Yatırımcı Arıyorum

Takım Dinamiği Nedir?

Takım Dinamikleri Nelerdir?

Ekibine çok güvenen bir liderin, şirketinde bir sorunu çözmek için bölümündeki en yetkin personelleri bir araya getirdiğini hayal edin. ve ekibine bu kadar çok güvenen bu liderin, bu kadar yetkin rollerde personelle, bu soruna çözüm üretemediğinde ki uğradığı hayal kırıklığını düşünün. Hiçbir lider bunu tecrübe etmek istemez ama muhtemel olabilecek bir durumdur. Bu şansız durumun oluşmasının altında elbette değişik sebepler olabilir fakat genellikle takım dinamiğinin zayıf olmasından kaynaklanmaktadır. Yani takım üyelerinin düşüncelerini ortaya koymalarını engelleyen bir sebebin varlığı söz konusudur.

Mesela bu ekibin içinde bir kişi meslektaşlarının fikirlerini çok eleştiriyor olabilir. Ya da daha baskın karakterli olan iki meslektaş birbirini destekliyor ve bir diğeri tek kaldığı için fikirlerini açıklamıyor olabilir. Ya da bir grup üyesi hiç olmayacak zamanda mizahi yorumlar yaptığından dolayı bu, çözüm odaklı toplantıyı olmayacak tartışmalar sürüklüyor olabilir. Tüm bu örnekler zayıf takım dinamiğinin klasik örnekleridir ve bir projenin başarısını etkilemesinin yanı sıra kişilerin moralini ve katılımını baltalayabilir. Aşağıda takım dinamiğinin ne olduğuna ve neden önemli olduğuna dair bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca zayıf takım dinamiği ile başa çıkmak için uygulanabilecek bazı stratejileri sunulmaktadır.

Takım (Grup) Dinamiği Ne Demek?

Bir sosyal psikolog ve değişim yönetimi uzmanı olan Kurt Lewin, 1940’lı yılların başında “grup dinamikleri” terimini kullanarak popüler olmasını sağlamıştır. Bir grupta çalışan kişilerin genellikle farklı rolleri, yetenekleri ve davranışları vardır. Bu rol ve davranışların, diğer grup üyelerinin üzerinde hatta bir bütün olarak grup üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Grup dinamiği bir grup içinde yer alan üyelerin birbirlerini ve bu grubun çevresini etkilediği psikolojik ve davranış süreçleri sistemidir.

Günümüzde iyi yönetimin merkezi haline gelen bu grup dinamiklerinde, pozitif dinamiğe sahip bir ekibin başarısı inkâr edilemez bir durumdur. Çünkü ekip üyeleri birbirlerine güvenirler, kolektif bir karara doğru çalışırlar ve işleri gerçekleştirmeleri için birbirlerini sorumlu tutarlar. Bunun yanı sıra, araştırmacılar bir ekip olumlu bir dinamiğe sahip olduğunda, üyelerinin ortalama bir grubun neredeyse iki katı kadar yaratıcı olduğunu bulmuşlardır. Zayıf grup dinamikleri olan bir grupta, kişilerin davranışları iş başarısını engellemektedir. Çünkü grup herhangi bir karara varamayabilir veya yanlış bir seçim yapabilir. Ekip Çalışması Yapmanın Önemi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zayıf Takım Dinamiklerinin Nedeni Nedir?

Grup liderleri ve ekip üyeleri olumsuz bir grup dinamiğine katkıda bulunabilir. Grup dinamiğinde ortaya çıkabilecek en yaygın sorunlardan bazılarına beraberce bir göz atalım:

  • Zayıf liderlik: Bir takım güçlü bir liderden yoksun olduğunda, grubun daha baskın bir üyesi çoğu zaman görev alabilir. Bu, yön eksikliğine, mücadeleye veya yanlış önceliklere odaklanmaya neden olabilir.
  • Otoriteye aşırı saygı: Bu, kişilerin bir liderle aynı fikirde oldukları göstermek istediğinde olabilir ve bu nedenle kendi görüşlerini ifade etmekten çekinirler.
  • Engelleme: Bu, ekip üyeleri gruptaki bilgi akışını bozacak şekilde davrandığında olur.

Bazı personeller şu engelleyici davranış şekillerini sergileyebilirler:

Saldırgan bir ekip üyesi: Bir grup üyesi genellikle başkalarıyla aynı fikirde değildir ve düşüncelerini saldırgan, öfkeli bir tavırla açıklama yaptığı zaman bu tavırları ekip dinamiği bozar.

Olumsuz bir ekip üyesi: Bir grup üyesi çoğu zaman başkalarının fikirlerini sürekli olumsuz olarak eleştirdiği durumlarda ekip dinamiği olumsuz etkilenir.

Tarafsız bir ekip üyesi: Bir grup üyesi hiçbir şekilde tartışmaya katılmadığında ve hiçbir fikir beyan etmediğinde bu ekibin dinamiği bozar.

Kibirli küstah bir ekip üyesi: Bir grup üyesi yersiz yere kendisi ile gurur duyan tavırlar sergiliyor ve küstahça davranan bir yapıya sahipse, bunun yanında ekip liderini aşıp oturuma hükmetmeye çalışıyorsa bu ekip dinamiği bozar.

Yersiz mizahi bir ekip üyesi: Bir ekip üyesi uygunsuz zamanlarda mizah yapıyorsa bu ekip dinamiğini ve ciddiyetini bozar.

  • Grup düşünme şekli: Bu düşünce şekli, diğer kişilerin doğru karara varma isteklerinin üzerinde bir fikir birliği yaratma çalışılması durumunda gerçekleşir. Bu durum, ekibin üyelerinin alternatif çözümleri tam olarak keşfetmelerini önleyen bir durumdur.
  • Etkin rol: Bazı grup üyeleri baskın karakterlerinden ve hırslarından dolayı tüm işleri üstlenerek meslektaşlarının işlerini kolaylaştırırlar. Fakat bu kişiler çok çalışkan olsalar da ekip çalışmasında meslektaşlarının katkılarını sınırlayabilirler.
  • Değerlendirme anlayışı: Ekip üyelerinin sahip oldukları algılar da olumsuz bir grup dinamiği yaratabilir. Değerlendirme anlayışı, insanlar diğer grup üyeleri tarafından aşırı sert bir şekilde yargılandıklarını hissettiklerinde oluşur ve fikirlerini beyan etmekten çekinirler.

Takım Çalışmasının Gücü

Gittikçe globalleşen dünyada, ekip çalışmasının rolü ve gücü tartışılamaz bir gerçektir. Bu gücü etkili bir şekilde kullanabilmek için grup dinamiklerinin iyileştirilmesi ve bir o kadar sürdürülebilir olması gerekmektedir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz