Yatırımcı Arıyorum

Türkiye’de Kablo Sektörü

Türkiye’de Kablo Üretimi

2015 Yılında kaynaklarda yer alan bilgilere göre Türkiye’nin kablo üretim hacmi 5 Milyar Dolardır, ülkemiz uluslararası platformda sahip olduğu Pazar payını genişletmek istemektedir. Sektörün en önemli sorunu üretim kalite standartlarına uygun olmayan düşük kalite ile üretilmiş merdiven altı olarak tabir edilen mevzuatlara uygun olmadan üretilmiş kabloların piyasada varlıklarını sürdürmesi.

Arz-Talep arasında denge olmaması bu yıllarda kablo üreticisinin kâr oranını aşağı seviyelere çekmiş, kalite standartlarına uygun olarak gerçekleştirilmiş ürün ile standart dışı üretim arasındaki fiyat rekabeti kaliteli firmaları zor durumda bırakırken standart dışı üretim, kablo sektörünün genel imajını zedelemiş. Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen dönemin zorlukları sektöre yatırımı yavaşlatmış.

Türkiye’de İlk Kablo Fabrikası

1929 yılından sonra Türkiye ekonomisi ikinci kalkınma planını uygulamaya koyar ve bu tarihlerde kauçuk ve kablo üreten ilk fabrika faaliyete geçer. Kablo üretimi ülkenin her bölgesine elektrik götürülmesi çabası ile ivme kazanır, yatırımcıları harekete geçirir. 1970 yılına gelindiğinde sektör bazı zorluklar yaşar ham madde bulmakta zorluk, ithal ürünler ile rekabet sıkıntılı dönemler geçirilmesinde etken olur. Seksenli yıllara gelindiğinde yeni ekonomi politikalarının uygulamaya konulmasının etkisi, verilen teşvikler, yeni teknolojik uygulamalar ile kablo sektörü beklenen sıçramayı gerçekleştirir.

Doksanlı yıllarda teknoloji daha fazla gelişerek yeni kablo çeşitlerinin üretilmesine olanak sağlarken enerji ve iletişim sektöründeki pazar hacminde beklenen büyüme gerçekleşmez. Sektör uluslararası pazarda doğru stratejiler ile ihracat faaliyetlerini geliştirir, İki Binli yıllara gelindiğinde her yıl istikrarlı büyüme gösteren bir yapıya kavuşmuştur.

Veriler gelişen inşaat sektörü yatırımları, enerji yatırımları ile birlikte kablo sektörünün canlandığını kablo üretimine olan ihtiyacın ulusal ve uluslararası alanda arttığını söylüyor. Türkiye Batı standartlarında üretim gerçekleştirmesi için gereken teknolojileri kullanarak pazarda beklenen kalite standartları ile üretim yaparak Pazar hacmini büyütür. Kaynaklar sektörde yaklaşık 400 firma bulunduğunu belirtiyor.

2011 yılında kablo sektörü ihracatı önceki yıllar ile karşılaştırıldığında daha yüksek potansiyele ulaştığı görülür. Kaynaklar rakamların yükseldiğini söylemektedir. Kablo ve Tel Sanayicileri Derneği açıklamalarına göre, geçmiş dönemlerde sektör, 330 Milyon Ton ile 2.100 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, ithalat yaklaşık 42 Milyon Ton ile 534 milyon Dolar gibi bir rakama ulaşmış.

Sektör Büyüklüğü

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) açıklamalarına göre ise 2012 yılı Ocak-Nisan aylarında kablo ve tel ihracatı 712 milyon Dolar civarında gerçekleşmiş. Sektörün, ihracat yaptığı ülkelere göz atıldığında tüketici ülkelerin Avrupa, Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Orta doğu, Afrika olduğu fark ediliyor. Yatırımcı firmalar Sektörün güçlenmesi için ihracatta ürün çeşitliliğinin artırılması fikrini benimserler ayrıca daha fazla desteklenmeleri gerektiği görüşünde de hemfikirdirler. Ancak daha fazla destek ve daha fazla çeşit ile ihracatı büyüteceklerine inanırlar. Sektörde çok önem verilen konuların bir diğeri sektörün prestijinin sarsılmasına neden olabilecek uluslararası pazarda güvenilirliğinin zarar görmesine neden olacak kalitesiz üretilmiş kabloların pazarda bulunmasının önlenmesi faaliyetidir.

Dünyada Kablo Üretimi

Kablo sektöründe 2014 yılından itibaren Çin söz sahibi olmaya başlamış, Doksanlı yıllarda Avrupa’da kablo üretimi azalırken Türkiye’ de gelişen iletişim, enerji, inşaat sektörleri kablo üretimini tetiklemiş talebi yükseltmiştir. Küçük firmalar için bakır fiyatları önemli tehdit oluşturduğu için o dönemde rekabet güçlerini yitirirler.

Türk kablo sektörü, üretim performansı ile küresel pazarda 10. sırasında bulunuyor. 2001 yılına dek ulusal ve uluslararası olumsuz koşullar sebebi ile sektörün temsilcileri olan işletmeler, kendi çabaları ile varlıklarını sürdürmüşler. Enerji ve iletişim alanlarında Pazar hacminde gerçekleşen büyüme ile Kablo Sektörü sahip olduğu potansiyel artar. İlerleyen dönemlerde ise 2004-2011 yıllarına gelindiğinde ülkemizde kablo Pazar hacmi gelişmesini sürdürür.

Uluslararası Başarı

Türkiye kablo üretiminde nerede ise merkez haline gelir. Bu yıllarda sektör ivme kazanmak yeni pazarlara açılmak için çözüm arayışı içindedir. Uluslararası Pazar, ihracat hedefi sektöre gereken ivmeyi kazandıracaktır. Kablo sektörünün yatırımcı firmaları başarılı ve yüksek kalite üretimleri ile, hedefledikleri yeni pazarlara ihracat yapma arzularını gerçekleştirirler. Yeni coğrafyalarda yeni tüketiciler ile başarıyı yakalayan sektörün aktörleri, 2008 yılında toplam gelirin %50 civarında bölümünü ihracattan elde etmeyi başarır. 2009 yılındaki olumsuz koşullar doğru Pazar hedefi, doğru pazarlama stratejileri ile yönetilerek dönemin olumsuzlukları bertaraf edilir sektör ulusal ve uluslararası alandaki başarısını sürdürmeye devam eder.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz