Yatırımcı Arıyorum

Veri Madenciliği Nedir?

Veri Madenciliği Ne Demek?

Dijital dünyanın hayatımızın her alanında başrol oynamasıyla birlikte, dilimize birçok terim girmiştir. Bunlardan biri olan “Veri Madenciliği” ya da İngilizce ismi ile Data Mining’i basitçe tanımlamak gerekirse; bir nevi büyük veri yığınları arasından faydalı bilgilerin ayrıştırılması işlemi diyebiliriz. Yediden yetmiş yediye herkesin dijital dünyada olduğunu düşündüğümüzde, farkına varılmasa bile bu terimin ne kadar günlük hayatımızın içinde olduğu aşikârdır.

Peki, veri madenciliğinin pazarlamadaki etkinliği nedir biliyor musunuz? Bu yazımızda sizlere veri madenciliğiyle alınan verilerin nasıl yolunuzu aydınlattığını aktarmaya çalışacağız.

Veri madenciliği, daha büyük herhangi bir ham veri kümesinden kullanılabilir verileri çıkarmak için kullanılan bir işlem olarak tanımlanmaktadır. Bir veya daha fazla yazılım kullanarak büyük veri gruplarında veri desenlerinin analiz edilmesini gerektirir. Bilim ve araştırma gibi birçok alanda uygulamalara sahiptir. Bu veri analizinin bir uygulaması olarak, işletmeler müşterileri hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve çeşitli işletme fonksiyonları ile ilgili daha etkili stratejiler geliştirebilir. Ardından kaynakları daha optimum ve anlayışlı bir şekilde kullanabilirler.

Veri Madenciliğinin Temel Özellikleri

Veri madenciliği, trend ve davranış analizine dayanarak otomatik kalıp tahminlerde bulunurken, muhtemel sonuçlara dayalı tahminlerde de bulunur.Karar odaklı bilgilerin oluşturulmasını sağlamasının yanında analiz için büyük veri kümelerine ve veri tabanlarına da odaklanır. Ayrıca daha önce bilinmeyen olgu gruplarını bulmaya ve görsel olarak belgelendirmeye dayalı kümelemeler de yapar.

Veri madenciliği sürecinin yapılış aşamaları nelerdir?

Veri madenciliği süreci 4 aşamaya ayrılmıştır:

  1. İlk olarak, kuruluşlar veri toplar ve bunları veri deposuna yükler.
  2. Daha sonra, verileri şirket içi sunucularda veya bulutta depolar ve yönetir.
  3. İş analistleri, yönetim ekipleri ve bilgi teknolojisi uzmanları verilere erişir ve bunları nasıl düzenlemek istediklerini belirler.
  4. Bir sonraki aşamada uygulama, yazılım verilerini kullanıcının sonuçlarına göre sıralar ve son olarak da verileri grafik veya tablo gibi paylaşması kolay bir biçimde sunar.

Veri Madenciliğinin İşletmeler İçin Önemi

Veri madenciliği; işletmelerin hedeflerine daha yakın olmalarına ve daha iyi kararlar almalarına yardımcı olurken bilgisayar işlemlerinin yanı sıra etkili veri toplama ve depolama işlemlerini de içerir. Verileri bölümlere ayırarak gelecekteki olayların olasılığını değerlendirmek için, veri madenciliği karmaşık matematiksel algoritmalar kullanır.

Bu süreçte gerekli olan, teknolojik altyapı güçlü bir veri tabanına sahip olmaktır. Kullanım alanları ise; matematik, sibernetik, genetik ve pazarlama gibi birçok araştırma projeleri olarak sıralanabilir. Ayrıca; veri madenciliği ile bir perakendeci, bir bireyin satın alma geçmişine dayanan hedefli promosyonlar göndermek için müşteri alımlarının satış noktası kayıtlarını yönetebilir ve kullanabilir. Perakendeci, yorum veya demografik verilerine dayanarak belirli müşteri segmentlerine hitap edecek ürünler ve promosyonlar geliştirebilir. Yapay Zeka ve Veriye Tübitak Desteği

Veri Madenciliğinin Geçmişi ve Güncel Gelişmeler

Gizli bağlantıları keşfetmek ve gelecekteki eğilimleri tahmin etmek için verileri araştırmak çok uzun bir geçmişe sahiptir. Bazen “veri tabanlarında bilgi keşfi” olarak adlandırılan “veri madenciliği” terimi 1990’lara kadar kullanılmamıştır. Ancak temeli iç içe geçmiş 3 bilimsel disiplinden oluşur;

  • İstatistikler
  • Yapay zekâ
  • Makine öğrenmesidir

Geçmişteki bilgilere dayanan veri madenciliği, teknolojisinin sınırsız büyük veri potansiyeli ve uygun fiyatlı bilgi işlem gücüne ayak uydurarak kendini yenilemektedir.

Son on yılda, işlem gücü ve hızındaki gelişmeler, manuel olarak gerçekleşen sıkıcı ve zaman alıcı uygulamaların ötesinde hızlı, kolay ve otomatik veri analizine geçmemizi sağlamıştır. Veri kümeleri ne kadar toplanırsa, ilgili görüşleri ortaya çıkarmak için o kadar fazla potansiyel vardır. Perakendeciler, bankalar, üreticiler, telekomünikasyon sağlayıcıları ve sigorta şirketleri gibi pek çok sektör bu veri madenciliğini kullanmaktadır. Bu işletmeler, fiyat optimizasyonu, promosyonlar ve demografik bilgilerden yola çıkarak; ekonomi, risk, rekabet ve müşteri memnuniyetlerini artırmada veritabanını kullanırlar.

Veri madenciliği yukarıda anlatıldığı gibi, birçok farklı iş alanında farklı amaçlarla kullanılabilir. Sektör farklılıkları veri madenciliği için bir önem teşkil etmezken, veri tabanında oluşan bilgilerin doğruluğu ve güvenilirliği ana unsurdur. Daha önce tespit edilmemiş bilgilerin gün yüzüne çıkmasına kaynak sağlayan veri madenciliği, şirketlere sunduğu tutarlı verilerle sonuca odaklı bir müşteri memnuniyeti sağlamasının yanında müşteri portföyünün güvenle genişletilmesine olanak sağlar.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz