Yatırımcı Arıyorum

Türkiye, Silikon Vadisinde

Silikon Vadisi Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nin San francisco kentinde bulunan dünyanın Teknoloji Merkezi silikon adını bölgede çip üretimi yapan firmaların yaygın olması nedeni ile almış. Bölge ekonomik gelir düzeyi yüksek kimselere hitap eden yerleşim olarak biliniyor.

Silikon Vadisinde görev yapan kimselerin gelirlerinin 122 Bin Dolar civarında olduğundan söz edilmekte. Google, Apple, General Elektrik, HP Vadinin dev şirketlerinden.  Türkiye dünyanın teknoloji üretme merkezinde, Dört büyük Üniversitesi ile 2016 yılında yerini almış. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Bilişim Vadisi Teknoparkı iş birliği ile hayata geçirilen kuluçka merkezinin adı Star TURK.

Teknolojik gelişmelerin yaşandığı yeni buluşların doğduğu yer Silikon Vadisi Türkiye için de dünyaya açılacağı yer olma niteliği taşıyor. Bilişim ağırlıklı teknoloji üretimi yapan merkez, ayrıca bu alanda yatırım yapacak girişimcilere Star TURK kuluçka merkezinde dünya pazarlarına nasıl ulaşacakları konusunda gerekli eğitimler de veriyor. Robot üretimi, akıllı kentlerin oluşumu, akıllı fabrikalar Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin ana konularını oluşturmuş.

KOSGEB Desteği 3.850 Dolar

Türkiye’nin en büyük Kuluçka Merkezi Star TURK 700 firmadan oluşan bir konsorsiyum. Üreteceği projeler için KOSGEB desteği almaya da hak kazanmış. KOSGEB desteği 5 yıl süre ile 3 Milyar 850 Bin Dolar olarak kararlaştırılmış. Yüksek teknoloji ile üretim yaparak dünya pazarında rekabete hazırlanacak yatırımların ilk adımı bu şekilde tamamlanmış.

Konsorsiyum 700 teknoloji şirketi, 100 Bin öğrenci, 4 Teknopark gücüne sahip. Dünya yatırımlarının %30 kadar bölümünü temsil eden firmaların Silikon Vadisinde bulunduğu gerçeğinden hareketle Türk Startup yatırımcılarının dünya devleri ile aynı ortamda çalışma ve eğitim alma olanağından yararlandırılması planlanmış.

Hayali olan firmaları kurulduğundan beri davet eden dev konsorsiyum projeleri geliştirmek için tüm potansiyeli kullanıyor. Dünya bilişim Pazar hacmi 2017 itibarı ile 4 Trilyon iken aynı dönemde Türk bilişim Pazar hacmi 83 Milyar Dolar olarak açıklanmış bu alanda Türkiye’nin önü açık ve yapacak çok işi var zira Türkiye’nin çabası 4. Endüstri devrimini yakalamak bilişim sektöründeki Pazar hacmini olabilecek en yüksek seviyeye yükseltmek.

ÜNİVERSİTELERİN BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNE KATKILARI ÖNEMLİ

Üniversiteleri ile sanayi kuruluşlarının iş birliği içinde hareket etmeleri eğitim ve proje geliştirme faaliyetlerine hız vermeleri Silikon Vadisindeki ilk Türk üssünü daha da güçlendirmekte. 3 Bin akademisyenin görev yaptığı konsorsiyum 15 Bin Araştırma-Geliştirme ekibine, 250 kuluçka merkezine sahip.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE GÜNCEL DURUM

Türkiye’nin toplam ihracat içindeki payı Ekonomi Bakanlığı tarafından 3,5 olarak verilmiş, gelecek 5 yıllık dönem için belirlenen hedef %6. Ülkemizin 2018-2022 teknoloji pazarındaki stratejik planı ihracat potansiyelinin yükseltilmesi amacına hizmet edecek biçimde şekillenmiş.

Belirlenen hedef doğrultusunda inovasyona dayalı, yüksek teknoloji yapısına sahip, markalaşma, tasarım kabiliyeti gelişmiş mal ve hizmet üretebilecek yatırım potansiyelinin geliştirilmesi çabalarına önem veriliyor. Türkiye tüm alanlarda yatırımı teşvik ederken bilişim ağırlıklı yatırımların oranını da yükseltme çabasını göstermeye devam ediyor.

Orta teknoloji yatırımların 2022 yılına kadar yükseltilmesi beklenen hedef %40. Türkiye’nin 2017 yılı teknolojide bulunduğu seviye bir başka söylem ile bu alandaki karnesi 2.0-3.0 endüstri devrimlerinin arasında olarak belirlenmiş ulaşılması gereken hedef ise dünya ile eş zamanlı olarak günceli yakalamak 4.Endüstri dönemine uygun teknolojileri üretmek kullanmak ve dünya pazarlarında yer edinerek Pazar hacmini yükseltmek.

Mevcut hizmet veren firmalarda dijital dönüşümünü tamamlamış 4.0 Endüstrilerini kullanan işletme oranı %22 olarak açıklanmış. Yazılım, Elektronik bu konuda farkındalığı en yüksek bulunan sektörler, Optik, Bilgisayar sektöründe bilgi düzeyi %40 civarında açıklanmış. Teknoloji ağırlıklı üretime dönüş çalışmalarında henüz bir planı ve hazırlığı olmayan işletme oranı %20 olarak verilirken yakın gelecek planı yapan firma sayısı %30 civarında verilen bilgilere göre.

En fazla katma değer yaratacağı düşünülen ve öncelikle ağırlık verilmesi istenen sektörler; Robot teknolojileri, Otomasyon, Kontrol sistemleri, eklemeli imalat ilk sırayı alırken listeyi beyaz eşya ve yan sanayi kolları ile optik, elektronik, otomotiv, makine ve ekipmanları izliyor.Teknoloji konusunda henüz hiç yaklaşımı olmayan yeterli bilgiye de sahip olmayan %19 civarında işletme bulunduğu genel bilgi sahibi olan işletme oranının ise %59 civarında olduğu belirtiliyor.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz