Yatırımcı Arıyorum

Talep Yönetimi Sistemi Nedir?

Talep Yönetimi Sistemi Ne Demek?

Talep yönetimini başarılı bir şekilde yapabilmek için öncelikle tanımını bilmek gerekir. Basitçe tanımlamak gerekirse; üreticinin gelecekteki taleplerini ölçtüğü ve daha sonra söz konusu talep için tedariklerini planladığı bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte şirketlerin gelen taleplerini doğru bir şekilde yönetebilmesi için farklı faktörleri gözden geçirmeleri gerekir. Her şeyden önce, müşterilerin ihtiyaçlarının ve gereksinimlerinin ne olduğunu anlamaları şarttır.

Müşterilerin ihtiyaçları ve gereksinimleri dışında, ürünün en iyi şekilde pazarlandığından da emin olmaları lazımdır. Ancak o zaman ürünü düzgün bir şekilde pazarlayabilir ve müşterilerin gözünde talebin artmasını sağlayabilirler. Bilinmelidir ki; bir kişi ya da firma, sahip olduğu ürünleri satmak isterse, ilk önce ürünlerini nasıl ticarileştirilmesi gerektiği noktasına bakmalıdır.

Talep Planlaması Nasıl Yapılır?

Talep yönetimi, bir şirketin bir ürün veya hizmetinin gelecekteki taleplerini gerçekleştirmek, planlamasını ve yönetimini yapmak için kullanılan planlama metodolojisine denir. Özellikle sürekli ürün tedariki ve üretim yapan firmalar için zorunlu bir ihtiyaç olarak değerlendirilebilir. Bu sistem başarılı olarak yürütüldüğünde şirketlerde arz ve talep boşlukları yaşanmasını önlerken, müşteri ilişkilerinin geliştirilmesinde etkili rol oynar.

Çünkü herhangi bir işletmenin başarısı, hedef pazarda bir ürüne olan talebi nasıl oluşturduklarına ve daha sonra bu talebi karşılamak için malzemeleri nasıl yönettiklerine bağlıdır. Bu yazımızda talep yönetimi üzerine bilgiler bulunmaktadır.

Talep Yönetimi Neden Gereklidir?

Bir düşünün… Bir ürünü reklamda gördükten sonra aşırı derecede satın almak istediğiniz hiç oldu mu? O an o ürünü alamasanız bile satın almak istediğiniz muhakkak olmuştur. İşte tıpkı sizin gibi, aynı zamanda, aynı ürün türüne sahip olmak isteyen milyonlarca kişi olabilir. ve herkes bir ürünü satın almayı düşündüğü an, ona sahip olmak isterken satın aldığında da memnun olur. Çünkü bir ürünün hedef müşterilerini memnun etmesinin yollarından biri, üreticisinin yeterli ürün stoğuna sahip olmasıdır. Ve üretici talebi karşılamadığında sorun yaşanır.

Bunun yanında özellikle talebin zayıf olması durumunda, ürünler rafta beklediğinde de aynı sorun söz konusu olur. Bu tür sorunlar ortaya çıktığında veya çıkmaması adına talep yönetimi bir çözümdür. Bu süreç, belirli bir ürünle ilgili olarak gelen tahmin ve talep planlaması sürecidir.

Talep Yönetiminin Bileşenleri

Talep Yönetimi sürecinin 4 bileşeni vardır. Bu bileşenler şu şekildedir:

1- Tahmin

Bu bileşen sayesinde bir işletme, sundukları belirli bir ürün veya hizmetin gelecekteki taleplerinin ne olacağını kestirebilir. Tahmin, mevcut eğilime, öngörülen satışlara ve müşteri davranışının analitik verilerine göre yapılır. Ayrıca, işletmelerin gelecekte beklenmedik olaylara hazırlanmasına yardımcı olur.

2- Tedarik planlaması

İşletmelerin sarf malzemelerinin gelecekteki gereksinimleri için hazırlanmaları gerekir. Müşterilerin, rakiplerin etkisi ve pazar eğilimlerinin gereksinimlerinin farkında olmak, işletmelerin verimli tedarik planlaması yapmalarına yardımcı olur.

3- Talep analizi

Talep tahminin mevcut satış verilerine dayanması önemlidir. Sipariş geçmişinin doğru analizi, etkili talep yönetimi için doğru talep analizinin yapılmasına yardımcı olacaktır.

4- Satış ve operasyon planlaması

Etkili bir talep yönetimi için, tedarik zinciri sistemindeki tüm paydaşların rollerine, faaliyetlerine ve önemine dikkat etmek gerekir. Bu raporlara dayanarak, talep gereksinimlerini yönetmek için etkili satış ve operasyon planlaması yapılabilir. İşletme Yönetiminde Planlama Neden Önemlidir?

Talep Yönetiminin Avantajları Nelerdir?

Şüphe yok ki, talep yönetimi bu gün işletmeler tarafından kullanılan en iyi stratejilerden biridir. Ancak hala talep yönetiminin güvenilirliğini ve bu günlerde işletmeler ve şirketler için neler yapabileceğini sorgulayan kişiler mevcut olabilir.

Talep yönetiminin işletmelere faydalarından bazıları şu şekilde sıralanabilir:

Ürün tahmininin geliştirilmesi

Etkin talep yönetimi yardımıyla şirketler, ürünün üretimini doğru bir şekilde tahmin ederek, şirketin gelirini tahmin edebilirler ve tedarik zinciri yöneticilerine yardımcı olabilirler. Örnek vermek gerekirse; şirketin, belirli bir ürün ya da aylık promosyon için bulunduğu tahminler çok fazlaysa, talep planlaması iki farklı işlevin gerçekleşmesine sağlar. Bu işlevler; tahminleri doğru bir şekilde araştırmak ve daha sonra tahmin edilen bu tutarın o şekilde öngörülmesinin nedenini belirlemek için belirli bir çerçeve oluşturmaktır.

Ayrıca, şirket verilerine ve yapılan ayarlamalara göre sistematik bir yaklaşım vardır. Bir şirketin boşta veya fazla stoğu olduğunda, bu firmanın bazı müşterileri ve mali kayıplar vermesine neden olabilir. Mesela perakendeciler çoğu zaman para kaybetmektedir, bu kaybın nedeni talebi karşılayacak stoğun olmaması veya stok fazlası sorunlarının yaşanmasından kaynaklanmaktadır. Fakat talep planlaması yapıldığında işletmenin tüm promosyon hedeflerini yerine getirip getirmediğini veya envanterde fazlalık olup olmadığının, bunların sebep olduğu ek maliyetlerin şirket tarafından haklı gösterilip gösterilmediği konusunda analizler yapılabilir.

Tedarik zinciri zaman planlaması

İşletmelerin satışlarının ne zaman gerçekleşeceğini analiz etmesi ve tahmin etmesi gerekir. Bu özel bilgilerin yardımıyla işletmeler üretim, nakliye ve depolama zamanlamalarını en iyi şekilde planlayabilirler. Bir işletmenin bakım gibi zorunlu sebeplerden dolayı kapanması, üretimine ara vermesi gibi durumlarda bu süreçlerin iyi yönetilmesini sağlayabilir. Bunun dışında satmaya çalışılan ürünlere olan taleplerde artış görüldüğü bazı durumlar olabilir. Talep yönetim planlaması yapılırsa bu gibi durumlarda, taleplerini kolayca karşılayabilecek yeterli stok bulunup bulunmadığından emin olabilirler. Depo Yönetim Sistemi Nedir?

Arzın yerine getirilmesinde beklenen herhangi bir gecikme varsa, müşterilere ulaşabilir ve daha sonra siparişlerinin belirli bir süre içinde yerine getirileceğini güncellenebilirler.

İşgücü yönetiminin optimize edilmesi

Bir şirkette yeteri kadar personel yoksa başarılı olması daha zordur. Talep planlaması sayesinde personel ihtiyacı belirlenebilirken, ürünlerin çok yüksek talepleri olduğu bazı durumlar içinde hazırlık yapılabilir. Şayet yeterli personel yoksa taleplerin yüksek olduğu dönemlerde müşterilerin isteklerini yerine getirilmez, her gün tamamlanan siparişlerde bir azalma olur. Dolayısıyla, müşterin siparişleri belirlenen sürede yerine getirilemeyeceği için her iki tarafta zor durumda kalır. Hatta müşteri başka tedarikçi bulup onu tercih bile edebilir.

Bu nedenle, şirketin personel gereksinimlerini ve ihtiyaçlarını doğru bir şekilde planlayabilmesi, ürün taleplerindeki artışlarını değerlendirip gerekenleri yapması gerekir. Ürün talepleri yüksek olduğunda personel ihtiyacının onu karşılaması, düşük olduğunda da fazla personelin maliyetlerini azaltması gerekir. Bu serbest veya dönemlik çalışanlarla yapılabilirken buna uygun planlama ve talep yönetimi denmektedir.

Nakit akışının etkin yönetimi

Nakit yönetimi, bir işletmenin takip edilmesi gereken en önemli yönlerinden biridir. Bir işletme nakit akışını yönetemiyorsa başarılı olması zordur. Tedarikçilere ve satıcılara ödeme yapamıyorsa, bir daha onlardan ürün veya hizmet alması zorlaşır hatta imkânsızlaşır. Bu, her zincir yöneticisinin veya şirket sahibinin kaçınmak istediği özel bir durumdur. Tedarikçiler ödeme yapılmadığı için bir daha ürün satmak istemezler ve dolayısıyla şirketin üretimi ciddi kayıplara uğrar.

Bu gibi durumlarda, müşterilerin öfkelenme riski yüksektir, çünkü onlara ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetler sağlanamazken, müşterilerin siparişlerini yerine getirememek ve karşılayamamak işi daha fazla riske atabilir. Talep planlaması sayesinde nakit akışı en iyi şekilde yönetmek mümkündür. Çünkü işletme satışları sırasında oluşabilecek eksiklikleri tespit edilebilir. Mevcut bu tür bilgilerle işletme, nakit stoklarını oluşturabilecek ve en azından çalıştığı firmalara uygun bir şekilde ödeme yapabilmek için krediler gibi çözümler üretebilmek için zaman bulabilecektir.

Talep yönetimi günümüzde iş dünyası tarafından kullanılan en kullanışlı yönetim araçlarından biridir. Unutulmamalıdır ki; her türlü işletme için sürdürülebilir bir büyüme sağlamanın en önemli adımı müşteri memnuniyeti sağlamaktır. Bu da müşteri taleplerini doğru zaman ve kalitede sağlamakla olur.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz