Yatırımcı Arıyorum

Stratejik Grup Analizi Nedir?

Stratejik Grup Analizi Ne Demektir?

Şirketlerin Karlılığını Belirlemek

Stratejik grup analizi, rekabetçi bir pazardaki çeşitli oyuncuların pozisyonlarına bakarak bir şirketin karlılığını belirlemeye yardımcı olan temel faktörleri inceler. Bu analiz aynı zamanda genel endüstrinin bir parçası olan rekabetçi dinamikleri de hesaba katmaktadır. Ele alınması gereken çok çeşitli konuları incelemek için stratejik gruplar oluşturulabilir ve bir grup oluşturmanın en bilinen nedeni marka tanımlama konularına, maliyet pozisyonuna, kanal seçimine ve işletme kaldıracına bakmaktır. Bir endüstri veya rekabetçi ilişki içinde mevcut olan her boyut, bunun için oluşturulan bir stratejik gruba sahip olma potansiyelini taşımaktadır.

Çoğu zaman gruplar, sektörde nasıl ve nerede rekabet ettiklerine göre ayrılırlar.İşte stratejik grup analizi için göz önünde bulundurulması gereken avantaj ve dezavantajlar.

Stratejik Grup Analizinin Avantajları

1. Bir Endüstrinin Stratejik Değişimlerinin ve Dinamiğinin Değerlendirilmesini Sağlar

İş dünyası her zaman değişim geçirmektedir ve rahat olmayı seçen ve inovasyonu benimsemeyen şirketler, sonunda başarısız olmaktadırlar. Stratejik bir grup analizi, bir kuruluşun endüstrisini ve aktif oldukları çeşitli pazarları değerlendirmeye başlamasını sağlar. Bu düşünce değişikliği ve problem çözme dinamikleri, şirketin yeni hassas noktalarının tanımlamasını, eski yanlışlarının düzeltilmesini ve tüketicilerin korunmasını teşvik eden daha iyi bir değer bildiriminin desteklemesine yardımcı olur.

2. Şirketin En Yakın Rakiplerini Tanımlamasına Yardımcı Olur

Bir şirketin harika bir ürüne sahip olması durumunda, sektördeki rakipler sunulan değer teklifini karşılamaya veya aşmaya çalışacaklardır.  Kurumlar en yakın rakiplerini tanımlamak için stratejik grup analizi yaparak ürünlerinin bu sınıfın başında kalmalarını sağlayabilirler. Bu şekilde pazarda nasıl bir rekabet olduğunu, ne yaptığını ve stratejilerini izlerler. Bu, müşteriler ile ilgili temellerin korumasını sağlamak için temel bilgileri vermektedir.

3. Rekabet Strateji Farklılıklarının Değerlendirilmesine Yardımcı Olur

Rakip bir firmadan rekabetçi bir strateji kopyalamak mümkün olsa da gerçek endüstri liderleri temel demografiklerinin ihtiyaçlarını karşılayan bir stratejiyle tek başlarına üretirler. Stratejik bir grup analizi ile rekabet için neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını görebilirler. Bu bilgileri kendi rekabet stratejileri ile neyin işe yarayıp yaramadığını incelemek ya da test etmek için kullanılabilirler. Bu şekilde sunulan değer ifadelerini iyileştirmek mümkün hale gelir, çünkü organizasyonlarda kitlelerin rekabet çalışmalarına nasıl tepki verdiğini zaten test etmişlerdir.

4. Rakiplerin Yapacağı Stratejik Hamlelerinin Belirlenmesinde Yardımcı Olur

Stratejik bir grup analizi ile bir rakibin vereceği kararın tarihini görmek mümkün hale gelir. Edinilen bu bilgi ile daha sonra rekabetin bir sonraki hamlesinin ne olacağını tahmin edilebilir ve böylelikle organizasyonun böyle bir hamleye tepkisi konusunda proaktif olunmasını sağlar.

5. Pazardaki Karlılığı Hangi Faktörün Belirleyeceğinin Anlaşılmasını Sağlar

Bazı pazarlar oldukça karlıyken bazıları değildir. Bu İki uç noktayı birbirinden ayıran, her pazarın karlılığının nasıl belirlendiğinin anlaşılmasıdır. Bir stratejik grup analizi, her pazarın sağladığı bilgi ve ölçümlere bakarak daha sonra o pazara sunulacak olan mal veya hizmete odaklanabilir. Kritik noktalar tüketiciler için ele alındığında karlılık yaratılır ve bu süreç şirketin ne kadar var olacağını tahmin etmesinde yarar sağlar.

Stratejik Grup Analizinin Dezavantajları

1. Grup Analizi Sadece Grup Piyasayı İyice Anladığında Kullanışlıdır.

Stratejik bir grup analizinin faydalı olması için her bir pazarın hangi çıkarları olduğuna dair bir anlayış olmalıdır. Bir veri noktasını kaçırmak, başarılı bir girişimi başarısız hale dönüştürmede yeterli olabilir.

2. Pazara Giriş veya Çıkıştaki Engelleri Tanımlamayabilir

Stratejik bir grup analizi ayrıca, bir şirketin pazara girmesinin ilk etapta ne yapması gerektiğini tanımlamalıdır. Her pazara girişte engeller vardır ve bu engellerin tespit edilememesi durumunda, şirketin o pazardaki maksimum potansiyeli asla sağlanamaz. Analiz ayrıca bir şirketin pazardan nasıl çıkabileceğini ve orada hangi engellerin olabileceğini de incelemelidir. Çoğu şirket denklemin ilk yarısını yapar, ancak daha sonra bir çıkış stratejisine bakmakta başarısız olur.

3. Varsayımlara Dayandığı İçin Risk Unsurları Yüksektir

Rakiplerin ne yaptığını bilmek isteniyorsa, hedefleri ve stratejileri hakkında varsayımlarda bulunulması gerekir. Çoğu rakip karlılık hedeflerini belirleyemez. Bu, stratejik bir grup analizinin gerçeklerden ziyade varsayımlara dayandığı anlamına gelir. Varsayımlar yapıldığından, bu sürece dahil olan her zaman bir risk unsuru vardır.

4. Pazarda Deneme Yanılma Gerektiren Alanlarda Ölçütler Kullanılmak Yanıltabilir

Stratejik grup analizi, bir pazarda bulunabilecek potansiyel fırsatları belirlemek için kullanışlıdır. Ancak, bir stratejinin uygulanmasından sorumlu olmadığı için ölçüt oluşturmaz. Analiz tamamlandığında şirketler, boyutların her pazar için ne kadar yararlı olacağını belirlemek için bazı deneme yanılmalar yapmalıdırlar. Çünkü mevcut fırsatlar olsa bile, sağladığı kar o fırsatlarla eşit olmayabilir. Bu nedenle, işletmelerin pazarın tamamına girmeden önce sınırlı bir demografik örnekleme stratejileriyle test ettiği gözlemlenir ve bu yanıltabilir.

5. Yapılan Varsayımlar Geçerliliği Olmadığı Sürece Yararsız Bilgidir

Stratejik bir grup analizi, yanlış olduğu varsayılan varsayımlara dayanarak bir sonuca varırsa, herkesin zamanı boşa harcanmış olur. Stratejik bir grup analizi tarafından oluşturulan bilgilerin doğru olmadığı sürece geçerliliği yoktur.

Rekabeti Keşfetme Yöntemleri

Stratejik grup analizinin avantajları ve dezavantajları, pazarda rekabetin nasıl ve nerede gerçekleştiğini keşfetme çabasına dayanır. Ve bu bilgi elde edilebildiğinde, avantaj ve dezavantajları ayırt etmek mümkün olur. Fakat bu olasılığın, yalnızca kullanılan verilerin doğruluğunda geçerli olduğu unutulmamalıdır.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz