Yatırımcı Arıyorum

Tarım Makineleri İmalat Sektörü İş Fikri

Tarım Makineleri İmalatı Yapmak

Tarım makinelerinin kullanımı üretimde verimliliğin artırılmasını etkileyen en önemli unsurlardan biri, sektörde gelecek dönemlerde hangi teknolojilerin kullanılacağı hangi makinelerin gelişme veya değişim göstereceğinin takibi ve uygulamaya konulması sektörün stratejik unsurlarından bir diğeri.

Sektör sağlanan Kırsal Kesim Makine ve Ekipman destekleri ile 2009 Yılında yoğun biçimde desteklenir 2011 yılında tarım Makineleri, Traktör imalatında ve satışında rekor denilebilecek seviye yakalanır, Traktör satışının %19, 7 kadar bölümü yabancı kökenlidir. Araştırmalar Tarım Makinelerinin ihracat potansiyelinin yüksek olduğu yönünde görüş belirtmekte.

SEKTÖRÜN ULUSLARARASI ALANDAKİ DURUMU

Tarım Makineleri İmalatında dev sayılabilecek ülkelerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor Almanya, İngiltere, İtalya Fransa, Japonya, Hindistan, Çin, Güney Kore, Brezilya, Rusya ile liste devam ediyor. AGRİEVOLUTİON Dünya Tarım Makineleri İmalatçılar Birliği Ağı, TARMAKEBİR Türkiye’nin tek Tarım Makineleri İmalat Birliği bu ağa üyedir. Küresel birliğin amacı dünya ülkelerinin Makine İmalat Sanayilerinin iş birliğini sağlamak ve kolaylaştırmak mevcut ve olası sorunlara birlikte çözüm aramaktır.

TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜNDE EN ÖNEMLİ UNSURLAR

 1. Sanayi
 2. Tarım politikaları
 3. Tarım makinelerindeki gelişmelerin uygulanması

Tarım Makineleri İmalat Sektörünün Pazar Gücü

Tarım Makineleri ihracatı 2012 yılında 558 Milyon Dolardır, sektörün sağladığı istihdam yine bu tarih itibarı ile 20 Bin kişi olarak telaffuz edilmektedir. Alt ürün grubunda Türk Tarım Makineleri İmalat sektörü ihracat sıralamasında 6.Konuma yerleşmiş. Sektör kesin olmayan rakamlara göre bu dönemde 6 Milyar dolarlık pazar hacmine sahiptir.

Sektör 3 ana grupta faaliyet gösteriyor;

 1. Sulama Ekipmanları
 2. Traktör
 3. Tarım Ekipmanları

TÜRKİYE TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜ PARLAYAN YILDIZ KONUMUNDA

Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu 2017 yılında duyurulan Raporunda yer alan bilgilere göre 2015 yılında Maline Teçhizat yatırımları 130 Milyar Liradır, Tüm Türkiye’de bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı 2016 yılı itibarı ile 64 dür bu dönem itibarı ile faaliyete geçen merkez sayısı 52’dir.

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde aktif durumda bulunan 4308 Firmadan 82 adedini Tarım Firmaları oluşturmaktadır. TÜBİTAK Yenilik ve Destek programı ile 1995-2014 yılları arasında 14.344 projeye destek verilmiş tutarı 7,6 Milyar Lira olarak belirtilmiş.

22 Alt sektörde 2016 ihracat rakamı Tarım makineleri için 603 Milyon Dolar olarak açıklanmış. Sektör %7 büyüme göstermiş. Dünyadaki Makine İhracat Pazar hacmi 1,2 Trilyon Dolar, Türkiye’nin bu pastadaki payı 8,7 Milyar Dolar ile %0,74 oranında. Sektörün istihdama sağladığı katkı 2016 yılı itibarı ile 215 Bin iş gören. Tarım ve Ormancılık makinelerinin üretim değeri içindeki payı %13,9. Tarım Makineleri sektöründe birleşme ve satın alma faaliyetleri ile oluşan gelişmeler sektör açısından ve sağladığı ekonomik değer açısından büyük öneme sahip.

TARIM MAKİNELERİ İMALAT SEKTÖRÜ PAZAR BÜYÜKLÜĞÜ

2013 yılında 95 Milyar Euro Pazar büyüklüğüne sahip olan Tarım Makine Sanayi mevcut potansiyelini devamlı büyüten bir yapı sergiliyor. Gelişmiş ülkelerin tarımda Makineleşme seviyeleri yüksek olduğundan birim alanda aldıkları verim miktarı ve kalite yüksektir.

Batı Akdeniz bölgesi Tarımda Makine İmalat sanayisi öne çıkan bölge konumunda, Antalya ise Türkiye için Tarımın başkenti olarak tanımlansa da makine imalatında başarı gösterememiş. En fazla öne çıkan il Burdur olmuş, sektörde 18 firma faaliyet gösteriyor ardından Konya geliyor. Bu bölgedeki firmalar tarafından Tarım makinesi ihraç edilen başlıca ülkeler; Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Bulgaristan. İmalat Sektörüne Makine Alımında Kosgeb Desteği

Tarım Makineleri Yatırım Araştırmaları

Türkiye kaliteli 3 sınıf topraktan oluşuyor ve bu toprakların tarım payı %90, ülkemizin tüm toprak varlığı içinde 26,3 Milyon Hektar alanı tarım arazileri oluşturmakta.

Tarımda kullanılan teknolojik uygulamalardan bazıları;

 • Sulama
 • Gübreleme
 • Tarımsal savaş
 • Damızlık yetiştirme ve uygulamaları
 • Toprakların ıslah edilerek korunması
 • Su kaynaklarının korunması
 • Tarımda makineleşme seviyesinin yükseltilmesi

Türk makine sanayisinin lokomotif sektör olarak ilk sıralarda yerini alması beklenmekte zira Türkiye kendini besleyebilecek iklim ve topraklara sahip nadir ülkelerden biri bu avantajını yüksek makineleşme ve teknolojik uygulamalar ile kaliteli yüksek verim elde etme yönünde kullanması makine imalat sektörünü geliştirirken tarımda verimliliği artırarak rekabet gücünü ve ihracat payını da yükseltecektir.

Tarım makineleri; traktör, ekipman ve sulama teçhizatları biçiminde ana başlıklar altında toplanabilmekle beraber, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 24 gruba ayrılan dallarda 100’den fazla çeşitte üretim yapılmakta, sektör hızla gelişmektedir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz