Yatırımcı Arıyorum

Türkiye Yatırım Haritası

Ülkemizin üç tarafının denizlerle çevrili olması, göl, nehir ve akarsularla zenginleşen bereketli toprakları Türkiye’de her sektörden iş kurma imkânları yaratmaktadır. Bir iş kurma niyetinde iseniz, kuracağınız iş dalının hangi bölgede yoğunlaştığını incelemeniz ve yatırımlarınızı o bölgeye yoğunlaştırmanız halinde, daha karlı bir işletmeye sahip olacaksınız.

Türkiye Bölgelerine Göre Yatırım Alanları

Bölgelere göre bakacak olursak;

Marmara Bölgesi: Özellikle sanayileşmenin yoğun olması ve mevcut coğrafi şartlar, Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan köprülerin de bu bölgede olması ile sınır kapısı olması nedeniyle, her alanda iş imkânı bulunmaktadır. Sürekli artan nüfus nedeniyle de gıda, giyim ve inşaat alanlarında karlı yatırımlar yapılabilir.

Ege Bölgesi: Turizmin önemli konumlarından biri olan Ege Bölgesi’nde turizm alanında iş imkânları yaratılırken, ayrıca beyaz eşya parçaları alanında da iş imkânları bulunmaktadır.

Karadeniz Bölgesi: Türkiye’nin en yeşil alanlarına sahip Karadeniz bölgesinde tarım, sağlık alanlarında yatırımlar yapılacağı gibi, Batı Karadeniz Bölgesi’nde madencilik alanda çalışmalar yapılabilir. Ayrıca Ordu ve Zonguldak (Kdz.Ereğli) illerinde bulunan gemi tersaneleri, gemi yapımı sektöründe karlı yatırım imkânları yaratmaktadır.

Akdeniz Bölgesi: Türkiye’nin en sıcak iklim bölgesi olan Akdeniz Bölgesi’nde, özellikle turunçgiller üretimi yoğun olduğundan ve turizmin gözde bölgelerinden olması nedeniyle tarım ve turizm alanında faaliyetlerde bulunulabilir.

İç Anadolu Bölgesi: Tarım, hayvancılık, gıda ürünleri fabrikaları ve savunma sanayindeki faaliyetler devamlılık gösterir. Ayrıca Türkiye’nin başkenti Ankara’nın bu bölgede olması nedeniyle tüm resmi kurumların merkezlerinin bu bölgede toplanmasına sebebiyet vermektedir.

Doğu Anadolu Bölgesi: Coğrafik şartları nedeniyle tarım, sanayi, hayvancılık ve madencilik alanlarında yatırımların geliştiği bilinmektedir. Ayrıca göller açısından zengin olması, su ürünleri alanında yatırımlar yapılmasına olanak sağlar. Unlu mamullerin üretimine de önem verilmiştir. Bu alanlarda iyi yatırımlar yapılabilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Batman, Adıyaman ve Diyarbakır illerindeki petrol yatakları, bölgenin kültürel ve doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri yatırımcıları bu bölgeye çeken bir cazibe merkezidir. Özellikle bu alanlarda çok karlı yatırımlar yapılabilir.

Türkiye, hangi alanda yatırım yapılırsa yapılsın, büyük kazançlar elde etmeniz açısından çok güzel imkânlar sağlamaktadır.

Bölgesine göre imkânlarınızı araştırdınız. Bir yatırım yapmak ve iş kurmak istiyorsunuz. Ya da işinizi başka alanlarda da faaliyet göstererek büyütmek düşüncesindesiniz. Finans ve eğitim desteği almak amacıyla Türkiye’deki destek ve hibe programlarını incelemeniz gerekir. Girişimciliği, Ar-Ge çalışmalarını, inovasyon yatırımlarını ve yurtdışı pazarlama faaliyetlerine yönelik yüksek oranlarda geri ödemesiz destekler verilmektedir. Bölgelerde verilen destek ve hibe imkânlarını internetten araştırmanız ve kararlarınızı bu doğrultuda vererek başvurularınızı yapmanız önerilir.

Türkiye, ekonomik anlamda daha çok güçlenme hedefinde. Bu da daha çok yatırım yapılması, işsizliğin azalması, gelir düzeyinin artması ve dünya pazarındaki rekabette güçlü olmak demektir. Bu sebeplerden dolayı, özellikle KOSGEB, hibe ve kredi imkânları ile yatırımcılara destek olmaktadır.

Not: eğer bir girişimci olarak bu içeriği okuyorsanız, Türkiye genelinde yer alan tüm şehirler için ayrı ayrı hazırlamış olduğumuz iş yapma rehberini de incelemenizi öneririz.

Türkiye’de Yatırım Bölgeleri

Ülkemizde yatırım bölgeleri 3 bölüme ayrılmıştır:

  1. Teknoloji geliştirme bölgeleri
  2. Organize sanayi bölgeleri
  3. Sermaye bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Yeni teknolojilere yönelik ya da teknolojiyi en üst seviyede kullanan firmaların bir üniversite, Ar-Ge Merkezi ya da enstitünün imkânlarından yararlanmak suretiyle, yazılım ve teknolojinin üretilip geliştirildiği, teknoloji alanında yapılan bir buluşu, ticari amaçlı bir ürün ve hizmet haline dönüştürüp, bölge kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, imkânlarından yararlanılan üniversite, Ar-Ge ya da enstitünün içinde ya da yakınlarında bir yerde sosyal, ekonomik ve akademik yapının bir arada olduğu bölge ya da siteye teknoloji geliştirme bölgeleri denir.

