Yatırımcı Arıyorum

Teknolojik Ürünler Yatırım Teşvikleri

Yatırım Desteği Almak

Ülkemizin aldığı karar ile 2023 yıllarına kadar yatırım alanlarına yoğunlaşarak gelişme, büyüme, üretme ve ilerleme konuları öncelikli olarak yatırım teşvik destekleri kapsamında kalkınma ve ihracat alanlarında gelişim sağlamak için alınmış olan destek programıdır. Bu sistemin amacı, kalkınma ve üretimin gelişmesini, ülkeler arasında rekabet edilecek donanıma sahip olma, ihracatın büyük oranda artmasını hedefleyerek destek projeleri düzeyinde hazırlanmaktadır. 29 Nisan 2014 tarihinde 28986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Sanayi alanında ar-ge ve yenilik çalışmalarından oluşturulan teknolojik ürünlere yönelik yatırım projeleri destek  sistemi kapsamında yerini almıştır. Proje kapsamında desteklenecek alanlar ar-ge ve yenilik çalışmalarında başarılı olmuş tüzel kişiler, ar-ge çalışmaları yaparak patent almış tüzel kişiler, TGB kapsamında yer alan projelerinde başarılar elde eden tüzel kişiler, orta ve büyük işletmeler yararlanabilmektedir. Ar-Ge Çalışmaları

Yatırım Destek Miktarları

Büyük kuruluşlara 2 Milyon, orta derecede olanlara 10 milyon, küçük kuruluşlara 10 milyon üst limitte sağlanan destek tutarlarıdır. Yatırım projelerinde destek kapsamında olan harcamaları ise;

  • Makine ve teçhizat tutarları
  • Montaj ve kurulum tutarları
  • Fizibilite raporu tutarı
  • Sigorta ve nakliyat ücretlerinde yatırım desteği sağlanmaktadır

Yatırım Destekleri

  • İşletmede olacak gider desteği
  • Kredi faizi
  • Araç-gereç, makine ve teçhizat desteğinden oluşmaktadır

1 – İşletme Gideri desteği Nedir?

Sözleşme oluşturularak teknolojik ürünlerin üretilmesi için hazırlanacak alanın ücretinin yıllık maliyeti, çalışan personelin yıllık ücreti ve enerji masraflarının yıllık %75’lik kısmı hesaplanarak destek sağlanmaktadır.

2 – Kredi Faizi Desteği Nedir?

Faiz destekleri Bakanlık tarafından belirlenmiş puan düzeyinde destek sağlanmaktadır. Yatırım çalışmalarında 50.000.000 tl kadar yatırım harcamaları desteklenir. Makine ve teçhizat  desteğinden faydalananlar yatırımda bulunan kurumun, projenin haricinde olan kısımda kredi faizi desteğinden faydalanmak için yatırımı 36 ay içinde başlatıp sonlandırması gerekmektedir.

3 – Makine araç-gereç ve teçhizat desteği nedir?

Yatırım alanında tutar 10.000.000 tl kadar olan ücreti teknolojik ürünler yatırım desteği alanında çalışmaların ve projelerin tutarı olarak destek verilmektedir. Yatırım çalışmalarında destekten sadece bir defaya mahsus yararlanılabilinmektedir.

Ekonomiye Katkı Sağlamak

Kamu kurum ve kuruşlarda harekete geçilerek ülke ekonomisine katkı sağlayacak, uluslar arasında yatırım yapılabilinecek projeler ve çalışmalar alanında gelişime son hızla devam ediliyor. Ar-ge yenilik projesi kapsamında yapılan teknolojik ürünlerin patenti alınabilinecek yatırımlara destek sağlanmaktadır.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz