Yatırımcı Arıyorum

XML Bayilik Veren Firmalar

XML Nedir?

XML bayiliği veren firmalar hakkında bilgi sahibi olmadan önce, ilk yapmamız gereken XML’in ne olduğunu kavramak olmalıdır. Dünyada artık her şey internete bağlı. Veri standartları ne kadar önemli hale geldi? Tutarlı, iyi belgelenmiş ve kolayca anlaşılan standartlar olmadan, internet muhtemelen teknolojik bir merak olarak kalacak ve dünyanın bu kadar merkezi bir parçası olmayacaktı. İş dünyasında, iş verileri standartları da aynı şekilde kritiktir.

Sağlam veri standartları, tüm ticaret ortaklarının ortak bir dil konuşmasını sağlar. Geçmişte buna sahip olmak, genellikle hoş bir şey olarak görülüyordu, ancak günümüzde verileri sektör ortakları arasında sorunsuz bir şekilde paylaşma yeteneği, artan verimlilik ve üretkenlik anlamına geliyor ve büyük verileri güçlendirmek için hayatı önem taşıyor. XML, iş dünyasında kurumsal düzeyde veri standartlarında liderdir.

WWW (World Wide Web) insan bilgi alışverişi için HTML standartlarının yaptığı gibi XML sistemler arasında iş verilerinin alışverişi için yapılmıştır. XML, World Wide Web’in hızlı başarısı ve evrensel olarak benimsenmesi, doğrudan W3C’nin (World Wide Web Konsorsiyumu) kurulmasına kadar izlenebilir. W3C, internet standartları kuruluşudur ve WWW için standartları oluşturmuş ve sürdürmektedir. Bugün bunu kabul etmemize rağmen, bir mobil cihazda bir web sitesini okuyamadığınızı hayal edin. Ya da her web sitesi özel bir veri biçiminde yazılmışsa ve yeni bir web sitesine her gittiğinizde belirli bir yazılımı indirmeniz gerekiyorsa, bu diğer sorunların yanı sıra köprü oluşturmayı neredeyse imkânsız hale getirir.

XML Tanımı

EXtensible

Markup

L

açısının kısaltılmasıdır. Standart Geliştirilmiş Biçimlendirme Dilinden (SGML) türetilmiş metin tabanlı bir biçimlendirme dilidir. XML etiketleri, verileri tanımlar ve depolamak ve düzeltmek için kullanılır. HTML etiketleri gibi nasıl görüntüleneceğini belirtmek yerine kullanılmaz. XML yakın gelecekte HTML’nin yerini alamayacak, ancak HTML’nin birçok özelliğini benimseyerek yeni olanaklar sunmaktadır.

Çeşitli sistemlerde ve çözümlerde kullanışlı kılan 3 önemli özelliği vardır:

  1. XML genişletilebilir – Uygulamanıza uyan, kendi kendini tanımlayan etiketlerinizi veya dilinizi oluşturmanıza olanak tanır.
  2. XML verileri taşır, sunmaz – Nasıl sunulacağına bakılmaksızın verileri saklamanıza izin verir.
  3. XML genel bir standarttır – World Wide Web Konsorsiyumu adlı bir kuruluş tarafından geliştirilmiştir ve açık bir standart olarak mevcuttur.

XML sistemi, geniş kapsamlı web siteleri için HTML belgelerinin oluşturulmasını sadeleştirmek için sahne gerisinde çalışabilir. Kuruluşlar ve sistemler arasında bilgi alışverişi yapmak için kullanılabilir. Veritabanlarının boşaltılması ve yeniden yüklenmesi için kullanılabilir. Verileri depolamak ve düzenlemek için kullanılabilir, bu da veri işleme ihtiyaçlarını özelleştirebilir. XML, istenen çıktıları oluşturmak için de stil sayfalarıyla kolayca birleştirilebilir. Hemen hemen her tür veri bir XML belgesi olarak ifade edilir. XML, belgeleri hem makine hem de insanlar tarafından okunabilen bir biçimde kodlamak için bir dizi kural tanımlayan bir biçimlendirme dilidir. Biçimlendirme, bir belgeye eklenen, parçaları ve birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlaması bakımından anmalını belirli şekillerde geliştiren bilgidir. Daha spesifik olarak; bir işaretleme dili, bir belgenin bölümlerini sınırlamak ve etiketlemek için bir belgenin metnine yerleştirilebilen bir dizi semboldür.

Bir programlama dili, gramer kurallarından ve bilgisayar programları oluşturmak için kullanılan kendi kelime haznesinden oluşur. Bu programlar, bilgisayara belirli görevleri gerçekleştirmesi talimatını verir. XML, herhangi bir hesaplama veya algoritma gerçekleştirmediği için bir programlama dili olarak nitelendirilemez. XML, kolay bir metin dosyasında saklanır ve XML’i yorumlayabilen özel bir yazılım tarafından işlenmektedir.

XML Bayiliği Nedir?

XML bayilik, e-ticaret sisteminin bir tekniğidir. Bu teknik ile e-ticaret siteleri stoksuz şekilde, satılan ürünlerin tedarikçiden alıcıya ulaşmasını sağlar. Bu aşamada XML entegrasyonu yapılmalıdır. Bunun anlamı ise tedarikçi firma ya da kişi, ürün bilgilerini anlaşmalı olduğu e-ticaret sitelerine aktarabilir. Fiyat, stok, ürü, ebat bilgileri vb. otomatik olarak güncellenebilir. XML bayiliğin en büyük avantajı ise stok olmasına gerek duyulmamasıdır. Bir diğer avantajı ise, ürünlerin tedariki, paketlenme ve teslimat süreçlerindeki maliyetlerin ortadan kalkmasıdır. XML sisteminde belli bir sermayeye ihtiyaç duyulur, ancak satıştaki ürünler için kapasite yeterliliği olmayanlar bu yöntemi tercih etmektedir.

XML bayilik sistemini kullanabilmek için hem de tedarikçi firmanın hem de e-ticaret sitesinin XML sistemini kullanması gereklidir. Bu şekilde bir sipariş alındığında, tedarikçinin stok bilgisini alıcı görmektedir. Tedarikçi stok listesini sürekli günceller. Verilen sipariş anlık olarak tedarikçi tarafından görülür. Sipariş alınan ürüne ait sevkiyat süreci farklıdır. Çünkü, bu tedarikçiye bağlıdır. Tedarikçi siparişi alır, ardından en kısa süre içinde paketleme ve sevkiyatı başlatır.

XML Bayiliği Almak

Eğer sizde e-ticaret sitenizde xml sistemi üzerinden iş kurup, çalışmak istiyorsanız birçok sektörde altyapı sunan XML bayiliği veren firmalar ile iletişim kurabilirsiniz.

Ayrıca, Kobi Vadisi platformunda da yer alan e-ticaret bayiliği veren firmaları da araştırabilirsiniz.

XML Bayilik Şartları ve Dezavantajları Nelerdir?

Şartları

  • XML bayilerinin resmi bir şirket olması ve fatura kesmesi zorunludur.
  • Vergi mükellefi olması gereklidir.
  • XML bayilik almak isteyen şirketlerin e-ticaret sitelerinin güvenilir olması gerekir. Tedarikçi firmalar için bu önemlidir. XML bayiliği için başvuran herkes kabul edilmeyebilir.
  • E-Ticaret sitelerinde XML entegrasyonu kullanılmalıdır.

(bu şartlar, XML hizmeti sunan firmaya göre değişkenlik gösterebilir.)

Dezavantajları

  • Bu bayiliklerde en büyük problem stok ve gönderiye dayalı problemlerden kaynaklanır. XML bayilik sistemi, sistemli ve pratik bir sitemdir ancak tedarikçiden kaynaklı problemler sürekli yaşanabilir.
  • Tedarikçi XML sisteminin güncellemediği takdirde, aslında stokta olmayan ürünler, sistemde var görünebilir.
  • Ödemenin geri dönüşüm süresi ve zaman kaybı gibi sebepler, alıcının devamlı olarak şikâyet etmesine neden olacaktır. Bu da gösterir ki, XML bayiliğini alacağınız tedarikçiyi seçmeniz gerekirken çok dikkatli olmanız gerektiğidir.

XML; olgunluk, sağlam takım kullanılabilirliği, gelişen topluluk, W3C desteği, çeşitli geliştirme ve düzenleme araçları gibi nedenlerden dolayı Otomobil Sigortası, Kimya, Sağlık Hizmetleri, Tarım, İnsan Kaynakları, gibi vb. birçok sektörde kullanılmaktadır. Ayrıca, kozmetik sektörü, anne-bebek giyim sektörü, hediyelik eşya satışı, ev cihazları, okul-kırtasiye ürünleri ve takı aksesuarı satışı yapılan sektörlerde bundan yararlanmaktadır. XML entegrasyonu oluşturulduktan sonra, SEO çalışmalarının yapılması, reklam çalışmaları için başvurularının yapılması gerekir.

SEO çalışmaları kaliteli ise ortalama 2–3 ay içinde sonuç alınabilir. Sonuçları beklemek istemeyenler XML bayiliği aldıktan sonra Google Adwords Reklamlarına başvuru yapabilir. Bu, bekleme süresini azaltır. XML ve ilgili birçok teknoloji, XML verilerini oluşturmak ve işlemek için esnek ve güçlü bir çerçeve sağlar. En yaygın XML teknolojilerden bazıları arasında XML ayrıştırıcılar ve doğrulayıcılar, XML yol dili (Xpath) ve Geliştirilebilir Stil Sayfası Dili Dönüşümleri ve XML veri tabanları bulunur.

XML Bayilik Sistemi Çalışması ve XML Entegrasyonu

XML, iş mesajlarını bir iş belgesi olarak tanımlar. Bu ortak mesajlaşma olup, farklı sistemler, farklı şirketler ve farklı tedarik zincirleri arasında birlikte çalışılabilirlik sağlamak için tasarlanmıştır. Dâhili uygulamalar ve işten işe uygulamalar arasında birlikte çalışabilirlik sağlanabilir. Şirketler, ortak mesajlaşma mimarisini kabul ederek, heterojen sistemler arasında bilgi alışverişinde bulunabilir ve belirli görevleri gerçekleştirmek için gerekli mesaj alışverişi sırasını sağlayabilir. Belirlenen standartları kullanan ticari ortaklar, bir iş ortağına parça siparişi gönderebilir ve bu, parça siparişini işleme talimatlarını, siparişin alındığını ve işlendiğini onaylama talimatlarını ve bunun olup olmadığını onaylamasını içerir.

Belirttiğimiz üzere XML bayilik almak isteyen kişilerin e-ticaret sitelerinde ve çalışmak istedikleri tedarikçilerin XML entegrasyonu sistemi kurmaları gerekir. XML entegrasyonu, XML bayiliği almak isteyen e-ticaret siteleri için siteye ait verilerin XML’ ye çevrilerek başka e-ticaret sitesine aktarılmasıdır. Entegrasyonun planlaması saatlik, günlük ya da haftalık olarak verinin cinsine göre planlanmaktadır. Entegrasyon ile siparişler, tedarikçilere ait ürün bilgileri, üye bilgileri ve siparişlerin kurgulaması otomatik yapılır. Web Tasarım Bayilikleri

XML Entegrasyonu Avantajları ve Dezavantajları

XML Entegrasyonu ürün fiyatlandırmasında avantaj yaratır. Yani başka bir sitede yer alan ürünleri, kendi sitenizde satış yapacağınız zaman kendinize göre fiyatlandırabilirsiniz. Diğer avantajı ise başka firma ya da firmalara ait ürünleri kendi sitenizde satabilirsiniz ki bu da stok yapmanıza ihtiyaç bırakmamaktadır. Dezavantajlarına bakacak olursak, bazı XML entegrasyonları güvenilir olmayabilir. Bilgiler, tedarikçi kaynaklı güncel olmayabilir, stokları güncelleştirmemiş olabilir. Bu da bazı istenmeyen problemleri meydana getirebilir.

XML Bayilik Veren Firmalar Ücret talep Eder mi?

XML bayilik sistemi, bir e-ticaret sitesine sahip olan ve iyi kazanç elde etmek isteyen her girişimci için aslında çok avantajlı bir sistem. XML bayilik sistemi ticarette daha da yükselişe geçecek. İnternetin her ortamda hayatımıza dâhil olması ve pek çok alım satım işleminin internet aracılığı ile yapılması, stok olmadan çalışma gibi avantajları, bu sisteme olan ilgiyi de artırdı. Bir e-ticaret siteniz varsa ve sisteme dâhil olmak istiyorsanız, gerekli teknik şartları sağladıktan sonra, tedarikçi firmaları araştırarak, kendinize şartları uyanlarla anlaşma yapabilirsiniz. XML bayilik için yoğun talep gören firmaların bazıları belli bir ücret istese de, bayilik sistemine sizi dâhil etmek isteyen bazı firmalar ücret talep etmiyor.kobi vadisi

Yorumunuz