Organize Sanayi Bölgeleri

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren tesislerin, etkinliklerinin artırılması, şehirde düzenli yerleşmesi amacıyla, bu tesislerin ihtiyaçları olan yakıt, ulaşım, su, elektrik ve atık arıtma tesisleri gibi ihtiyaçlarının da yapılarak bir arada toplandığı, özel planlı bölgelerdir.

Sermaye Bölgeleri

Türkiye’de Ege ve Marmara bölgeleri sermaye bölgeleridir. Sermayenin en yoğun kullanıldığı bölgeler sermaye bölgesi olarak nitelendirilir.

Türkiye, yapılan yatırımlar açısından da 6 ana bölgeye ayrılmıştır. Bu bölgeler güncel teşvik kararnameleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

1. Bölge

Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, İzmir, İstanbul, Kocaeli ve Muğla illeri 1. bölge kapsamındadır.

2. Bölge

Yalova, Tekirdağ, Sakarya, Konya, Kırklareli, Kayseri, Isparta, Edirne, Denizli, Çanakkale, Bolu, Aydın ve Adana illeri 2. bölge kapsamındadır.

3. Bölge

Zonguldak, Uşak, Trabzon, Samsun, Mersin, Manisa, Karaman, Karabük, Gaziantep, Burdur, Bilecik ve Balıkesir illeri 3.bölge kapsamındadır.

4. Bölge

Rize, Nevşehir, Malatya, Kütahya, Kırşehir, Kırıkkale, Kastamonu, Hatay, Erzincan, Elazığ, Düzce, Çorum, Bartın, Artvin, Amasya ve Afyonkarahisar, 4. bölge kapsamındadır.

5. Bölge

Yozgat, Tunceli, Tokat, Sinop, Osmaniye, Ordu, Niğde, Kilis, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Giresun, Erzurum, Çankırı, Bayburt, Aksaray ve Adıyaman 5. bölge kapsamındadır.

6. Bölge (Cazibe Merkezli iller)

6. bölge, cazibe merkezli iller olarak da tabir edilen illerdir. Bu bölgelerde teşvikler yoğunlaştırılmaktadır. Bu bölgede; işgücünün maliyetlerinin azaltılmasına yönelik destekleri 10 yıl boyunca gelir vergisi stopajı desteği, OSB’de 12 yıl olmak üzere yine 10 yıl süresince işverenler için sigorta prim desteği hissesi ve 10 yıllık sigorta primi desteği verilmektedir.

6. bölge illerine bakacak olursak; Van, Şırnak, Şanlıurfa, Siirt, Muş, Mardin, Kars, Iğdır, Hakkâri, Bitlis, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Ağrı ve Ardahan illeridir.

Asgari sabit yatırım tutarı üstü tüm sektörlerin bölgesel destek kapsamına alınmasını kapsayan genişleyen sektörel kapsam, finansal imkânların genişletilmesi kapsamında vergi muafiyetleri yaratmaktadır. Örnek verecek olursak, Ankara’da faaliyet gösteren bir firma, 6.bölge kapsamındaki bir ilde yatırım yaptığı takdirde, Ankara’daki işletme vergi muafiyetinden yararlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Sistemleri

Türkiye’nin yatırım haritası oluşturulurken yeni teşvik sistemi baz alınmaktadır.

Yeni teşvik sisteminde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyetinin olduğu Genel Teşvik Uygulamaları,

Faiz desteği, yatırım veri tahsisi, sigorta primi işveren desteği hissesi, vergi indirimi, KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti olan Bölgesel Teşvik Uygulamaları,

Yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, işverenler için sigorta primi hissesi desteği ve vergi indirimi ile Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki

KDV iadesi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, işveren sigorta primi desteği, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası ile Stratejik Yatırımların Teşviki sistemleri uygulanmaktadır.

Yatırım yapmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken iş yapmak amacında olduğunuz yerin sizin için sağlayacağı avantajları belirlemek olmalıdır. Size sağlayacağı imkânları değerlendirmeli ve buna göre hareket etmelisiniz.

UZMAN GÖRÜŞÜ

Yazımızda Türkiye’nin yatırım haritasını ve bölgelere göre dağılımlarını inceledik. Ayrıca illerin bölge derecelendirmesini de öğrendik. Böylece yatırım yapmak istediğiniz ildeki avantajları daha yakından görme imkânına da sahip oldunuz.

Bir yatırım için en önemli durum olan teşvik sistemlerin hangi teşvikleri kapsadığını da öğrenmiş olduk. Şimdi geriye kalan yatırımınızı nasıl yapacağınızı belirlemek.

Bunun için bölgedeki kredi ve hibe olanaklarını da araştırmakta yarar var. Zira KOSGEB ve devlete bağlı kuruluşlar teşviklere hibe ve kredi ile destek veriyor.

Yeni bir yatırım yapmaya ne dersiniz?

Türkiye’nin en büyük yatırım ağı Kobi Vadisi portalında yer alan; birbirinden farklı 15 kategori ve 27 sektörde bulunan binlerce farklı yatırıma açık ilanları inceleyebilir, anlık olarak ilan sahipleri ile iletişim kurabilirsiniz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz