Yatırımcı Arıyorum

Sulama Sistemleri İş Fikri

Sulama Sistemlerinde İş Kurmak

Öncelikle sulama sistemleri yatırımcısına hibe desteği olduğunu belirtmekte fayda var. Finans, yatırımın ve girişimin en önemli ana konusu olduğuna göre finansal desteklerden kaynak bulma avantajlarından öncelikle söz etmekte yerinde olacaktır.

Tarla içi sulama sistemi, tarla içi yağmurlama sistemi, tarla içi Mikro Yağmurlama Sistemi, Tarla içi Yüzey Altı Damla Sulama Sistemleri, Lineer sulama Sistemleri, Center Pivot Sulama Sistemleri, Tamburlu Sulama Sistemi, Güneş Enerjili Sulama Sistemleri. 7 ayrı sulama sistemine yatırım yapılması durumunda %50 hibe desteğinden yararlanılabileceği yayınlarda yer almıştı.

Kaynak bulma avantajı bilgisine yer verdikten sonra Sulama Sistemleri sektörünü yatırım durumu, büyüme potansiyeli, kârlılığı gibi özellikleri ile değerlendirmek gerekir. Tarım sektörü diğer tüm alanlarda olduğu gibi, yenilenen kullandığı yöntem ve teknolojileri değiştiren ya da çağın gereklerine göre geliştiren bir yapı sergiliyor. Damla Sulama Sistemleri her geçen gün yenilenen ve küresel pazarda büyüyen bir çocuk olarak tanımlanmış. En fazla AR-GE çalışmasının yapıldığı sektör olarak tanımlanırken bu yorumların yapıldığı tarih 2012.

Tarımsal Sulama Sistemleri

Tarladaki bir ürünün gelişmesindeki en önemli ektenler, güneş enerjisi, gübreleme çalışmaları ve sulama sistemleridir. Aslında bir ürünün gelişmesinin en güzel yöntemi doğal yağmur sularıdır. Ancak ülkemizde her yere eşit oranda yağmur yağışı olmuyor. Karadeniz iyi oranda yağış alırken Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde özellikle yaz aylarında kuraklık hüküm sürüyor. Bu gibi durumlarda da sulama sistemleri büyük önem kazanıyor.

Sulama Sistemi Nedir?

Sulama sistemleri bitkilerin gelişmesinde ihtiyaç duydukları suyun, yağmur yağmadığı zamanlarda, bitkilere verilmesi sistemidir.

Sulama sistemleri en çok tarlanın tesviyesine bağlı olarak belirlenmektedir. Tesviyeli arazilerde tüm sulama sistemleri kolaylıkla uygulanabilirken, tesviyesiz arazilerde ise yağmurlama yöntemiyle sulama, rüzgârın hâkim olduğu bölgelerde ise damla sulama sistemleri kullanılmaktadır.

Tarımsal sulamada pek çok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden birinin seçilmesi gerekmektedir. Sulama sistemi seçimindeki etkenler;

  • Tarla tesviyesinin düz olup olmaması
  • Ürünün cinsi
  • Toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri
  • Sulama suyunun kalitesi ve miktarı
  • Rüzgâr, nem, sıcaklık, yağış gibi iklim koşulları
  • Bazı sulama sistemlerinin ek maliyet gerektirmesi
  • Çiftçinin üretim alışkanlıkları

Sulama Sistemleri Sektöründe Devlet Desteği Almak

Yatırımcı hibe kredili desteklerden yararlanmak istiyorsa, bunun için bazı yükümlülükleri yerine getirmelidir. Her şeyden önce yapılan sözleşme şartnamelerine uymak zorundadır. Ayrıca iş yapacağı çiftçilere karşı da sorumlulukları vardır.

Yatırımcı bu işi yaparken özenli davranmak zorundadır. Özellikle hibe desteği alacaksa, başvuruda sunduğu projeye uygun davranmak ve buna göre iş gereklerini yerine getirmek zorundadır.

Sulama sistemleri yatırım desteğini Tarım ve Orman Bakanlığı vermektedir. Yatırımcı desteği alabilmek için kişi ya da firma, projesini hazırlamalı, maliyetini belirlemeli ve başvuru dilekçesine ek olarak projeyi ve maliyet hesabını sunmalıdır.

Yatırımcı, bireysel sulama sistemlerinde marka ve model belirlerken, başvurusunda belirtmiş olduğu teknik şartnamelere uygun olmak kaydıyla hareket edebilir ve tedarikçileri de kendi belirleme hakkına sahiptir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcı, yapılan tüm mal alımlarının, sözleşmedeki usul ve esaslara uygun olarak alınması, alımların belgelendirilmesi ve bu belgelerin muhafaza edilmesinden sorumlu tutulmaktadır.

Yatırımcı, meydana gelebilecek tüm çıkar çatışmalarını önlemek için gereken tüm tedbirleri almak zorundadır.

Yatırımın uygulanması sırasında yatırımcının mülkiyetin ve personeline gelen her türlü zarardan yatırımcı sorumludur. Başka yerlere örneğin hibe desteği aldığı bakanlığa, meydana gelen zararların bedelini ödettiremez. Yani 3. kişilere karşı tek başına sorumluluğu vardır. Silaj Yetiştiriciliği Yapmak

Tarımsal Sulama Sistemlerinde Yatırımcının Bireysel Mülkiyet Hakkı

Bireysel sulama sistemi yatırımcıları, sistemin alınması ile ortaya çıkan sonuçlar, raporlar, dokümanların mülkiyeti, isim hakları, fikri ve sınaî mülkiyet hakları gibi haklara sahip olmaktadır.

Yatırımcı özellikle hibe kredi desteği aldığında yükümlülükleri yerine getirmediklerinde, bakanlığın kendilerine verdiği desteği, faizi ile birlikte geri ödemek zorundadır. Bu sebeple hem iş kaybına hem de hibe desteğinde zarara uğramamak açısından sorumluluklarını yerine getirmek mecburiyetindedir.

Ancak doğal afet, genelde görülen salgın hastalık ve seferberlik gibi durumlarda yatırıma zarar gelecekse, o yatırımın acil durum ortadan kalkıncaya kadar yatırımın durdurulması talebinde bulunabilir. Mücbir sebepler ortadan kalktığında ise 15 gün içinde gerekli bilgilendirme ve başvuruyu yaparak tekrar destekten yararlanma hakkına sahiptir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz