Yatırımcı Arıyorum

Stratejik Yönetimin Yararları

Stratejik yönetim, iş dünyasında ve içinde yaşadığımız ve çalıştığımız hızla değişen dünyada çok önemli hale gelmiştir. Sağlam bir iş stratejisi oluşturmak artık bir gerekliliktir.

Stratejik yönetim, işletmelerin önemli bir bileşenidir. Bir organizasyonun paydaşları tarafından ortaya konan stratejilere dâhil olan hedeflerin ve girişimlerin formülasyonu ve uygulanmasını ifade eder.

Daha basit bir deyişle, akıllıca karar verme süreçlerini sağlamak için, iş fonksiyonlarını ve operasyonlarını destekleyecek stratejilerin mevcut olması önemlidir. Dolayısıyla stratejik yönetim, iş hedeflerini, kuruluşun vizyonunu ve hedeflerini ve ayrıca gelecek planlarını değerlendirmeyi gerektirir.

Ek olarak, işletmenin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için stratejik bir yönetim süreci kullanılır. Bu stratejiyi içeride ve dışarıda iletmek başarı için çok önemlidir.

Stratejik Yönetim Nedir?

Stratejik yönetim, bir kuruluşun kaynakların amaçlarına ve hedeflerine ulaşmak için yönetilmesidir. Stratejik yönetim, hedef belirlemeyi, rekabet ortamını analiz etmeyi, iç organizasyonu analiz etmeyi, stratejileri değerlendirmeyi ve yönetimin stratejileri organizasyon genelinde yaymasını sağlamayı içerir.

Şirketler, üniversiteler, Kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer kuruluşlar, stratejik yönetimi hedeflere ulaşmak için bir yol olarak kullanabilir. Esnek şirketler, yapılarında ve planlarında değişiklik yapmayı daha kolay bulabilirken, esnek olmayan şirketler değişen ortamdan rahatsız edebilir.

Stratejik bir yönetici, stratejik yönetim planlarını denetleyebilir ve kuruluşların kıyaslama hedeflerine ulaşmaları için yollar geliştirebilir. İş kültürü, çalışanların becerileri ve yetkinlikleri ve organizasyon yapısı, bir organizasyonun belirtilen hedeflerine nasıl ulaşabileceğini etkileyen önemli faktörlerdir.

Esnek olmayan şirketler, değişen iş ortamında başarılı olmakta zorlanabilir. Stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması arasında bir engel oluşturmak, yöneticilerin hedeflere verimli bir şekilde ulaşıp ulaşmadığını belirlemelerini zorlaştırabilir.

Stratejik yönetim, şirketin stratejik yönetim planında tanımlanan hedefleri karşılamasını sağlayan iç ve dış iletişim uygulamalarının yanı sıra izlemeyi de kapsar.

Stratejik Yönetimin Rolü Nedir?

Stratejik yönetim, yenilikçi düşünceyi, stratejik planlama sürecini ve operasyonel stratejiyi içeren geniş bir terimdir. Stratejik yönetim, daha spesifik olarak, büyük ölçüde araştırmaya dayanır. Bir iş stratejisinin başarılı olması için müşterilerin görüşlerinin, çalışanların katkısının ve sektörün en iyi uygulamalarının dikkate alınması zorunludur.

Stratejik iş yönetimini teşvik etmenin yaygın bir yolu, çok sayıda planlamayı yönetim kurulu toplantılarına dâhil etmek, değerli ve çeşitli deneyime sahip kayyımlara sahip olmak ve kararların organizasyon içindeki her bir iş işlevi üzerindeki etkilerini dikkatlice değerlendirmektir.

İşletmeler için yıllık planlar bir araya getirilir, ancak 21. yüzyılda esnek olmak ve değişen ortamlara ve taleplere uyum sağlamak önemlidir.

Stratejik Yönetim Neden Önemlidir?

Stratejik yönetimin temel önemi, işletmenin kar ve karar almasına yardımcı olmaktır, ancak işlevleri de parçalanabilir. Stratejik yönetimin önemli bir iş uygulamasının nedenleri şunlardır.

Planlama

Bu, herhangi bir şirket için önemli bir yönetim aracıdır. Stratejik planlama sürecindeki ana görev, işletmenin inşa edilmesine yardımcı olacak gelecekteki eğilimleri tahmin etmektir. Bunu gerçekleştirebilmek için, basit planlama süreçleri yerine stratejik planlama araçlarının kullanılması gerekir.

İleriye Yönelik Düşünme

İyi düşünülmüş bir strateji yoluyla, net, uzun vadeli hedefler oluşturabilirsiniz. Bu hedefler, bir kuruluşun genel büyümesi için yararlı olabilecek, ileriye nasıl ilerleyebileceğiniz konusunda farklı bir fikriniz olması için önemlidir.

Kaynak Tahsisi

Stratejik yönetimin zor yanı, baskı altında, genellikle sınırlı kaynaklarla seçimler yapmaya zorlanmanızdır. Strateji yönetimi, şirket kaynaklarının ürün ve hizmetler açısından akıllıca kullanılmasını ve en umut verici fırsatlara sahip olmasını sağlamayı öğretir.

Güçlü ve Zayıf Yönler

Hiç kimse bir işletmeyi, şirketin güçlü ve zayıf yönlerini fark edebilecek sahibinden daha iyi bilemez. Ancak, sadece bir işletmenin eksikliklerinin ve güçlü noktalarının farkında olmak yeterli değildir. Bir şirketin kapasite boşluğu ile gücü arasındaki boşluğu kapatmak için stratejik planlama kullanılır.

Çevresel Etki

Bir işletmeyi yönetirken, işletmenizin çevreyi nasıl etkilediğini ve bunun tersini bilmelisiniz. Strateji yönetimi, işletmeyi ve çevresel etkilerini etkileyebilecek pazarda gelecekteki potansiyel değişikliklerin farkında olmayı içerir.

Stratejik yönetim, organizasyonun stratejisinin planlanması, uygulanması, değerlendirilmesi, devam eden bakımı ve ayarlanması anlamına gelir. Yönetimin Yeni Fikirlere Açık Olmasının Yolları

Stratejik Yönetimin Faydaları

Stratejik yönetimin de pek çok yönetim şekli gibi, avantajları ve dezavantajları vardır. Avantajları şunlardır:

Kurul Sorumluluğunu İfşa Eder

Çoğu kuruluşun stratejik bir yönetim sürecine sahip olunmasının ilk nedeni, yönetim kurulunun sorumluluğu yerine getirmesidir.

Amaç Değerlendirmesini Zorlar

Stratejik yönetim, yönetim kurulunun ve üst yönetimin, organizasyonun geleceği hakkında düşünmek için, günlük iş hayatından bir adım geriye gitmesini sağlayan bir disiplin sağlar. Bu disiplin olmadan kuruluş büyük resmi dikkate almadan yalnızca bir sonraki sorun üzerinde çalışmakla tüketilebilir.

Karar Verme için Çerçeve Sağlar

Strateji, tüm personelin günlük operasyonel kararlar alabileceği ve bu kararların tümünün organizasyonu tek bir yönde hareket ettirebildiğini anlayabileceği bir çerçeve sağlar. İcra müdürünün vermesi gereken tüm kararları yönetim kurulunun bilmesi mümkün değildir (gerçekçi ve uygun)  ve icra müdürünün personelin vereceği tüm kararları bilmesi (gerçekçi veya pratik) mümkün değildir.

Strateji, gerçeğe dair bir vizyon sağlar, bir kuruluşun amacını ve değerlerini doğrular, hedefler belirler, tehditleri ve fırsatları netleştirir. Güçlü yönlerden yararlanma yöntemlerini belirler ve zayıflıkları hafifletir.

Bu nedenle, kararların alınabileceği bir çerçeve ve net sınırlar belirler. Bu kararların kümülâtif etkisi, kuruluşun başarısı üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. İcra direktörü ve personelin bu kararları verebilecekleri bir çerçeve sağlamak, çabalarını kuruluşun başarısını en iyi şekilde destekleyecek şeylere daha iyi odaklanmalarına yardımcı olur. İş Simülasyonu Nedir?

Anlama ve Satın Alma Desteği

Yönetim kurulunun ve personelin stratejik tartışmaya katılımına izin vermek, onların yönünü, neden bu yönün seçildiğini ve ilgili faydaları daha iyi anlamalarını sağlar. Bazı insanlar için sadece bilmek yeterlidir, birçok insanın desteğini kazanmak, anlamalarını gerektirir.

İlerlemenin Ölçülmesini Sağlar

Stratejik bir yönetim süreci, bir kuruluşun hedefler ve başarı ölçütlerini hedeflemeye zorlar. Başarı ölçütlerinin belirlenmesi, kuruluşun önce devam eden başarısı için neyin kritik olduğunu belirlemesini ve ardından hedeflerin belirlenmesini zorlamasını ve bu kritik önlemleri yönetim kurulu ve üst yönetimin önünde tutulmasını gerektirir.

Organizasyonel Bir Perspektif Gerektirir

Operasyonel sorunları ele almak, nadiren tüm organizasyona ve çeşitli bileşenlerin birbiriyle ilişkisine bakar. Stratejik yönetim, organizasyonel bir bakış açısı alır ve tek bir bileşen değil, tüm organizasyon için en uygun olan bir strateji geliştirmek için tüm bileşenlere ve bu bileşenler arasındaki karşılıklı ilişkiye bakar.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz