Yatırımcı Arıyorum

Türkiye Ekonomisi Üretime Dayalı Olarak Büyüyor!

Türkiye’nin Ekonomisi Üretimde Büyüme Gösteriyor

Türkiye’nin Cumhuriyet döneminden 2002 yılına kadar gösterdiği büyüme rakamı %4,3 olarak açıklanırken 2002 yılından 20018 yılına kadar verilen büyüme rakam ise kriz dönemleri de dahil %5,8 Türkiye Ekonomisinin aynı istikrarı sürdürmesi durumunda en büyük On ekonomi içinde yer alması hayal değil ön görüsünde bulunuluyor.

2018 Yılının ilk çeyreğine bakarak verilen rakamlar memnuniyet verici, geçen yıla göre kaydettiği büyüme rakamı %7,4. Tarım sektörü %4,6 Sanayi sektörü %8,8 İnşaat sektörü %6,9 oranında büyüme sağlamış. Ülkemizdeki ekonomik büyüme oranları ile Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi olarak tanımlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 verilerine göre kişi başı Milli Gelir 10.782 Dolardır, geçen yıl verilen rakam 10.597 Dolar. Orta vadeli büyüme hedeflerinde 2019-2020 yılı büyüme hedefleri %5,5 olarak öngörülmekte. Türkiye ekonomisinin büyüme oranlarındaki etkenler ekonomistler tarafından hesaplanarak yorumlandı. Açıklanan rakamlara göre ilk sırada özel tüketim bulunuyor sağladığı katkı 6,7 İkinci sırada yatırımlar bulunuyor gerçekleştirilen toplam yatırımların büyümeye katkısı 2,8 puan kamu tüketimi ise 0,5 puan seviyesinde.

Ticaret, Ulaştırma, Konaklama, Gıda, Hizmet sektörlerinin sağladığı katma değer %10 yükseliş göstermiş, memnuniyet verici olan Türkiye ekonomisindeki büyüme rakamlarının üretime dayalı olarak gerçekleşmesi bu sebeple Tarım ve Sanayi büyüme rakamlarında ki oranlar bu sebeple ayrıca Türkiye yılda 800 Milyarı aşan seviyede yatırım yapan ülke konumuna yükselmekte.

Finansal dalgalanmalar konusunda ne kadar değişik yorumlar yapılsa da görülüyor ki 2017 de süregelen istikrarlı büyüme 2018 yılında artarak üstelik üretime dayalı olarak büyümesini sürdürmüş yatırıma dayalı büyüme oranlarının yüksek olması yatırımcı da tedirginlik olmaması sevindirici haberler arasında.

Türkiye 6 Çeyrektir Ekonomik Büyümesini Üretime Dayalı Olarak Gerçekleştirdi.

Sanayi kollarında faaliyet gösteren işletmelerin çoğunluğunda kapasitenin en üst seviyelere ulaştığı, yılın İkinci çeyreğinde yatırıma dayalı büyümenin aynı istikrarla gerçekleşeceği beklentisi dile getiriliyor.

Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler

 • Türk Hava Yolları, ZTO Ekspres, Pal Air gibi dünya devleri ile birleşerek Global Ekspres Lojistik Şirketi kuruyor, 3 dev firmanın birleşmesi ile kurulacak firmanın 5 yıllık planında 2 Milyar Dolar gelir hedefi öngörülmüş.
 • TYDTA Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı açıklamalarına göre Türkiye’nin 16 yılda sahip olduğu toplam 194 Milyar Dolar yatırımın 18 Milyar doları Enerji sektöründen
 • Rüzgâr ve Güneş enerjisi Yatırımları için hazırlıklar var
 • Türkiye ve Avrupa’nın en büyük enerji projesi TANAP ile Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılacak Doğal Gaz boru hattı ülkemizde 20 ilden geçerek nakledilecek açılış 12 Haziran’da yapıldı.
 • Türkiye’nin Çift Motorlu havada 24 saat kalabilen Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı üretime girdi.

Türkiye Ekonomisi Nasıl Büyümeye Başladı?

 • İstihdam ve İhracat üzerindeki mali yükler azaltıldı
 • Konut, Mobilya Beyaz Eşyada vergi indirimleri uygulandı
 • İşletmelerin krediye erişimi kolaylaştırıldı Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB ekonomik büyümeyi yükseltecek şekilde teşvikler dağıttı
 • Patent Kanunu, Araştırma -Geliştirme Kanunu, Taşınır Rehini Kanunu, Bireysel Emeklilik Sistemine otomatik katılım Kanunu hakkında düzenlemeler yapıldı
 • Sağlanan teşvikler vatandaşın tüketim kapasitesini olumlu etkiledi
 • Yabancı yatırım ve birleşmeler artış gösterdi
 • Bürokrasi azaltıldı

Ekonomide Türkiye’nin Genel Durumu

Dünya Bankası 2017 Raporuna göre Türkiye Satın Alma Paritesinde dünyanın 13. Avrupa’nın ise 5. Büyük ekonomisi konumunda bulunuyor. 2017 ilk Üç çeyrek itibarı ile OECD, Avrupa Birliği, G20 ülkeleri içinde büyüme oranı ile Birinci sırada yer almaktadır.

Dış Ticarette yerli yatırımcılar ile yabancı yatırımcılar arasındaki ayrım giderilerek eşit yükümlülükler ve haklar veren yasal düzenlemeler ile yabancı yatırımcı için güven ortamı yaratılmış yabancı yatırımların potansiyeli yükselmiştir. Türkiye 2012 yılından beri Batı Asya’daki yabancı yatırımı en fazla alan ülke konumundadır.

Özelleştirmede, 66 Milyar Dolar gelir elde edilirken, İnşaat sektöründe Çin’den sonra Türkiye, dünyada ikinci sırada yer alıyor.117 ülkede toplam 9018 proje ile 344,7 Milyar Dolar gelir sağlayan inşaat sektörü dünyanın en büyük 250 firması içinde 45 firmanın sahibidir.

Turizm faaliyetlerinde, Dünyanın 6. Merkezi konumunda bulunuyor Türkiye. Turizm sektöründe 2023 yılı için ön görülen hedef 50 Milyar Dolar olarak ifade edilirken 2017 yılında yaşanan artış %29 oran ile 15.5 Milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz