Yatırımcı Arıyorum

Y ve Z Kuşağı Arasındaki Farklar

Y ile Z Kuşakları Arasında Bulunan Farklılıklar

Gerek iş yaşamında gerekse günlük yaşamda kuşaklar karşınıza çıkmaktadır. Kuşakların isimlendirilmelerine göre, belirli özellikleri bulunur. Farklı özelliklere sahip olan kuşakların çatışması mümkündür. Bu nedenle şu an çalışma hayatının içinde olan y ve z kuşağının farklılıklarının incelenmesi gerekiyor.

Y ve Z kuşağı olarak adlandırılan kuşaklar doğum yıllarına göre bir ayrıma tabi tutulmuştur. Y kuşağı 1980 – 1999 yılları arasında doğan grubun aldığı isimdir. Z kuşağı 2000 ve daha sonraki yıllarda doğan grubun aldığı isimdir. Bazı kaynaklarda Y ve Z kuşağının doğum tarihleri değişebilir. Z kuşağı genellikle internet ve akıllı telefonların yaygınlaştığı dönemde doğan nesli ifade etmek için kullanılır. Bu nedenle ülkelerin internete ve akıllı telefonlara erişimlerine göre kuşakların doğum tarihleri değişim göstermektedir.

Y ve Z kuşağı arasındaki farklılıkları incelemeden önce kuşakların sahip olduğu özelliklerin incelenmesi gerekir. Bu sayede kuşakların özellikleri daha iyi anlaşılarak farklılıklarının listelenmesi mümkün olacaktır.

Y Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Y kuşağına dahil olan kişilerin genellikle akıllı, yaratıcı, enerjik ve eğlenceli kavramlarıyla tanımlanıyor. Aynı zamanda Y kuşağı sunulan bilgilere kolay şekilde inanmıyor, mantık dahilinde bir sebep arıyor ve nedenlerini sorguluyor. Bu özellikleri taşıyan kuşağın yenilikçi, araştıran ve okumayı seven bir nesil olduğu ortaya koyuluyor. Y kuşağında bulunan kişiler özgürlüklerine oldukça düşkün oluyor. Özgüven sahibi olan kişiler birlikteliği ve sosyalliğe önem veriyor.

Y kuşağı teknolojinin içine doğduğu için interneti aktif olarak kullanıyor, dünyadan haberleri takip ediyor. Genellikle eğitim seviyeleri yüksek oluyor. Y kuşağında bulunan kişiler tüketici olarak değil üretici olarak tanımlanıyor. Aynı zamanda sosyal olaylara karşı oldukça duyarlı bir yaklaşım sergiliyorlar.

Y kuşağında bulunan kişilerin iş hayatlarında sebepsiz dayatmalara karşı duruyor. Mantıklı bir sebep sunulmadıkça işlerini yapmayı red ediyorlar. Hırslı ve meraklıdırlar. Y kuşağında bulunan kişiler için iş yaşamında yönetilmesinin zor olduğu ifade ediliyor. Ofis ortamında değil, rahat olduğu ortamlarda çalışmak istiyorlar. Özgür ruhlarından dolayı çalışma saatlerini kendileri belirlemek ister.

Z Kuşağının Özellikleri Nelerdir?

Z kuşağında bulunan kişiler teknolojinin içinde büyüdükleri için milenyum çağı çocukları olarak isimlendirilirler. Hızlı ve analitik düşünme yetkinliğine sahiptirler. Ekip çalışmalarından hoşlanmayan kuşak bireyselliğe önem vermektedir. Özgüveni yüksek olan Z kuşağı, özgürlük ve bağımsızlık düşkünüdür. Konfor alanlarına müdahale edilmesinden hoşlanmazlar. Kuralları önemsemezler. Çaba harcamak ve emek vermek gibi kavramların Z kuşağı için pek bir önemi yoktur. Bunun nedeni teknolojinin sağladığı kolaylıkla istedikleri her şeye çaba vermeden ulaşabiliyor olmalarıdır.

Z kuşağı teknolojinin nimetlerinden en fazla yararlanan kuşaktır. Bilgiye erişimleri hızlı olduğu için çabuk sıkılma potansiyeline sahiptirler. Haksızlık karşısında haklarını aramakta oldukça iyidirler. Farklı sosyal gruplarda olan kişilerle çok kolay şekilde iletişim kurabilirler. Z kuşağında bulunan kişiler yaratıcıdır ve hayal kurmayı severler. Bu nedenle iş hayatında rahat olmak isterler. Ofiste değil evden çalışma eğilimleri yüksektir. Dünyada yaşanan tüm gelişmeleri takip ederler.

Sosyal medyadan öğrendikleri bilgileri sorgulamadan doğru olarak kabul ederler. En yaratıcı kuşak olarak adlandırılan Z kuşağında bulunan kişilerin genel özellikleri bu şekildedir. Bazı durumlarda bu özellikler değişebilir. Z Kuşağı ve İş Dünyası

Y ve Z kuşağının genel özellikleri yukarıda belirtildiği gibidir. Her kuşakta bulunan kişiler için belirtilen özellikler değişim gösterebilir. Belirtilen özellikler daha çok genel özelliklerdir.

Y ile Z Kuşağı Arasında Bulunan Temel Farklılıklar

 • Y kuşağı kendisine sunulan bilgileri araştırmadan ve mantıklı bir nedeni olmadan kabul etmiyor. Z kuşağı ise sosyal medya üzerinden gördüğü bilgileri araştırmadan doğru kabul ediyor.
 • Y kuşağı araştırmayı, okumayı severken Z kuşağı sadece işine yetecek kadar bilgi edinmeyi seviyor.
 • Y kuşağında bulunan kişiler sosyalleşmeyi severken Z kuşağı bireyselliğe önem veriyor.
 • Y kuşağı ekip çalışmaları yapmak için uygundur. Ancak Z kuşağı bireysel olarak çalışmaya daha çok uygundur.
 • Y kuşağı üretici olarak adlandırılırken Z kuşağı tüketici olarak adlandırılır.
 • Y kuşağı yaratıcı olsa bile en yaratıcı kuşak Z kuşağı olarak adlandırılıyor.
 • Y kuşağı dünyada olan şeylerin tadını çıkarmayı severken Z kuşağı dünyayı değiştirmek istiyor.
 • Y kuşağında bulunan kişiler internet üzerinden sunulan içerikleri tüketirken Z kuşağı internet üzerinden içerik üretiyor.
 • Y kuşağı alışveriş yaparken daha planlı olmaya önem verirken Z kuşağı spontane olarak alışveriş yapıyor.
 • Y kuşağı yeni bir ürünü alırken deneyime önem veriyor, Z kuşağı ise hayatını kolaylaştırmasına önem veriyor.

Y ve Z kuşağı arasında farklılık bulunduğu kadar benzerliklerde bulunmaktadır. Y ve Z kuşağı arasında bulunan benzerlikler şu şekildedir;

 • Her iki kuşakta bulunan kişilerde özgürlüklerine düşkündür.
 • Ofis ortamında çalışmak yerine rahat bir ortamda çalışmayı severler.
 • Dünyadaki gelişmeleri takip edip, tepki verirler.
 • Her iki kuşakta da yaratıcılık yeteceği bulunmaktadır.

Z Kuşağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Diğer Kuşaklar Hangileridir?

Y ve Z kuşağı dışında pek çok kuşak isimlendirmesi mevcuttur. Dünya genelinde 5 kuşak isimlendirilmesi bulunmaktadır. Bu kuşaklar sessiz kuşak, bebek patlaması, X, Y ve Z kuşağı olarak adlandırılmıştır. Her kuşak kendine has özellikleriyle ön plana çıkmaktadır. İş hayatında ve gündelik yaşamda kuşaklar arasında yaşanan çatışmayı önleyebilmek için kuşakların genel özelliklerinin bilinmesi gerekir.

Kuşaklar taşıdıkları farklı özellikler nedeniyle çatışma yaşamaktadır. Çatışma yaşayan kuşaklar günlük ve iş hayatında zorluklar çıkarmaktadır. Bu nedenle işverenler kuşak çatışmalarını önlemeye yönelik olarak çalışmalara sürdürmektedir. İş hayatında şu an aktif olan kuşaklar X, Y ve Z kuşağıdır. Y ve Z kuşağı arasında farklılıklar bulunduğu kadar benzerliklerde bulunmaktadır. X kuşağı ise diğer ikisine kıyasla daha farklıdır. Bu nedenle çatışmalar genellikle X kuşağı ve Z kuşağı arasında yaşanmaktadır. Y kuşağı ise diğer iki kuşak arasında arabuluculuk yapmaktadır. İşverenlerin aynı çalışma ortamında bulunan kuşakların çatışmalarını önlemesi ve huzurlu bir çalışma ortamı sunması gerekir.

 • Sessiz kuşak

Sesiz kuşak olarak adlandırılan kişiler 1925-1945 arasında doğan kişilere denmiştir. Sessiz kuşak kendilerine en çok saygı duyulmasını isteyen kuşaktır. Toplumsal olaylara karşı sessiz kalmak, düşüncelerini söylemekten kaçınmak bu kuşağın özellikleri arasındadır. Uyumludurlar ve otoriteye saygı duyarlar. İkinci Dünya Savaşını ve Büyük Buhranı yaşamış olan nesildir.

 • Bebek Patlaması

Bebek patlaması olarak isimlendirilen kuşak 1946-1964 arasında doğan kişilere denmiştir. İkinci Dünya Savaşından sonra tüm dünya genelinde bebek doğum oranları artmıştır. Buna bağlı olarak bu kuşağa bebek patlaması anlamına gelen babyboomers ismi verilmiştir. Bu kuşakta bulunan kişiler kural koymayı ve koyulan kuralları uygulamayı severler. Başarı odaklıdırlar. Teknolojik gelişmelere uyum sağlamakta zorlanırlar. Çalışmak için yaşarlar ve iş sadakatleri çok yüksektir.

 • X Kuşağı

X kuşağı şu an iş yaşamında bulunan kuşaklardan birini oluşturmaktadır. X kuşağı olarak isimlendirilen kuşak 1965-1979 yılları arasında doğan kişilere denmiştir. Otoriteye saygı duyarlar. Toplumsal olaylara karşı duyarlıdırlar. İş motivasyonları yüksektir. İş sadakatleri oldukça yüksektir. X kuşağı saygılı ve şüpheci bir kuşaktır. Teknolojik gelişmelere şahit olan bir nesildir ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilmiştir. Aileye olan bağlılıkları daha azdır. İş yaşamında teknolojik gelişmelere adapte olmaya çalışmışlardır ancak daha çok eski yöntemleri tercih etmek isterler.


İş Planları

kobi vadisi

Yorumunuz