Yatırımcı Arıyorum

Strateji Nedir, Seviyeleri Nelerdir?

Strateji; herkesin günlük hayatta sıkça duyduğu ve kullandığı bir kelimesi olmasına rağmen tam olarak neyi ifade ettiği konusunda çelişkiler yaşanmaktadır. Kısaca strateji hayatın her alanında bir amaca ulaşmak için izlenilen yol olarak tanımlanmaktadır. İş hayatında kullanımı göz önüne alındığında ise bir kuruluşta farklı seviyelerde farklı şekillerde birçok strateji uygulanır. Bu yazımızda bilgi sahibi olmak isteyenler için stratejinin ortak tanımları ve üç stratejik seviyeye hakkında bilgiler sunmaya çalıştık.

İşte kurumsal strateji, iş birimi stratejisi ve takım stratejisi hakkında bilgiler:

Stratejinin Tanımı

Strateji yıllarca işletme liderleri ve işletme teorisyenleri tarafından üzerinde çok durulan bir konudur. Ancak, bunun yanında stratejinin gerçekte ne olduğu konusunda net bir cevap yoktur. Bunun nedeni, kişilerin stratejiyi farklı şekillerde tanımlamalarıdır. Örneğin, bazı kişiler şimdiki zamanı dikkatli bir şekilde analiz ederek, pazardaki veya endüstrideki değişiklikleri öngörülebileceğine inanmakta ve gelecekte nasıl başarılı olacağını planlamaktadır. Bazıları ise geleceği tahmin etmenin çok zor olduğunu düşünerek stratejilerini, organik gelişim olarak kabul etmektedirler.

Strateji Keşfetme isimli kitabında Gerry Johnson ve Kevan Scholes stratejinin, bir örgütün uzun vadede yönünü ve kapsamını belirlediğini, kaynakların pazarların ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde nasıl yapılandırılması gerektiğini belirlemesi olarak tanımlamışlardır. Harvard Business School’da bir strateji uzmanı ve profesörü olan Michael Porter ise stratejinin bir kuruluşun benzersiz konumunu tanımlamak ve iletmek için duyulan ihtiyacı vurgulamakta olduğunu,kurumsal kaynakların, becerilerin ve yeterliliklerin rekabet avantajı yaratma da nasıl birleştirilmesi gerektiğinin belirlemesi olarak tanımlamaktadır.

Örneğin, birçok başarılı ve üretken örgütün büyük resmi yönlendirmek için kurumsal bir stratejisi vardır. Sonra aşama da kuruluştaki her işletme birimi, liderlerinin bireysel pazarlarında nasıl rekabet edeceklerini belirlemek için kullandıkları bir işletme birimi stratejisine sahiptir. Buna karşılık, her ekibin günlük faaliyetlerinin organizasyonun doğru yöne hareket etmesine yardımcı olmasını sağlamak için kendi stratejisi olmalıdır. Her düzeyde, stratejinin basit bir tanımı olabilir, örneğin; önümüzdeki dönemde nasıl kazanacağınızı belirlemek bu tanımlamanın temel taşı olabilir.

Kurumsal Strateji

İşletmelerde, kurumsal strateji, birden fazla pazarda faaliyet gösteren, birden fazla işletme biriminden oluşan bir kuruluşun genel stratejisini ifade eder. Kurumun bir bütün olarak tüm iş birimlerinin değerini nasıl desteklediğini ve geliştirdiğini belirler. Şirketler bunu güçlü iç yeterlilikleri oluşturarak, iş birimleri arasında teknoloji ve kaynakları paylaşarak, etkin bir sermaye toplamak için maliyet planlaması yaparak, güçlü bir şirket markasını geliştirerek gerçekleştirmek gibi stratejilerle yapabilirler. Bu nedenle bir strateji belirlemek için, şirket içindeki iş birimlerinin nasıl bir araya gelmesi gerektiği bilmek, mümkün olan en yüksek değeri oluşturmak ve bunun için kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini anlamak gerekir.  Ve tasarım bu düzeyde dikkate alınması gereken diğer önemli bir stratejik faktördür. İşin, çalışanların ve diğer kaynakların nasıl yapılandırıldığı tüm rekabet avantajını etkiler ve stratejik hedefleri destekleyebilir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi için: Kurumsal Strateji Nedir adlı içeriği inceleyebilirsiniz.

İş Birimi Stratejisi

İş birimi seviyesindeki strateji, bireysel pazarlarda başarılı bir şekilde rekabet etmekle alakalı olan stratejidir. Ve pazarda nasıl kazanırız? Sorusunu ele almaktadır. Fakat bu stratejinin kurumsal düzeyde stratejide belirlenen hedeflerle bağlantılı olması gerekmektedir ve rekabet analizi, bir iş birimi stratejisi geliştirmek için harika bir başlangıç ​​noktasıdır. Bunun bir parçası olarak, temel yetkinliklerin düşünülmesi önemlidir. Ve bunlar müşterilerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için kullanılabilir.

Küçük işletmeler için, şirket ve iş birimi stratejisi çakışabilir ya da aynı şey olabilir. Bununla birlikte, bir kuruluş farklı pazarlarda rekabet ediyorsa, her bir iş biriminin kendi stratejik yönünü düşünmesi gerekir. Yine de her bir iş biriminin stratejisinin, özellikle şirketin markasının önemli olması ve şirketin genel stratejisiyle aynı hizada olması önemlidir. İşletme birimi stratejisi muhtemelen her işletme alanındaki en görünür strateji seviyesi olmaktadır. Ve her birimde çalışan kişiler, bu strateji ile yaptıkları iş arasında doğrudan bağlantılar kurabilmelidir. Kişilerin iş birimlerinin kazanmalarına nasıl yardımcı olabileceklerini anladıklarında, çok verimli ve motive bir işgücü için temel oluşur. Bu nedenle bu stratejinin iş biriminin misyonunu, vizyonunu ve değerlerini açık bir şekilde tanımlaması önemlidir.

Takım Stratejisi

Bir kuruluşta kurumsal ve iş birimi stratejilerini başarılı bir şekilde uygulamak için birlikte çalışacak ekiplere ihtiyaç vardır. Bu takımların her birinin katkısı farklı olduğundan her takımın kendi takım düzeyinde stratejisine sahip olması gerekir ve bu basit bir stratejidir. Bu takım stratejisi doğrudan iş biriminin ve kurumsal stratejilerin başarılmasına öncülük etmelidir. Ve bu tüm strateji düzeylerinin kuruluşun başarılı olmasını sağlamak için birbirlerini desteklemesi ve geliştirmesi anlamına gelir.

Şirketler İçin Strateji

Şirketler için stratejiyi tanımlamak zor olabilir, ancak bir şirket için en iyi tanım ilerideki dönemde nasıl kazanacağının belirlenmesi ve mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasıdır.kobi vadisi

Yorumunuz