Yatırımcı Arıyorum

Teslim Süresi Nedir?

Teslimat Süresi Ne Demek?

Teslim süresi, bir sürecin başlangıcından sonucuna kadar geçen süredir. Şirketler ön işleme, işleme sonrası aşamalarında imalat, tedarik zinciri yönetimi ve proje yönetimindeki teslim süresini gözden geçirir. Sonuçları belirlenmiş kıyaslama ölçütleriyle karşılaştırarak verimsizliğin nerede olduğunu belirleyebilirler.

Teslim süresini azaltmak işlemleri kolaylaştırabilir ve üretkenliği artırabilir, üretimi ve geliri artırabilir anca bunun aksine, daha uzun teslimat süreleri satış ve üretim süreçlerini olumsuz yönde etkiler.

Teslim Süresi Özellikleri

Teslim süresi, bir işlemin başından bitimine yani sonuna kadar tamamlanmasının ne kadar sürdüğünü ölçer. Üretimde, teslim süresi genellikle bir ürün oluşturmak ve bir tüketiciye teslim etmek için geçen süreyi temsil eder.

Teslim süresini etkileyecek faktörler arasında hammadde eksikliği, ulaşımın bozulması, işgücü sıkıntıları, doğal afetler ve insan hataları sayılabilir. Bazı durumlarda şirketler, otomatik stok yenileme ve tam zamanında (Just In Time) stratejileri uygulayarak teslim sürelerini iyileştirebilir.

Teslim Süresini Anlamak

Üretim süreçleri ve stok yönetimi teslim süresini etkileyebilir. Üretim ile ilgili olarak, bitmiş bir ürünün tüm elemanlarının yerinde inşa edilmesi, bazı öğelerin tesis dışında tamamlanmasından daha uzun sürebilir. Nakliye sorunları, gerekli parçaların teslimini geciktirebilir, üretimi durdurabilir veya yavaşlatabilir ya da üretim ve yatırım getirisini azaltabilir.

Yerel kaynaklı parçalar ve işçilik kullanmak, teslimat süresini ve üretimi hızlandırabilir ve tesis dışı alt montajlar ek zamandan tasarruf sağlayabilir. Üretim süresinin kısalması, şirketlerin yüksek talep dönemlerinde üretimi artırmasını sağlar. Daha hızlı üretim satış, müşteri memnuniyetini ve şirketin çizgisini artırabilir.

Üretim programlarını sürdürmek ve tüketici talebini karşılamak için verimli stok yönetimi gereklidir. Stoklar, bir müşterinin siparişinin veya ürünün montajının yerine getirilmesini önleyen stok kullanılmadığında meydana gelir. Bir kuruluş ihtiyaç duyulan stok miktarını küçümserse veya bir ikmal emre vermezse ve tedarikçiler malzemeleri hemen yenileyemezse üretim durur. Bu, bir şirketin kârlılığı için maliyetli olabilir.

Çözümlerden biri, otomatik stok ikmali sağlayan satıcı tarafından yürütülen bir envanter programı kullanmaktır. Bu programlar genellikle, kullanıma dayalı bileşenler sipariş etmek ve sunmak için tam zamanında (JIT) envanter yönetimi kullanan tesis dışı bir tedarikçiden gelir. Satın Alma Döngüsünün Aşamaları

Özel Hususlar

Teslim süresi, tedarik zinciri kaynakları arasında değişiklik göstererek, öğelerin ne zaman teslim edileceğini, tahmin etmede ve üretimi koordine etmede güçlük yaratır. Genellikle sonuç, bir şirketin bütçesini zorlayan fazla envanterdir. Teslim süresi planlaması, gerekli bileşenlerin birlikte alınmasın sağlar ve nakliye ile alma maliyetlerini azaltır. Bazı teslim süreleri gecikmeleri beklenemez. Hammadde sıkıntıları, doğal afetler, insan hatası ve diğer kontrol edilemeyen sorunlar nedeniyle nakliye engelleri teslim süresini etkileyecektir.

Kritik parçalar için, bir şirket üretimini sürdürmek için yedek bir tedarikçi kullanılabilir. Bir şirketin kullanımını sürekli olarak izlerken envanteri el altında tutan bir tedarikçi ile çalışmak, beklenmeyen olaylardan kaynaklanan sorunların hafiflemesine yardımcı olur. Gerekli parçaların stoklanması, maliyet engelleyici olabilir. Ancak, fazla parça sayısının azaltılması da, üretim maliyetlerine tavan konmasına yardımcı olur. Çözümlerden biri, şirketlerin envanterlerini düzenlemek için kitleme hizmetlerini kullanmalarıdır.

Kitleme hizmetleri ile stok kalemleri projedeki bazı belirlenmiş kullanımlarına göre gruplandırılır. İşçiler üretimi daha organize ve veremli tutarak daha küçük parçalardan seçim yaparak zaman kazanırlar. Tamamlanmış malların sevkiyatı yerine yurt dışı pazarlarda tesis dışı montaj kullanılması şirketlerin tarifelerde tasarruf etmesine neden olabilir.

Teslim Süresi Örneği

Her yıl Ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşen ve ortalama 100 Bin kişiyi çeken ve tipik olarak 15 Bin festival tişörtü satılan bir festival düşünün. Tişörtleri tedarik eden satıcının gömlek tasarımını tamamlamak için 1 iş günü, gerekli düzeltmeleri yapması için 1 iş günü, gömleklere yazıları yazdırmak için 1 iş günü ve öğeleri göndermesi için 2 iş günü gerekir.

Bu örnekteki teslim süresi 5 iş günüdür. Başka bir deyişle, festival organizatörleri, gömlekleri zamanında almak için festival açılışından en ez 5 iş günü önce tişört tedarikçisi ile sipariş vermektedir. Tabii ki, alıcı prim ödemek istiyorsa, bazı aşırı durumlarda bu teslim süresi kısaltılabilir. Festivalin ilk günündeki tişört satışları beklentileri aşarsa, festival organizatörleri ikinci gün üçüncü gün teslim edilme ümidiyle, ek tişört sipariş etmeye karar verebilirler.

Gömlekler zaten tasarlanmış ve onaylanmış olduğundan, bu 5 günlük teslim süresinin 3 güne indirilebileceği anlamına gelir. Kısaltılmış teslim süresini karşılamak için, satıcının ertesi sabah teslim edilmek üzere, bir gecede göndermek için ek tişörtleri mümkün olduğunca çabuk basması gerekir.

Ek faktörler, bu örnekte teslim süresini etkileyebilir. Festival organizatörleri, tişörtlerin belirli bir sayısının fuşya rengi olmasını istiyorsa ve satıcı düzenli olarak fuşya tişörtlerini stokta tutmuyorsa, tedarikçinin bu renkte tişört sipariş etmesi gerekeceğinden, teslim süresini artırabilir.

Satın Alma Siparişi Teslimat Süresi

Satın alma siparişi teslim süresi, bir şirketin ihtiyaç duyduğu üretim girdileri için, bir sipariş vermelerinden bu ürünlerin üretim tesisine gelmesine kadar geçen gün sayısını ifade eder. Basitçe söylemeniz gerekirse, sipariş verildikten sonra bir siparişin alınması için geçen tahmini süredir. Satın alma siparişi teslim süreleri, şirketten şirkete ve sanayiden sanayiye değişir, sipariş edilen mal veya malzeme türleri, göreceli bolluğu veya kıtlığı, tedarikçilerin bulunduğu yer ve hatta yılın zamanı gibi birçok faktöre bağlıdır.

Satın alma siparişi teslim süresi, bir şirketin malzeme siparişi vermesinden bu kalemlerin gelmesine kadar geçen gün sayısıdır. Şirketler, bir üretim çalışmasını planlarken, satın alma siparişi sağlama sürelerini dikkatlice planlamalıdır. Sayıları ve siparişleri artırarak, tedarikçileri değiştirerek ve sipariş sürecini otomatikleştirerek, sipariş sürelerini kısaltabilir.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, satın alma siparişi teslim süresi, bir siparişin yerine getirilmesi için geçen sürenin ne kadar sürdüğüdür (siparişin verildiği tarihten, tahmini alınma tarihine kadar). Dolayısıyla bir şirket 1 Mayıs’ta malzeme siparişi verirse ve 10 Mayıs’ta teslim edilmesi bekleniyorsa, malzeme için satın alma siparişi teslim süresi 9 gündür. Satın alma siparişi teslimat süresi, siparişin onayı, malların mevcudiyeti, siparişin yerleştirilmesi, siparişin onaylanması, nakliye bildirimi, malların alınması, faturalandırma ve ödemeleri içeren bir dizi farklı adımı içerir.

Şirketler, bir üretim çalışmasın planlarken, satın alma siparişi sağlama sürelerini dikkatlice planlamalıdır çünkü üretim girdileri programa ulaşmazsa, üretim gecikecek, şirketin kaybedilen satışlar, atıl işçi süresi ve daha düşük fabrika giderlerinin çekilmesi gibi maliyetler olacaktır. Öte yandan, girdiler çok erken gelirse, şirket ek stok depolama maliyetlerine maruz kalabilir.

Bu nedenle yöneticiler, ek yüke maruz kalmayacak şekilde, gerekli malzemeleri sipariş etmeleri gerektiğinde mümkün olduğunca kesin bir şekilde planlanmalıdır. Güvenilir bir tedarik zincirine sahiplerse, bu bir üretim ve/veya personel takvimine eklenen ilk öğelerden biri olmalıdır.

Satın Alma Siparişi Teslim Süresi Gün Sayısını Azaltma Yolları

  • Sipariş Sayısını Artırmak

Bu, bir veya iki büyük sipariş vermeye kıyasla daha iyi bir seçenektir. Böylece, şirketler hem zamandan hem de paradan tasarruf edebilir ve emirleri yerine getirmek için yeterli stoğu korurken, belirli bir arzın, çok fazla olmamasını sağlayabilirler.

  • Değişen Tedarikçiler

Yerel tedarikçileri, uluslar arası tedarikçiler üzerinde kullanmak, zamandan ve paradan tasarruf edebilecek teslim sürelerini kısaltmaya yardımcı olabilir.

  • Sipariş Sürecinin Otomatikleştirilmesi

Şirketler, siparişleri otomatik olarak veren ve yerine getiren bir sisteme geçerek, diğer işlerde insan gücünü serbest bırakabilir ve personelin işlerini yapmak için daha fazla zamanı olabilir. Otomasyon, ayrıca sipariş verme konusunda herhangi bir hata olasılığını azaltmaya yardımcı olur.

  • Özel Hususlar

Bir şirket, küçük veya düşük değerli ürünler veya malzemeleri için yeniden sipariş sürecini büyük ölçüde otomatikleştirebilen, iki bölmeli bir stok kontrol sistemi kurabilir. Daha önemli girdiler için, bir şirket yalnızca sevkiyat süresini değil, sipariş işleme süresini de göz önünde bulundurmalıdır.

Malzemeler Cuma öğleden sonra sipariş edilirse, sipariş pazartesi gününe kadar yetişmeyebilir, bu da iki günlük bir kayıp anlamına gelir. Eğer hammadde kaynağı kıt ise, üretici istenilen miktarda alamayabilir ve tedarikçi müşteriye göndermeden önce, başka bir yerden kaynak isteyecekse, onlar da zamanında gelemeyebilir. Tedarikçi Olmak İstiyorum

Hammaddeler, uzaktan gelecek ise, üretici gecikme olasılığının farkında olmalıdır. Belirli bir hammadde için yüksek dönemsel ve mevsimsel talep varsa, bu malzemelerin zamanında alınmasını etkileyebilir. Bir üretici gereksiz depolama maliyetlerinden kaçınmak istese de, sevkiyat gecikmelerine karşı korumak için yine de bir tampon kaynağı tutmayı tercih edebilir.

Gerçek zamanlı hammadde stok seviyelerinin görünürlüğü, tedarik zinciri lojistiğine önem veren üretici ve tedarikçi arasındaki çevrimiçi yazılım bağlantıları ile sağlanır. Alıcı, satıcıya talep tahminleri sağlayarak acil ihtiyaçlarını ne kadar çok iletirse, sipariş teslim süreleri o kadar doğru olur.kobi vadisi

Yorumunuz