bir an önce yatırım teşviki alması, faaliyete geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri uygulamaya koymuşlar ülkemizde ki uygulamalara gelince ciddi anlamada gayret gösterildiği KOSGEB, Üniversiteler ve Banka gibi kuruluşların bu faaliyetlerin önünü açtığı gözlemlense de halen bazı eksikler bulunuyor ve giderilmeye çalışılıyor.

Yurt dışındaki yeni buluşlara yatırım (STARTUP) faaliyeti normal şirketler tarafından değil sadece yeni buluşlara yatırım yapan şirket statüsü ile faaliyet gösteren firmalar tarafından yürütülüyor ayrıca bu firmalar, yasalar tarafından desteklenmekte çeşitli vergi indirimi ve işlemlerin hızlı yürümesi ile ilgili ayrıcalıklara sahip olmakta özel teşvik hakları elde edebilmekteler. Yakın gelecek için ülkemizde de sadece bu tür amaç ile kurulacak şirket faaliyetleri hedeflenmekte.

Startup Küf Projesine 880 bin TL Destek

Kimyasal koruyucu kullanımını ortadan kaldıracak ürün, meyve sebzelerin satışa sunulacağı süre içinde yaşanan sebze meyve kayıplarını önleyeceği gibi fazla kimyasal kullanımı sebebi ile ihracatı yapılamayan ürünlerin önündeki engeli ortadan kaldırılmış olacak. Proje tamamen doğal içeriklerden meydana getirilmiş saflık oranının %100 olduğu belirtiliyor.

Yeni geliştirilen koruma yöntemi sadece üreticinin işine yarayan bir buluş değil marketler ve tarım firmalarının da bu ürüne ihtiyacı olacak. Sebze ve meyvelerin bozulmadan küflenmeden raf ömrünü uzatmak tarımsal faaliyetlerin başlangıcından son tüketiciye kadar uzanan tüm aşamalarındaki aktörleri için ihtiyaç duyacakları bir nitelik.

Keşfedilen ürün sıvı halde bulunuyor, sebze ve meyvelerin üzerine spreyleme yöntemi ile kullanılan buluş sayesinde sebze ve meyvelerde yaklaşık Bir ay boyunca küflenme bozulma yaşanmadığı belirtiliyor.

Projenin Katkısı

STARTUP küf projesinin ülkemize kazandıracağı mali tasarrufun yıllık 5 Milyar Lira civarında olacağı belirtiliyor. Projenin hedefi uluslararası alanda da ürünü pazarlamak. Ülkemizde her yıl 50 Bin Ton sebze ve meyve üretildiği bu miktarın Dörtte Birinin ne yazık ki küflenme ve bozulma nedeni ile kaybedildiği belirtiliyor bu kayba bir de fazla kimyasal kullanımı nedeni ile gümrük kapılarından dönen ürünler eklendiğinde tarım sektörünü baltalayan ciddi sorunlar ile karşı karşıya olduğumuz görülüyor açıklamasını yapıyorlar projenin sorumluları. Ve yeni buluşları ile sorunun tamamen giderildiği, %100 doğal koruma ile kayıpların önleneceği ifade ediliyor.

Küf Önemli Bir Sorun

Küflerin insan sağlığı için ne kadar büyük bir tehdit olduğu bilimsel çalışmalar ile ortaya konulmuş bir gerçek, üniversitelerde gerçekleştirilen araştırmaların sonuçları sadece insan gıdalarında değil hayvan yemlerinde de küflerin oluşabildiğini sebze ve meyveler ile ya da hayvanlar aracılığı ile bir şekilde küf içinde bulunan zararlı maddelerin insan vücuduna ulaştığı bilgisine yer verilirken sakat doğumlardan hormon değişikliklerine, kemik zayıflamasına ve kanserlere sebep olabildiği açıklanıyor.

Küflerin pek çok çeşidi var küflenmeye başlamış ürün görsel olarak henüz fark edilmese bile kokusu ile kendisini belli etmeye başlıyor bozulmaya yüz tutmuş hiçbir ürünün ne insan ne de hayvanlar tarafından tüketilmemesi gerekiyor. Vücuda giren küf içindeki zararlıların hayvanlarda da ölümle sonuçlanan risklerinin bulunduğunu, süt ve doğurganlık verimlerini düşürdüğünü bilimsel kaynaklar açıklıyor.

Türkiye’nin kıymetli bir üniversitesinde gerçekleştirilen STURTUP Küf projesi önce toplum sağlığını büyük bir tehditten kurtarması ve koruması özelliği ile gurur verici bulunurken tarım sektöründe sağlayacağı ekonomik tasarruf ve katkı ile takdir kazanmış çeşitli ödüllere layık görülmüş yatırımı için banka ve çeşitli kuruluşların maddi desteğine hak kazanmış.

STARTUP ÇALIŞMALARINI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Yeni fikir, buluş ve projelerin desteklendiği geliştirildiği yerler kuluçka merkezi olarak tanımlanıyor ülkemizde bu şekilde faaliyet gösteren oldukça fazla sayıda kuruluş bulunuyor başta sayılabilecek olan kurumlar bankalar ardından üniversiteler geliyor İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent, Bilkent Cyberpark gibi kuruluşları saymak mümkün ayrıca pek çok dev şirket bünyesinde bu tür çalışmaları destekleyen ve gelişmesine katkı sağlayan merkezler kurdu.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz