Yatırımcı Arıyorum

Uluslararasılaşma Nedir?

Uluslararasılaşma Ne Demek?

Uluslararasılaşmanın Açılımı ve Detayları

Uluslararasılaşma, birçok ülkedeki kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler tasarlama veya bu hedefe ulaşmak için, kolayca değiştirilebilecek şekilde tasarlama sürecini açıklar. İki ülke dilinde bir web sitesi tasarlamak da bir uluslararasılaşma sürecidir.

Ekonomik bağlamda uluslararasılaşma, piyasada izlerini artırmak ya da yurt dışındaki ülke dışında daha fazla pazar payını yakalamak için, uluslar arası pazarlara yönelmek üzere adımlar atan bir şirketi de ifade edebilir. Uluslararasılaşmaya yönelik küresel kurumsal eğilim, dünya ekonomisini, sınır ötesi ticaret nedeniyle, dünyadaki ekonomilerin birbirine bağlı olduğu bir küreselleşme durumuna itmeye yardımcı olur. Bu nedenle, birbirlerinin faaliyetleri ve ekonomik refahından büyük ölçüde etkilenirler.

İşletmelerin kendi ülkelerinde yaşadıkları bazı zorluklardan dolayı ve diğer ülkelerin avantajlarından yararlanmak, başka ülkelerdeki insanların, ürettikleri mal ve hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacıyla, çok uluslu hale gelmişlerdir. İşletmelerde Uluslararasılaşma

Uluslararasılaşma Nasıl Olur?

Uluslararasılaşma yöntemlerine baktığımızda en kolay yolu, işletmenin kendisi ile aynı sektörde faaliyet gösteren ancak, başka bir ülkede faaliyet gösteren bir firma ile ticaret yapmak ya da ortaklık kurmaktır.

Ticaret Yapmak

Ticaret yapmak, en az risk taşıyan yöntemdir çünkü hem çok büyük sermaye gerektirmez hem de ürün yeterli talep görmediğinde, faaliyetlerini azaltma ya da durdurma kararı alabilirler. Ayrıca, günümüzün teknoloji gelişimleri sayesinde faaliyetler, elektronik satışlar ile de daha kolay hale gelmiştir.

Lisans Anlaşmaları

Uluslararasılaşmanın bir diğer yöntemi de lisans anlaşmalarıdır. Başka bir ülkedeki firmaya, üretim lisansı veren işletme, bir yatırım yapmadan o ülkede faaliyet gösterme şansını yakalar. Lisansı alan işletme ise, herhangi bir Ar-Ge çalışması yapmadan ya da ithalat yapmadan, piyasada mevcut tanınan bir markanın mallarını üretip, satma hakkını elde eder. Lisans anlaşmasının riskli yanı ise, lisansı alan, lisansını aldığı işletmenin üretim teknolojisini kullanmak durumunda kalırken, lisansı veren de üretim sürecinde kalite kontrolü yapma şansı bulunmamaktadır.

Franchising Anlaşmaları

Uluslararasılaşmanın bir diğer yöntemi de franchising anlaşmalarıdır. Franchise veren, başka ülkedeki bir kişiye franchise verdiği takdirde büyük yatırımlar yapmadan, diğer ülkenin pazarına giriş hakkına sahip olmaktadır. En büyük riski, franchise kullanım ücretleridir ki bu da üretim maliyetlerine eklenir.

Ortak Girişimler (Joint Ventures)

Ortak girişim, iki ya da daha fazla işletmenin, birlikte faaliyet gösterdikleri ve ortaklaşa sahip oldukları girişimlerdir. Bir işletme yabancı bir ülkede faaliyet göstermek istediğinde, o ülkedeki bir firma ile ortaklık yaparak, ülkenin pazarına giriş yapabilir. Ortak girişimler büyük çoğunlukla belli bir projede, her iki tarafın da üstünlüklerinden faydalanmak amacıyla kurulurlar.

Yeni Firma Kurma ya da Satın Alma

Uluslararasılaşmaya baktığımızda bir çeşidinin de bir işletmenin, iş yapmak istediği ülkede yeni bir firma kurması ya da sektörde faaliyet gösteren bir firmayı satın almasıdır. Hem Türkiye’de hem de dünyada kullanılan uluslararasılaşma yöntemi ise yabancı firmanın satın alınmasıdır. Bu oldukça yaygın bir hal almıştır.

Devralma ise devir alan firmaya, pazara hızlı bir giriş yaparak, yüksek pazar payı ve devraldığı firma üzerinde tam bir kontrol sağlama imkânı vermektedir. Risklidir çünkü büyük bir sermaye yatırımı gerekmektedir.

Bir diğer sakıncası ise, eğer firma beklenen geliri getirmezse, firmanın elden çıkmasının zor olmasıdır. Bu riski yarıya indirmek amacıyla, kısmi bir devralma imkânı olsa da bu da firma üzerinde tam kontrol imkânını yok edecektir.

Uluslararasılaşma faaliyetinde bulunmak için yeni firma kurmak isteyen firma, yine yüklü bir sermeye ile diğer ülkede bir işletme kurabilir. Bu sermaye devralmaya kıyasla daha azdır. Buna oranla yeni firmayı tamamen kendi ihtiyaçları doğrultusunda dizayn edebilirler. Yeni firmanın kuruluşu iyi bir planlama ile hareket edilerek yapılmalıdır. Çünkü yeni müşteri oluşturmak, rakiplerden pazar payı alma, o ülke hakkında know how elde etmek, üretilen yeni ürünü tanıtma ve pazarda tutundurmak gibi durumlar, maliyetleri artıracaktır. Bu durumda yurt dışına açılacak firmanın, bir başka firmayı devir alması mı yoksa yeni bir firma kurması mı arasındaki eksi ve artı yönleri bir araya getirerek karar vermeleri gerekir.

Uluslararasılaşma sürecinde olan firmaları bazı zorluklar da beklemektedir elbet. Merkez ile yurtdışında bulunan şubeler arasında, iki ülke arasındaki zaman farkı, dillerin farklı olması, hukuk kurallarının farklılığı gibi sorunlar yaşanmaktadır. Bu durumda firma ya merkezi yönetim ya da merkezkaç modeli ile yönetilir.

Merkezi yönetimde, yurtdışında faaliyet gösteren firma, merkezi yönetime bağlı olarak çalışır. Şubenin gücü zayıftır ve ana merkez aleyhine karar almaları engellenmektedir.

Merkezkaç yönetimde ise, şubelerin yönetimi kendilerine bırakılmıştır. Şubeler ana yönetime, şube yönetimleri ile bağlanmaktadır. Teknolojik gelişmeler merkezin, yabancı ülkedeki şubenin finansal performansını ve faaliyetlerini kolayca denetleme imkânı getirmiştir.

Uluslararasılaşma sürecindeki bir risk vardır ki bu sürecin ya faydalarında kısıtlama getirir ya da tamamen yok eder. Bu ülkeler arasındaki yasal düzenlemeleridir. Politik ve ekonomik ilişkiler, ithalattaki kısıtlamalar, vergiler ve kısıtlamalar gibi faktörle, iyi bir yatırım bir anda kötü bir yatırıma dönüşebilir. Yatırım yapılacak ülkeyi iyi tanımak, hukuksal konulara vakıf olmak, dil ve kültürel farklılıkları çözmek için de çaba gösterilmesi gereklidir.

Önemli Çıkarımlar

  • Uluslararasılaşma, bir ürünü birden fazla ülkede kolayca tüketilebilecek şekilde tasarlama eylemini tanımlamak için kullanılan bir terimdir
  • Bu süreç, uluslar arası pazarlara yönelerek izlerini ikametgâhlarının ötesine genişletmek isteyen şirketler tarafından kullanılmaktadır
  • Uluslararasılaşma faaliyetlerine başlamadan önce işletmelerin, faaliyette bulunacakları ülkelerin hukuk, dil ve kültürü hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir. Ayrıca o ülkedeki sektör iyi tanınmalıdır
  • Uluslararasılaşma, ticaret yapmak, lisans anlaşmaları, franchising anlaşmaları, ortak girişimler, yeni firma ve şirket satır alma yöntemleri ile yapılmaktadır

Uluslararasılaşmayı Anlamak

Şirketlere içselleştirme çabası için ilham verebilecek pek çok teşvik vardır. Örneğin; Amerika Birleşik Devletlerinde, aşırı genel masraf ödeyen şirketler, para birimleri nispeten sönük olan ya da daha düşük yaşam maliyetleri olan ülkelerde ürün satarak, masrafları azaltabilirler. Bu şirketler aynı zamanda işçilik maliyetlerini azaltarak ve iş maliyetlerini düşürerek, uluslararasılaşmadan yararlanırlar. ABD’deki büyük şirketler, işlerinin büyük kısmını uluslar arası düzeyde yürütmektedir.

Çok uluslu şirketler tarafından satılan ürünler genellikle birden fazla ülkede kullanıldığından ekonomik uluslararasılaşma genellikle ürün uluslararasılaşmasına yol açar. İçselleştirme çabalarını hızlandırmak isteyen şirketler, denizaşırı ticaret için beklentilerini sınırlandırabilecek potansiyel ticaret engellerinin farkında olmalıdır.

Bir şirket, farklı ülkelerdeki çok çeşitli müşteriler için ürün ürettiğinde, uluslararasılaştırılmış ürünler genellikle belirli bir ülkenin tüketicilerinin ihtiyaçlarına uyacak şekilde yerelleştirilmelidir.

Türkiye’de Uluslararasılaşma

Ülkemizde de artık şirketler ve işletmeler, uluslarasılaşmanın farkına vararak, faaliyetlerini uluslar arası düzeyde yürütmektedir. Türkiye’nin coğrafi konumu nedeniyle, Avrupa ve Asya’nın geçiş köprüsü olması nedeniyle de pek çok ülkenin cazibe merkezi konumundadır. Bu ülkelere ait firmalar ile Türk firmaları arasında ticaret anlaşmaları, ülkelerde şube açma, ülkelerin Türkiye’de şubelerinin bulunması gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Almanya’dan Avusturya’ya, İngiltere’den Fransa’ya kadar pek çok ülke ile Türkiye arasında ticaret yapılmaktadır. Bu ülkelere ait işletmelerin Türkiye’de şubeleri, Türk firmalarının da bu ülkelerde şubeleri bulunmaktadır. Zaman zaman ülkeler arasında kültürel ha da hukuksal sorunlar çıksa da, yapılan anlaşmalar dâhilinde tüm sorunlar aşılmaktadır.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorum(1)

  1. Cevap yaz
    semih yorumu:

    Açıklayıcı bilgi için teşekkürler.

Yorumunuz