Yatırımcı Arıyorum

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Destekleri (TTGV)

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, 24 özel sektörün, 5 kamunun ve 15 gerçek kişinin bir araya gelerek kurdukları bir vakıftır. Kanunla kurulmuş 4 vakıftan biri olan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Bankası arasında uluslararası borç anlaşması ile kurulmuştur. 1991 yılında kurulan vakıf, Türkiye içerisinde bulunan özel sektörlerin teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi ile Türkiye’yi gelişmiş bir ülke formatına getirmeyi amaçlamaktadır. İhracattaki inovasyon yoğunluğunu artırmak ve teknoloji üreten Türkiye olmak vizyonlarına sahip olan vakıf, bireylere, sektörlere ve girişimcilere destekler sağlamaktadır. Bu desteklerden bir tanesi de ileri teknoloji projeleri desteğidir.

İleri Teknoloji Projeleri Desteği

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfının öncelikli alan olarak gördüğü tarım, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında üretilen ürünler veya verilen hizmetler ileri teknoloji projeleri desteği kapsamında bir bütün olarak desteklenmektedir.İleri teknoloji projeleri desteğinin (İTEP) esnek bir destek programı olarak tasarlanmasında teknolojik alanlarda ülkemizin gelişmesini sağlamak ve etkisi yüksek olabilecek projelerin Pazar engellerini ortadan kaldırmak amacı bulunmaktadır. Yukarıda verilen öncelikli alanlardan birisinde teknolojik bir gelişme üretmek ve üretilen ürününün Pazara sunulmasını teşvik etmek programın başlıca amacıdır.

İTEP’in Amacı Nedir?

İTEP destek programının amacı, ticari bir değer oluşturabilecek yeni bir ürün ortaya koymak, mevut ürünlerin rekabet gücünü yükseltmek veya üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerini araştırmak ve ölçek ekonomisine uygun hale getirmek yönünde geri ödemeli mali destek sağlamaktır.

İTEP desteklerinden faydalanmak için birden fazla öncelikli alanda çalışma göstermek mümkündür. Potansiyel etkiyi artıracağı düşünülen, akıllı üretim sistemlerinin yani siber fiziksel sistemler, yapay zeka, robot, nesnelerin interneti, buluş bilişim ve büyük veri gibi alanlarda projelere destek verilmektedir. Bunun dışında tarım, eğitim, çevre ve sağlık alanlarında yapılacak teknolojik gelişmelere de destek verilmektedir.

Tarım Teknolojileri

Tarımsal biyoteknoloji alanında projeler geliştirmek, tarım aletlerinde özgün teknoloji oluşturmak, hassas tarım teknolojilerinde proje geliştirmek, hayvansal hastalık ve zararlarına dair teknolojik gelişmeler, hayvanlara yapılan aşıların teknolojik geliştirilmesi ve diğer tarım teknolojileri, öncelikli alanlardan olan tarım alanında destekleme verilen alanlara örnek olarak verilebilir.

Sağlık Teknolojileri

Biyomedikal, biyoteknoloji, biyomalzeme ve biyomekanik alanında yapılan teknolojik gelişmeler, doku mühendisliğinde projeler üretmek, ilaç teknolojilerini geliştirmek ve e-sağlık teknolojisi alanında geliştirmeler yapmak İTEP destek programında desteklenebilecek sağlık alanlarına örnektir.

Eğitim Teknolojileri

Eğitimi büyük ve geniş kitlelere ulaştırmak için yapılacak teknolojik projeler, verim artışı sağlayan teknolojik geliştirmeler, eğitimde kullanılacak görsel ve işitsel araçların üretimi ve eğitim personelinin verimliliği artıracak geliştirmeler eğitim alanında destekleme alabilen alanlara örnek olarak verilebilir.

Çevre Teknolojileri

Enerji verimliliği alanında teknolojik projeler, yenilenebilir enerji alanında teknolojik gelişmeler, akıllı enerji dağıtımı için kullanılabilecek projeler, atıkların geri dönüşümü alanındaki projeler, iklim değişikliğine uyum teknolojilerinde yapılabilecek geliştirmeler çevre alanında destekleme alabilecek konulara örnek olarak verilebilir.

Destek Kapsamı

İTEP desteğinden faydalanabilecek projelerin faaliyet aşamaları ise şu şekildedir.

 • Ulusal veya uluslararası lisans alım giderleri
 • Pazar araştırması çalışmaları
 • Laboratuvar ve tasarım çalışmaları
 • Prototip üretimi, denetlenmesi ve pilot tesis kurulması
 • Seri üretime geçmeden önce ürün denetimi ve iyileştirme çalışmaları
 • Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları
 • Patent çalışmaları
 • Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları

Genel Başvuru Koşulları

 • Yerleşik sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri başvuru yapabilirler.
 • Birden fazla şirket ortak proje başvurusu yapabilirler.
 • Başvurular yıl boyunca kabul edilmektedir.

Destek Bütçesi ve Süresi

 • Proje destek süresi en az 1, en fazla 3 yıldır
 • Alt limit 250.000 ABD Doları, üst limit 3 Milyon ABD Doları
 • %50 TTGV katkısı, %50 proje yürütücüsü firma

Geri Ödeme

Proje bitiminden sonraki 4 yıl içinde geri ödeme yapılmaktadır. Proje bitiminden sonraki ilk yıl geri ödemesizdir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz