Yatırımcı Arıyorum

Yabancı Kaynakların Kısa Vadeli Yönetimi

Yabancı Kaynaklar Nelerdir?

Yabancı kaynakların kısa vadeli yönetimi; Asıl görevler olarak finansman yöneticileri, işletmenin ihtiyacı olan gerekli görülen fonları farklı yerlerden ya da kaynaklardan sağlamaktır. Bilançonun pasifinde görüldüğü gibi bu fonlar, işletme dışında yer alan yabancı kaynaklardan ve işletmenin içerisine yada sahiplerinin ortaya koymuş olduğu öz kaynaklardan sağlanabilir. Bu kaynaklardan sağlanılan fonlar, yabancı kaynaklar da geri ödenme süresine göre iki ana gruba ayrılmaktadır.

 • Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
 • Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar

Ancak işletme sermayesine çok kısa vadesi bulunan yabancı kaynaklardan finanse edilmektedir.

Genellikle 1 yıl içerisinde firmanın faaliyet döneminde geri ödeme yükümlülüğü altında bulunduğu yabancı kaynaklar olarak yer alır. Genellikle kısa vadeli yabancı kaynaklar, döner değerin finansmanını alacak ve stoklar için kullanmaktadır. Duran varlıkların finansmanında geçici bir süreyle kullanılabilir. Varlıkların finansmanında geçici bir süre kullanılabilir. İlk aşamada kısa vadeler kaynaklar finanse edilir. Çünkü uzun süreli kaynakların sağlanması zaman almaktadır.

Firmaların Kısa Vadeli Kaynak İhtiyacının Büyüklüğünü Etkileyen Faktörler

 • Firmaların varlıksal yapıları
 • Mevsimsel özellikler
 • Kısa vadeli kaynakların maliyeti
 • Faiz oranlarındaki değişmeler ile ilgili beklentiler
 • Likidite ile ilgili risk
 • Kısa süreli borçları erteleme veya konsolide etme olanağı
 • Ekonominin içinde bulunduğu koşullar
 • Kurumsal yapı ve firmanın hukuki şekli

Başlıca Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

Çok sayıda kaynak kısa dönemli finans sağlamada yer almaktadır. Bunları su şekilde toplamak mümkün olur;

 • Kısa vadeli ticari krediler (satıcılar hesabı)
 • Kısa vadeli banka kredileri
 • Finansman bonoları
 • Factoring
 • Tahakkuklar
 • Ortaklara Borçlar

Kısa Vadeli Satıcı Kredileri

Her firma genellikle stoklarının finansmanında satıcı kredilerden yararlanmaktadır.

Özellikle küçük ölçekli ve yeni kurulan firmalar, finansman kaynaklarından yararlanma olasılıkları sınırlı olduğundan dolayı, satıcı kredi onlar için en önemli kısa vadeli finansman kaynağı oluşturur.

Finansal açıdan, satıcı tarafından tanınan vade alıcı işletmeyi destekleyerek, işletmenin ihtiyacı olan sermaye tutarını azaltmaktadır. Vadenin satıcı kredilerde uzun olmasının nedeni, alıcı işletmenin tercih ettiği bir durumdur. Bu vade malın nakde dönüşüm süresinin uzunluğu veya kısalığına bağlı olarak gelişmektedir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz