Yatırımcı Arıyorum

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, konut amaçlı gayrimenkuller yerine, ticari gayrimenkuller üzerinde, ipoteklerle desteklenen sabit getirili yatırım ürünleridir. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, gayrimenkul yatırımcılarına ve ticari kredi verenlere likidite sağlayabilir. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler yapılarını standartlaştırmak için, herhangi bir kural olmadığından dolayı değerlemeleri zor olabilir. Dayanak varlığı olan menkul kıymetler, çok aileli konutlar ve ticari gayrimenkuller gibi değişen terim, değer ve mülk türlerine sahip bir dizi ticari ipotek içerebilir.

Ticari ipotek vadesi genel olarak sabit olduğundan, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, konut ipoteğine dayalı menkul kıymetlerden daha az ön ödeme riski sunabilir. SPK konut kredisi yerine ticari gayrimenkul ipotekleri ile teminat altına alınmıştır. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, tahvil şeklindedir ve temelde yatan krediler tröstler içinde yer alır. SPK’daki krediler, temerrüt halinde, anapara ve faiz yatırımcılara devredilmiş olarak teminat olarak hareket etmektedir.

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Nasıl Çalışır?

Teminatlı ipotek yükümlülüklerinde ve teminatlı borç yükümlülüklerinde olduğu gibi Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde tahvil şeklindedir. Tek bir ticari ipoteğe dayalı güvenlik oluşturan ipotek kredileri, temerrüt görevi görür ve anapara ve faiz yatırımcılarına aktarılır. Krediler genelde bir güven içinde yer alır ve vadeleri, mülk türleri ve tutarları bakımından oldukça çeşitlidir. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlere, menkul kıymetleştirilen temel krediler arasında apartman binaları ve kompleksleri, fabrikalar, oteller, ofis binaları ve alışveriş merkezleri gibi mülklere yönelik krediler de bulunmaktadır.

Bir ipotek kredisi tipik olarak geri ödemesiz borç olarak kabul edilir. Temerrüt durumunda borç veren, teminatın ötesinde borçlunun herhangi bir mal varlığını ele geçiremez. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, karmaşık yatırım araçları olduğundan, yatırımcılar, birincil hizmet, özel hizmet, yönetim sertifika sahibi, mütevelli ve derecelendirme kuruluşları dâhil olmak üzere, çok çeşitli piyasa katılımcılarına ihtiyaç duyarlar. Bu oyuncuların her biri, Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için belirli bir rol oynar.

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet Çeşitleri

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetleri destekleyen ipotekler, genellikle en üst düzey veya en yüksek kaliteden daha düşük kaliteye kadar derecelendirilen kredi riski seviyelerine göre dilimler halinde sınıflandırılır. En yüksek kalitedeki paylar, hem faiz hem de anapara ödemelerini alabilir ve en düşük ilişkili riske sahip olacaktır. Düşük dilimler ise, yüksek faiz oranları sunar, ancak daha fazla risk alan dilimler de sıralamada düştükçe, oluşabilecek potansiyel kaybın çoğunu çeker. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler yapısındaki en düşük dilim, portföydeki en riskli ve muhtemelen spekülatif kredileri içerecektir.

Seküritizasyon (banka aktifinde vadesi gelmemiş, riski az değerlerin menkulleştirilmesi) bir ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler yapısını tasarlama süreci bankalar ve yatırımcılar için önemlidir. Bankaların toplamda daha fazla kredi vermesine olanak tanır ve yatırımcılara ticari gayrimenkullere kolay erişim sağlarken, geleneksel devlet tahvillerinden daha fazla getiri sağlar. Bununla birlikte, yatırımcılar bir ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde bir veya daha fazla kredinin temerrüde düşmesi durumunda, alt dilimlerin herhangi bir fon alması için en yüksek dilimlerin faizle tamamen ödenmesi gerektiği anlamalıdır. Mortgage Kredisi Nedir?

Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Eleştirisi

Tipik olarak sadece çok varlıklı yatırımcılar, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırım yapar, çünkü burada ortalama yatırımcı için çok fazla seçenek yoktur. Yatırım fonlarının bulunması ya da sadece bu varlık sınıfına yatırım yapan borsa yatırım fonları değişimi zordur, ancak birçok emlak yatırım fonu portföylerinin bir kısmını ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlere yatırır.

CMBX Endeksleri ve Ticari İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler

CMBX endeksleri, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler piyasasını takip eden bir grup finansal endekstir. Bu endeksler, her biri farklı bir kredi notuna sahip 25 dilim ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetleri temsil eder. İpoteğe dayalı menkul kıymetler, likit olmayan ve tezgâh üstü piyasada standartlaştırılmadığından, kote edilen menkul kıymetlerin şeffaflığı ve düzenlemesi genellikle yoktur. Bu endeksler likidite ve şeffaflık sağlamaya yardımcı olur.

Bu endeksler, yatırımcıların her bir risk sınıfına, belirli faiz oranı marjları koyarak kredi temerrüt swapları yoluyla piyasayı ölçmelerini ve uzun veya kısa pozisyonlar almalarını sağlar. Fiyatlandırma, bir fiyatlandırma mekanizmasından ziyade spreadların (alım-satım farkı) kendilerine dayanmaktadır.

CMBX endeksleri, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerdeki bir dilim sepet fiyatlarını izleyen endekslerdir. Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, konut amaçlı gayrimenkuller yerine ticari gayrimenkuller üzerinde ipoteklerle desteklenen sabit getirili yatırım ürünleridir.

Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, tezgâh üstü alım-satım yapar, odak, likit olmayan ve düzensiz olma eğilimindedirler. CMBX, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler fiyatlarını izlemek şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlamak için bir yol sağlar. CMBX, aynı zamanda yatırımcılara ve spekülatörlere TİDMK piyasasında işlem yapmanın bir yolunu sunar.

CMBX Endeksini Anlamak

Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, genellikle bir menkul kıymet içinde yer alan bir kredi havuzudur ve vadeleri, mülk türleri ve tutarları açısından oldukça çeşitlendirilebilirler. Belirttiğimiz üzere, Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlere, menkul kıymetleştirilen temel krediler, arasında fabrikalar, oteller, ofis binaları gibi mülkler bulunmaktadır.

CMBX endeksleri, altı ayda bir yeni menkul kıymetler getirmek ve böylece Ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler pazarının mevcut durumunu sürekli olarak yansıtmak için yeniden oluşturulmaktadır. Günlük işlem, iki taraf arasında herhangi bir işleme ilişkin nakit ödemelerini içerir.

Bu takas süreci, dayanak menkul kıymetlerdeki üç olayı “kredi olayları” olarak değerlendirir:

  • Anapara mahsup işlemleri
  • Ana eksiklikler (ana ipotek ödemesinde başarısızlıklar)
  • Faiz eksiklikleri (cari nakit akışları CMBX’den daha az ödeme yaptığında)

Özel Hususlar

CMBX gibi endekslerin uygulamaya konması, kredi temerrüt swapları, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, teminatlı borç yükümlülükleri ve diğer teminatlı menkul kıymetleri içeren yapılandırılmış finans piyasasında büyük bir büyümeye yol açmaktadır.

CMBX dilimlerinde, işlem tezgâh üzerinde yapılır ve likidite büyük yatırım bankalarından oluşan bir sendika tarafından sağlanır. Ortalama bir yatırımcı, CMBX endekslerine doğrudan katılmasa da piyasanın mevcut piyasa koşullarını nasıl sindirdiğini değerlendirmek ve potansiyel olarak değerli bir araştırmacı haline getirmek için, belirli bir risk sınıfı için geçerli spreadları (alım-satım farkı) görüntüleyebilirler. CMBX endekslerinin çalışması için yeterli likiditeye sahip olmaları gerekir. Dolayısıyla, ihraççının piyasadaki likiditeyi sağlama konusunda en büyük bayilerden (büyük yatırım bankaları) taahhütleri vardır. Yeni Yatırımcılar İçin Gayrimenkul Yatırımına Dair Ana Hatlar

Sermaye piyasalarında kullanılan finansal araçlar, piyasadaki hızlı gelişmelere bağlı olarak çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Menkulleşme, öncelikle ABD ve son yıllarda da tüm dünyada kabul görmüştür. Bununla birlikte, Ticari ipotekler gibi varlıklar da menkulleştirilme konusu olmaktadır.

Özellikle son yıllarda, ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetler, sabit getirili menkul kıymetler piyasasında hızla büyüme sergilemektedir. Bütünsel anlamda yaşanan potansiyel ve mevcut gelişmelere dayalı olarak, kendine has özellikleri bulunan finansal aracın üretilme nedenlerini anlamak da büyük önem taşır. Yapılan bu çalışmalar, piyasada yeni bir yatırım aracı olan ticari ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin yapılanma süreci hakkında bilgi edinmeyi sağlamasını, anlaşılmasına yardımcı olmasını ve kolaylaşmasını amaçlar.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz