Stratejik Ortaklık Nedir?

Stratejik Ortaklık Ne Demek?

Stratejik Ortaklık, yerel düzeyde, ulusal düzeyde veya uluslararası düzeyde, çağdaş yöntem ve tekniklerin kullanılmasını, geliştirilmesini hedefleyen ortak proje üreten ve uygulayan kurumlar yada uluslararası iş birliği olarak tanımlanabilir.

Yerel düzeyde stratejik ortaklık incelendiğinde, pek çok işletmenin daha fazla büyümek ya da daha fazla kâr elde etmek veya ekonomik krizleri daha hafif atlatabilmek amacı ile bir araya geldiği çalışma biçimi olarak çıkıyor karşımıza.

Strateji teriminin tanım olarak, önceden belirlenmiş bir hedefe varmak için geliştirilmiş yol ve yöntemler olarak açıklanan tanımından hareket ile, Stratejik ortaklığı iki ya da daha fazla işletmenin belirledikleri ortak bir hedefe varma konusunda izleyecekleri çalışma şekilleri ve yöntemleri konusunda iş birliği içinde olmaları şeklinde açıklayabiliriz.

Firmaların izleyecekleri politikalar konusunda birlikte hareket etmeleri, öngörülen koşullara birlikte aynı biçimde tepki vermeleri piyasa koşullarında güçlü kalmalarını sağlayacak, karşılaşılacak riskleri minimal seviyeye çekerken, yeni pazarlara daha güçlü girmelerinin önünü açmış olacaktır.

İşletmecilik, satış-pazarlama ve dağıtım işlevleri gerçekleştirilirken, iş yaşamının değerleri küresel düzeydeki gelişmelere paralel olarak değişime uğramış, standartlar yükselmiş firmaların uygulamaları ve çalışma yöntemleri, bu doğrultuda yeni çalışma alanları ve yeni çalışma biçimlerini meydana getirmiştir.

Yeni üretim ve işletmecilik anlayışında kalite standartları ve kalite yönetimi uygulamaları hakîm olur, yüksek kalite ürünün tercih edilebilirliğinin, en önemli ölçütü haline gelir. Her firma daha kaliteli ürünü, daha dayanıklı ürünü imal etmeye çalıştıkça piyasa şartlarındaki rekabet gittikçe sertleşir. Firmalar verimliliklerini artırmak, sürekliliklerini sağlamak gayreti ile gerek ulusal gerek uluslararası platformda yeni çözümlerin üretilmesi mücadelesini verirler.

Dev kuruluşların geniş coğrafyalara yayılmış kuruluşları arasında elektronik haberleşme ve ticari faaliyetin olması zaman kayıplarının önüne geçer, hızlı ve kolay denetleyebilmenin avantajları ile rekabet güçlerini yükseltirler. Serbest piyasa ekonomisi nedeni ile artan rekabet koşullarını bertaraf etmek için verilen mücadele yenileşme çabaları, yüksek teknoloji kullanımı yine de şartları yumuşatmaya yetmez.

İşletmeler için varlıklarını sürdürebilecekleri cazip yaşam koşulları, düşük rekabet yüksek kâr oranının bulunduğu sektörlerde gerçekleşir. Sektörün yapısı ve büyüklüğü, rekabet şiddeti ve kârlılığı, sektördeki talep dengesi, olası sorunlar ve riskler sektörün durumunu belirler. Uygun koşullar oluşmuş ise, işletme büyümeyi seçecek faaliyetlerini bu doğrultuda gerçekleştirecektir. Koşullar büyümeye uygun değil ise ya bulunduğu konumu korumak adına faaliyetlerde bulunacak ya da küçülme yoluna gitmesini sağlayacak yeni planlar oluşturacaktır.

Strateji askeri bir terim, hasmı yenmeyi hedefleyen, karşı tarafın aklına gelmeyecek şekilde üretilen özel taktik ve planlardan oluşur. Ekonomi dünyasında uzun yıllar boyunca firmalar, kendilerine özel stratejiler oluşturdular. Firmaların dayanma ve rekabet gücü, uluslararası arenada gerçekleşen siyasal olaylar ve ekonomik krizler ile sınandı. Gelişmeler gösterdi ki şirketlerin gerek dayanma gücü açısından gerek gelişmeleri için hayati önem taşıyan AR-GE çalışmaları açısından gündeme ve piyasa koşullarına uygun özel taktiklerin uygulanmasını gerektiren stratejik yaklaşım içinde olmaları gerekiyor.

Firma Ortaklığı

Firmaların ortak hareket etmeleri pahalı olabilecek AR-GE finansman giderlerinin yükünü azaltacak, zor ve pahalı olan araştırmalar daha hızlı ve daha kolay gerçekleştirilerek hayata geçecektir. Küçük ve orta ölçekli firmaların dev firmalar karşısında dayanma güçlerini artırmak, benzer ürünlerin pazarlanması ya da aynı pazarda varlıklarını sürdürebilmek adına ortak hareket etmeleri, birlikte yeni taktikler geliştirmeleri, finansman güçlerini birleştirmeleri, daha dayanıklı ve daha gelişmiş ürün ortaya koymalarını sağlayacak yatırım faaliyetlerinde bulunmalarını kolaylaştıracak çözümleri üreten stratejik yaklaşımları devreye sokacaktır.

Dev sektörler de pazarlarını genişletmek, mevcut pazardaki hakimiyetlerini kaybetmemek arzusu ile rakipleri karşısında rekabet gücünü artıracak iş birliği anlaşmalarına, çıkar birliği olan şirketler ile stratejik temelli ortaklıklar kurmaya yönelebilir.

Geçmiş yıllarda Turgut Özal’ın başbakanlığı döneminde, dev marketlerin gıda pazarına girmesine tepki gösteren küçük ve orta işletmelere, merhum Başbakanımız ‘Büyük firmalar ile rekabet edemeyeceğinizi düşünüyor iseniz, büyüyün. Gücünüz yok ise, birleşerek büyüyün’ demişti.

Piyasa koşullarında işletmelerin büyümesini, gelişmesini engelleyecek bir durum oluşmuş ise, rekabet koşullarına dayanma gücü, Araştırma-Geliştirme çalışmaları için gerekli olan finansal gücün yeterliliğinde engeller var ise firmalar olağanüstü durumlarda başvurulacak planları stratejik yaklaşımlar çerçevesinde uygulamaya koymak, Stratejik ortaklık ve iş birliğine yönelerek varlıklarını güçlü bir şekilde sürdürmek durumundadırlar.

İş Ortaklığı

Kobi Vadisi web sitesinin firmalara destek olma kapsamında hazırlamış olduğu İş Ortaklığı sayfasını ziyaret edin, yerel veya yabancı firmalar ile stratejik ortaklıklar kurmaya başlayın.kobi vadisi

Yorumunuz
Yeni Bayilikler

bayilik veren firmalar

Yeni İş Planları

iş planları
sponsor arıyorum
"Kobi Vadisi; 5651 Sayılı Kanun kapsamında BTK tarafından onaylı Yer Sağlayıcı'dır. Bu sebeple içeriklere yapılan yorumları araştırma yükümlülüğü yoktur. Hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu düşündüğünüz yorumları iletişim sayfasından bildirebilirsiniz."
google news icon
Google News üzerinden bizi takip ederek, en yeni içeriklerden haberdar olabilirsiniz

Stratejik Ortaklık Nedir?

okuma süresi: 3 dk
0