Yatırımcı Arıyorum

Startup’ların Yaptığı Girişimcilik Hataları

Yeni Girişimler Neden Başarısız Olur?

Bazı durumlarda yapılan iş girişimi başarısızlıkla sonuçlanır ve bu başarısızlığın pek çok nedeni olabilir. Bu nedenler startup’un en büyük müşterisini kaybetmesi, uzun zamandır müşteri çekememesi, ya da marka sadakati oluşturamaması olabilir. Böyle başarısız bir deneyimin, nedeni ne olursa olsun, deneyime, yaşa, girişimcinin kendi algısına bağlı olarak kariyeri üzerinde büyük bir etkisi vardır.

Neyse ki, başlangıç aşamasında ​​başarısızlık yaşanması, günümüz iş dünyasında sabittir ve yeni iş girişimlerinin önemli bir parçası olarak kabul edilmektedir. Başarılı iş liderleri başarılı doğmazlar, ancak başarıya ulaşana kadar sürekli başarısız olurlar.

Steve Jobs ve Apple bunun kalıcı bir örneğidir. Şirket yıllar süren mücadelelerden, çeşitli kötü kararlardan, başarısızlıklardan geçmiş ve Steve Jobs şirketi belirli bir noktada bırakmak zorunda kalmıştır. Sonunda sebat etmiş ve bugün olduğu ikonik 1 trilyon dolarlık şirketi yaratmıştır. Bir startup’da başarısız olmak ve yükselmek, her şeyden önce bir öğrenme sürecidir. Bu öğrenme sürecinden bu başarısızlıktan neler çıkarıldığı, sonuçların nasıl algılandığı ve değiştirilmeleri gerekenlerin neler olduğunu doğru bir şekilde tespit etmek başarıya götüren algıdır.

Ve girişimcilerin yaptığı ortak hataları detaylı olarak öğrenmek bu algının açılmasına yardımcı olur. Girişimlerin Başarısız Olmasının Ortak Nedenleri

Startup’ların Dikkat Etmesi Gerekenler

Başarısız Olunabileceğini Bilmek

Potansiyel bir başarısızlıkla başa çıkmanın en iyi yolu, bunun için önceden hazırlanmalıdır. Bu sezgisel olmasına rağmen, bir başlatma hatasını ele almak için hala en iyi stratejidir. Çoğu insan başarısızlığı düşünmeyi sevmez, bu nedenle bu konuda genellikle düşünmez ve çoğunluk da bunu yapar.

Günümüzde, pek çok girişimcinin tomurcuklanan yeni iş planlarında heyecanlı olmaları doğaldır. Ancak çoğu, işin bir olasılık oyunu olduğunun farkında değillerdir, fakat her zaman başarılı veya başarısız olma şansı yüzde 50-50’dir. Bu durumda her iş başarısızlığında, kendinden şüphe ve duygusal sorunlar yaşanır. Bunun üstesinden gelmek için startup ‘un güçlendirilmesi ve cesaretli olmak gerekir. Elbette kimse başarısızlık istemez ama eğer başarısız olunursa, bununla yüzleşmek gerekir. Bazı durumlarda kötü şeyler yaşanabilir, ancak daha önceden bunların yaşanabileceğini düşünmek, hiçbir şeyin yanlış gitmeyeceği yanılsamasını yaşamaktan her zaman daha iyidir.

Bir işe başlarken, işletmeye sahip olunan maddi ve manevi her varlık yatırılırken, aynı zamanda en kötü durumun gerçekleşmesine yani başarısızlığa hazırlanılmalıdır. Her ihtimale karşı bir acil durum planı hazırlanılmalıdır. Başarılı girişimcilerin bir önceki başarısızlığa rağmen yeni bir iş girişimine başlamasının nedeni, bir acil durum planına sahip olmalarıdır. Startup Hakkında Önemli Detaylar

Olası bir başarısızlık durumuyla karşılaşma ihtimaline karşı, işletme hala başarılıyken alternatif bir gelir geliştirme düşünülmelidir. Örneğin, borsaya girip uygun bir hisse senedi alınabilir, bu daha sonra ne yapılacağını düşünürken pasif bir gelir getirebilecek bir seçenek sağlamaktadır. Veya başka bir iş girişimi planlanarak sürdürülebilir bir model geliştirilebilir. Bu hazırlık şayet bir zaman sonra startup gerileme yaşasa bile yeniden başlamak için bir potansiyel yaratır.

Hatayı Tespit Etmek İçin Zaman Ayırmak

George Santayana’nın sözünde olduğu gibi; “Geçmişi hatırlayamayanlar onu tekrarlamaya mahkûmdurlar.” Bu yüzden iş başarısızlığını çevreleyen koşulların ve durumun tamamen analiz edilmesi gereklidir.  Bu girişimci tarafından tek başına yapılabileceği gibi, iş tavsiyelerini takdir ettiği biriyle de yapılabilir. Bu süreçte başarısızlığa yol açan her şeyi gözden geçirmek ve gerçekçi olarak hataların nerede yapıldığını tespit etmek gerekir.

Belki de startup’ın nakit akışı tutarsız, verimsiz olduğundan dolayı başarısızlığa sürüklendi ya da marka mesajı anlamı doğru bir şekilde aktarılamadı. Belki ürünün kalitesi düşüktü ya da pazar yoktu. Belki de iş modeli imkânsız derecesinde zordu ya da başlangıçta sahip olunan odak ve tutku kaybedildi. Ya da başka bir neden vardır ve bütün bu sayılan hataların nerede yapıldığı tespit edilmelidir. Bu soruları mümkün olduğunca samimi bir şekilde cevaplamaya çalışılarak hatanın nerede olduğu tespit etmek, başkalarını suçlamak yerine sorumluluğun girişimcinin kendisinde olduğunu bilmesi ve neyin yanlış gittiğini öğrenmesine fırsat tanır.

Startup’ların Gelecekte Atması Gereken Önemli Adımları

Yeniden Başlamak

Başarısızlıkla beraber gelen kendinden şüphe etme duygusu gibi duygusal çöküntülerle başa çıkmanın bir yolunu bulunmalıdır ve her şeye yeniden başlamak için cesaret toplanmalıdır. Girişimcinin içinde işe karşı, tekrar yeniden başlamak ve peşinden gitmek için tutku var mı? Şayet yoksa daha güvenli bir rota aramak daha mı uygun olur? Diye sorgulaması lazımdır. Bu etapta kullanabileceği farklı seçenekler ve kariyer yollarını gözden geçirmesi ve onlardan elde edebileceği potansiyel yetenek ve gelirleri bir kâğıda not alması faydalı olabilir.

Belki de yeni girişim için farklı koşullar beklemelidir, aksi takdirde yeniden başlamadan önce yeni beceriler öğrenmek gerekebilir. Önceki hatalardan öğrenilenlerden yola çıkarak tekrar başlandığında farklı neler yapabileceği tespit edilmelidir. Tekrar başlamadan önce startup girişimler hakkında derinlemesine bir bilgi sahibi olmak, tekrar başarısız olma riskini düşürürken, deneyimle başlanacağı için sürdürebilirlik şansını artırır. Startup Nedir?

Geleceğe Bakmak

Başka bir iş planı geliştirmeden önce bir vizyon oluşturarak başlanmalıdır. Belirlenen vizyon bir yere yazılmalı ve daha sonra bir iş planı geliştirmek için bir yol haritası olarak çıkarılmalıdır, çünkü bu netlik sağlayacak bir koşul oluşturur. Çünkü vizyon, şirketin ulaşmak istediği yerdir ve geleceği düşündürür. Girişimci bu etapta işletmenin ne gibi sonuçlar elde etmesini istediğini, sonraki aylarda şirketi nerede görmek istediğini belirlerken vizyona ihtiyaç duyar. Vizyon, bunun için bir rehber görevi görecektir ve bunu açık ve anlaşılır bir şekilde yapmalıdır. Bilmelidir ki bu, çalışanları motive etmek için en iyi araçlardan biridir.

Vizyonun, şirketin sunacağı hizmetler veya ürünler hakkında şirketin içinde bulunduğu niş, çözeceği problem, misyon bildirimi, potansiyel müşteri arama yolları, pazarlama stratejileri ve işletme rakiplerine göre konumlandırmanın yollarını içermelidir. Bunu net bir şekilde belirledikten sonra iş planı oluşturma aşamasına geçilebilir. Ayrıca iş planı oluştururken bu konuda tecrübeyle oluşturulmuş iş planlarından faydalanmak, yeniden başlatılacak işte hata riskini azaltırken, daha cesaretli adımlar atılmasını sağlamaktadır. İş Planları

Geriye Kalanları Kurtarmak

Başarısızlıktan sonra işletme varlıklarından geriye kalanlar değerlendirilmelidir. Bunlar arasında araçlar, ofis alanı, ekipman, iyi çalışanlar, fikri mülkiyet gibi her varlık söz konusudur. Sonra  bu varlıklar yeni iş girişimi için yatırım yapılmak üzere satılabilir veya kiralanabilir. Şirket bunları tek tek satabileceği gibi toplu olarak şirket halinde de satabilir. Konu hakkında daha detaylı bilgi için: şirketi satışa çıkarmak adlı içeriği inceleyebilirsiniz.

Yeniden bir Startup başlatılmak isteniyorsa, başarılı olmak için şirketin geliştirdiği müşteri tabanını veya iş ilişkilerini kullanabilir. Her ne kadar işle birlikte işin sonuna kadar müşteriler, başarısızlığın ardından yararlı görünmese de, gelecekteki yatırımlarda büyük bir varlık olabilirler. Ayrıca, bu müşteriler kaçırılan bazı hataları fark etmiş olabileceklerinden dolayı bu konu kendilerinden geri bildirim istenebilir.

Adım Adım Startup

Bir girişimci önceki iş başlangıcının başarısız olmasının, yeni bir işe başlarken kendisini engellemesine izin vermemelidir. Elbette başlangıçlar zordur, ancak sebat, dikkat, disiplin ve adım adım ilerlemesi sayesinde başarı kaçınılmaz olur.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz