yatırımcı arıyorum

Stratejik Ortaklık Desteği

Stratejik Ortak

Türkiye; uyanan Türkiye, Doğu’nun Batı’ya açılan kapısı Türkiye, tarihte yitirdiği ticari önemini yeniden kazanmaya başlamış, tüm sektörlerinde sessiz teknolojik devrimlerin gerçekleştirilmesi süreci devam ederken, önemli lojistik yatırımları ile üç kıtanın ülkeleri arasında gerçekleşecek ekonomik faaliyetlere yön verecek konuma yerleşmek üzeredir.

Yeni kurulan dünya düzeninde ulusal ve uluslararası ticari platformda iktisadi dünyanın aktörleri için Türkiye fırsatlar ülkesidir. Çin’den başlayan Rusya’nın bir bölümünü geçtikten sonra Türkiye ‘den Avrupa’ya varan ulaşım ağının Türk ekonomisine sağlayacağı katkı açıktır.

Türkiye tüm sektörlerinde yönetim uygulamaları ve dijitalleşme alanlarında  devrimler gerçekleştirmekte kalite yönetim sistemleri anlayışı çerçevesinde özel ya da resmî tüm kurumlarda iç ve dış çalışma koşulları, kurumların birbirleri ile olan iletişimi teknolojik ortama taşınarak, güvenli ve  şeffaf olarak gerçekleşmektedir.

Stratejik Ortaklık Kurmak

İnternet ortamında her türlü kaynağa ulaşmak, her firmanın bilgisine ulaşmak, yasal bilgilere erişmek mümkün hale gelmiş iletişimin kalitesi ve hızı yükselirken zaman kaybı sıfırlanmıştır. İş ve ekonomi dünyasında büyük önem taşıyan doğru bilgi, hızlı iletişim, yüksek performans ile faaliyet iktisadi hayatın her alanında olanaklıdır.

Türk Ekonomik Yaşamının bugün itibarı ile içinde bulunduğu ve gelecek dönemlerde daha da gelişecek olumlu havası içinde yatırım yapmak isteyen ya da büyümek isteyen firmaların fırsatlar ve tehditleri uzmanları ile doğru incelemeleri, araştırmaları doğru zamanda doğru yerde olmalarını sağlayacak sahip oldukları ya da olacakları işletmelerinin iktisadi kaderini en faydalı biçimde çizmelerini sağlayacaktır.

Fırsatlar demiş iken tam burada yakın tarihi bir geçmişten örnek vermek yerinde olacaktır. 2 Ağustos 1990 yılında Irak, Kuveyt’ i işgal eder. Savaşlar kötüdür dünyada asla savaşlar olsun istemiyoruz fakat yine de istemediğimiz olaylar gerçekleşebiliyor ve bu koşullarda yaşamlarımızı devam ettirmek durumunda kalabiliyoruz.

Körfez krizi nedeni ile Türkiye’nin belli maddi zararları oluşur akaryakıt fiyatları yüzde yüz oranında artarken, çeşitli hatların da kapatılması gerekir. Türkiye 150 Milyon Dolar zarar etmiştir.

Dönemin Türk hava Yolları Genel Müdürü bu krizin yaşandığı dönemde merhum Başbakan Turgut Özal ile görüşme gerçekleştirecektir ve Türk Hava yolları ile ilgili tüm hazırlığını yapmış olduğunu düşünmektedir.

Dönemin Türk Hava Yolları Genel Müdürü’nün kendi ifadesi ile Başbakan Turgut Özal ile görüşme odasına girdiğinde soru beklemediği yerden gelir. Başbakan Turgut Özal ayaktadır, gözlüklerinin üstünden bakmaktadır ‘Kuveyt Hava Yolları’nın 747’lerine ne oldu?’ der. Türk hava Yolları genel Müdürü ise ‘tüm hazırlığımı yapmıştım fakat krizden bir fırsat doğacağı aklıma gelmemişti diye itiraf eder duygularını.

‘Bak’ der Başbakan Turgut Özal’, Harekât gece başladı. Uçaklar başka ülkelerde yatıyor olmalıydı. Dört tane 747’leri vardı. Düş peşlerine, barış oluncaya kadar biz uçuralım. ’Körfez krizi döneminde dünyadaki pek çok hava yolu iflas ederek kapanır. Türk Hava Yolları onlardan biri değildir.

Örneğimiz çok kıymetli, dünyada oluşabilecek olayların ülkemiz üzerindeki etkilerine anında müdahale edecek kadar iş başında, stratejik kararları anında uygulamaya koyacak kadar bilgi ve öngörü sahibi olmak, ne kadar bireysel yüksek eğitim bilgi ve zekâ kapasitesine sahip olsak da birlikte hareket etmek, fikir alışverişinde bulunarak hızlı karar vermek olası zararları engellemiştir ve görülüyor ki hiçbir başarı tesadüf değildir.

O tarihlerde kurumların bilgilerini çuvallarda toplamak ve daha sonra el ile tek tek, pek çok insan gücüne ihtiyaç duyarak kayıtlarını tutmak zorunda olan Türkiye bugün tek tuşla dev miktarda bilgileri kaydedecek, veri tabanlarını yönetecek duruma gelmiştir.

İlk endüstri devriminden hemen sonra gündeme gelen işlerin parçalara ayrılması ve her bir ayrılan iş alanında uzmanlaşmanın sağlanması, izleyen dönemlerde süreç yönetimi ve kalite yönetim sistemleri gibi üretimde ve yönetimde verimliliği maksimum seviyelerde sağlayan disiplinlerin uygulanmaya başlanması, ekonomik iş birliği çerçevesinde gelişen ekonomik tavır küresel düzeyde kazanan tarafları belirlemiştir.

Dördüncü endüstri devriminde dijital çağın uygulamaları ile birleşen ekonomik bilimler yaklaşımı ülkemizde hızla her sektörün faaliyet alanında yerini almaktadır. Her sektör kendi içinde gelişmekte, eğitim seviyesi yüksek, bilimsel yaklaşım modelleri konusunda bilgi sahibi, teknolojiyi kullanan kimse ya da ekipler ekonomik rollerini üstlenmektedirler.

Ortak Bulmak

Kobi Vadisi, İktisadi yaşamın konjonktürel dalgalanmalarında alınması gereken stratejik kararlarda, gerçekleştirilmesi gereken planlarda, oluşturulacak yöntemlerde, bilimsel donanıma sahip, güncel teknolojiyi üst seviyede kullanan uzman ekibi ile faaliyet göstermekte, firmalar ile iş birliği içinde hareket ederek fırsat ve tehditleri işletme ile değerlendirmekte, işletmenin başarısına katkı sağlayacak profesyonel çözümlerin oluşturulması sürecini desteklemektedir.

Sizde firmanız için stratejik ortaklık desteği ile işlerinizi büyütmek isterseniz, bu hizmetimizden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Ortak Arıyorumkobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Stratejik Ortaklık Desteği

okuma süresi: 4 dk
0