Yatırımcı Arıyorum

Turquality Nedir?

Turquality Ne Demek?

Turquality kısaca ülkemizde ilk kez uygulanmaya başlanan markalaşma programına verilen addır. Ülkemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren rekabet avantajı açısından iyi konumda ve markalaşma açısından da gelecek vadeden ürün gruplarına sahip işletme ve şirketleri kapsayan bu devlet destekli programda, dünya çapında Türk malı imaj çalışmaları yapılması amaçlanıyor. Gelecek vadeden markalara pazarlamadan üretime, satıştan satış sonrası süreçlere kadar tüm süreçleri kapsayan bu destek programı pek çok açıdan da şirketleri destekliyor.

Bütün üretim ve pazarlama sürecini kapsayacak biçimde kurumsallaşma, marka gelişimi ve yönetimsel etkili bilgiler konusunda şirketlere bilgilendirmeler sağlanıyor ve ilgili şirketlerin global piyasalarda etkili bir oyuncu olmaları sağlanmaya çalışılıyor. Programın odağında asıl olarak, bugüne kadar yapılan ihracat desteklemelerinden farklı bir biçimde, gelecek vadeden şirketlerin markalaşma ile ilgili hedeflerine çeşitli açılardan katkı sağlanması hedefleniyor.

Turquality Programının Amacı

Programın amacı, Türk imajını geliştirmek ve iyileştirmek adına, ilgili sektöründe rekabet avantajını elinde bulunduran şirketlere, yani markalaşma ile ilgili gelecek vadeden şirketlere, üretim süreçlerinden satış sonrası sağlanan hizmetlere kadar bütün süreç yönetimini ilgilendiren bir destek programı sağlamaktır.

Böylelikle program kapsamına alınan işletmelerin markalarının konumlarının sağlamlaştırılması, piyasalarda kaliteli Türk malı imajının geliştirilmesi ve yerleştirilmesi ve uluslararası piyasalara açılımların hızlandırılması amaçlanmıştır. Özetle söylemek gerekirse; program markalaşma sürecini hızlandırmak ve bilinçlendirmeler yapmak, Türk malının iyi imajlara sahip olmasını sağlamak ve yerli malların yurtdışı piyasalarda sağlam yer edinmesini sağlamak bu programın asıl amaçlarıdır.

Turquality Vizyon ve Misyonu

10 yıl içerisinde 10 dünya çapında marka yaratmak vizyonuyla yola çıkan program bu vizyona ulaşmak adına, potansiyel barındıran şirket ve markaları belirleyerek, gereken tüm konularda azami derecede destek sağlamak amacı taşımaktadır.

Misyon olarak ise ihracatı artırmak amacıyla, dünya çapında isim yapmış Türk markaları ile yurtiçinde lokomotifler kurarak, global anlamda iddialı Türk markaları geliştirmektir. Bu kapsam çerçevesinde, marka oluşturma potansiyeli taşıyan firmalara destekler sağlamak misyonu edinilmiştir. Programın bir başka misyonu ise potansiyel barındıran şirket ve markaların gerek kurumsal altyapılarını gerekse de marka gücünü güçlendirerek yurtiçi ve yurtdışında marka farkındalığı ve marka bilinci yakalamaktır. Bu sayede hem sağlam Türk markaları ortaya çıkacak yani “Türk Malı” imajı oluşacak hem de ülkemizin itibarı artırılacaktır.

Turquality Hedefleri

Programın hedefleri bir dünya markası yaratmak adına, potansiyel barındıran firmalara, bu yolda gereken tüm finansal kaynakları sağlamak, dünya çapında bilinirliği olan markalar oluşturabilmek adına markaların ve şirketlerin ilerlemelerine yönelik teknoloji, organizasyon, operasyon ve strateji danışmanlığı gibi konularda destek olmaktır.

Diğer yandan program kapsamına alınan şirketlerin yönetimlerinde çalışan kişilere yönelik eğitimler düzenlemek ya da bu konuda destekler vermek, dünya çapında Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için tanıtım ve iletişim faaliyetlerini oluşturmak, yerli firmaların pazara hâkimiyetleri, pazar bilgileri ölçüsünde eylemlerde bulunabilmesi adına istihbarat çalışmalarını yürütmek ve program kapsamına alınan şirket ve markalar için katalizör ve inkübatör olunması da yine programın hedefleri olarak sayılabilir.

Turquality Destekleri

Devlet tarafından, marka destek programına dâhil edilen firmalara reklam ve pazarlama, tanıtım, sertifikasyon ve danışmanlık giderlerinde üst limit %50 olmak üzere 4 yıllık süre boyunca destek sağlanmaktadır.

Devlet tarafından Turquality destek kapsamına dâhil edilen firmalara ise reklam ve pazarlama, tanıtım, sertifikasyon ve danışmanlık giderlerinde üst limit şartı aranmaksızın %50 olmak üzere ve 5 yıllık süre boyunca destek sağlanmaktadır.

Program kapsamında farklı oranlarda ve miktarlarda destek paketleri uygulanmaktadır. Destek paketleri içerisinde;

 • Marka koruma, yenileme, tescili
 • Endüstriyel tasarım tescili
 • Faydalı model ve patent
 • Tanıtım harcamaları
 • Mağaza kirası
 • Mağaza konsept mimari, dekorasyon, temel kurulum giderleri
 • Dekorasyonlu köşe, raf, reyon, satış sonrası servis, showroom, depo ve ofis giderleri
 • Ruhsatlandırma, sertifikasyon, pazara giriş belgeleri, klinik test/test giderleri
 • Franchise konsept mimari, kurulum, dekorasyon giderleri
 • Franchise kira
 • Kurumsal alt yapı oluşturulmasına dönük danışmanlık hizmetleri
 • Özel olarak hedeflenen pazarlara özgü danışmanlık hizmetleri
 • İstihdam
 • Pazar araştırma çalışmaları ve raporları
 • Fuar
 • Depolama giderleri
 • Yol haritası çalışmaları

gibi konularda destekler sağlanmaktadır.

Turquality Ön Koşulları

Turquality programından faydalanabilmek adına belirli başlı şartlar bulunmaktadır. değerlendirme sürecinde yer alan ön şartlar ise şunlardır:

 • Vizyon ve iş yönetimi kalitesinin var olması
 • Başvuru yapan firmanın yurt dışında tescillenmiş markasının olması
 • Başvuru yapan firmanın %51 hissesinin yerli sermayeye ait olması
 • Ön değerlendirme setinin doldurulması

Değerlendirme konuları ise:

 • Stratejik planlama ve kurumsal performans
 • Marka yönetimi
 • Marka performansı
 • Tedarik zinciri yönetimi
 • Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi
 • Ürün tasarımı ve Ar-Ge
 • Finansal performans
 • İnsan kaynakları yönetimi
 • Kurumsal yönetim
 • Bilgi sistemleri yönetimi

olarak belirlenmiştir.

Turquality Danışmanlık

Turquality programlarına dâhil olup, uluslararası markalaşmak isteyen şirketler için piyasa koşullarında danışmanlık hizmeti veren kimi firmalar da bulunmaktadır. Danışmanlık hizmeti içerisinde ilk olarak programa katılımla ilgili ön değerlendirmeler yapılır ve eksikliklerin tespiti yapılır. Yapılan tespitler neticesinde inceleme ve eksiklikler ile ilgili çalışmalar düzenlenir ve yapılan analizlerden sonra Turquality programına dahil olmak adına oldukça önemli yol kat edilmiş olur.

Program kapsamında marka ve şirketlere sağlanan en önemli hizmet ise gelişim yol haritası ile ilgili çalışmalardır. Bu kapsamda şirketlerin yol haritalarını oluşturmaya ve haritanın hayata geçirilmesine ciddi manada katkılarda bulunulur.

Yayınlanan tebliğlere göre Marka Programı ve Turquality Programına dahil edilen firmalara yönelik gelişim yol haritası çalışmaları konusunda danışmanlık hizmeti verme konusunda, Türkiye’de 7 adet firma danışman şirket olarak yetkili hale getirilmiştir.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz