Yatırım Fonu Nedir?

Fon nedir daha iyi açıklayabilmek için önce amacını belirtmek yerinde olacaktır. Fon da amaç riskin dağıtılmasıdır. Halktan katılma payı karşılığında toplanan paralar, pay sahipleri adına portföy işletmek için kullanılır.

Fon Türleri

 • Menkul Kıymet Yatırım Fonu
 • Serbest Yatırım Fonu
 • Gayrı menkul Yatırım Fonu
 • Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
 • Borsa Yatırım Fonu

Portföy sahip olunan varlıklardan oluşur yatırım fonu ise yatırım yapılan altın, hisse senedi gibi değerleri ifade eder. Her yatırımcı Fon’a ait değerleri temsil eden katılım payı satın alarak Fon’a iştirak etmiş olurlar.

Elektronik Fon Dağıtım Platformu Nedir?

Merkezi elektronik ortamda katılım belgelerinin aracı kuruluşlar vasıtası ile alınıp satılması işlemidir. Tama otomasyonun sağlandığı yapıya Bankaların, Portföy yönetim firmalarının ve aracı kuruluşların üye olmaları zorunlu bir işlem ve bu ortamda bulunan fonları müşterilerine sunmak ile yükümlüler.

PORTFÖY YÖNETİMİ NEDİR?

Yasal mevzuatın kapsamı içinde yatırım araçlarının alınıp satılması işlemleri varlıklardan bu sırada elde edilen gelirlerin tahsilatı gibi işlemler portföy yönetimini ifade etmektedir. Araştırma ve analiz faaliyetleri ile sonuçları yine portföy yönetimi kapsamı içinde değerlendirilir.

İNANÇLI MÜLKİYET İLKESİ NEDİR?

Fon kurucu inançlı mülkiyet esasına göre Fon’a sahip olan kişidir. Katılımcılar Fon ile ilgili işlemleri gerçekleştirme yetkisini kurucuya verirler yasal mevzuata dayanır dayanağı iç tüzüktür. Kurucu katılımcıların haklarını koruyarak portföyü yönetir ya da yönettirir.

MAL VARLIĞININ KORUNMASI NEDİR?

Fon tüzel kişilik değildir fakat Fon mal varlığı kurucudan ayrı dikkate alınır. Sermaye Piyasası Kanununa göre Fon’a ait değerler haczedilemez, rehin edilemez ve teminat olarak gösterilemez. Fon mal varlıkları yasalar ile koruma altındadır.

SUKUK NEDİR? (KİRA SERTİFİKALARI NEDİR?)

Sukuk finansal sertifikaların Arapçadaki adıdır. Faizsiz Bono olarak tanımlanan değerlerde faiz ödemek yasaktır, İslam Hukuku değerlerine uygun menkul kıymetlerdir. İslami kurallara uygun biçimde ticari davranış göstermek amacı ile ticari bir değerin menkul kıymet niteliği kazandırılarak satılması işlemini ifade eder.

Sertifikalardan satın alan kimseler ellerindeki belgede belirtilen oranda katılımcı olurlar ve geliri de sertifika sahiplerinin olur. SUKUK işlemlerinde çeşitlilik söz konusudur. Ortaklık , Kira, Yatırım vekaleti gibi türleri mevcuttur.

Takasbank Nedir?

Para ve sermaye piyasaları arasında köprü görevi üstlenmekte finans piyasasındaki yatırımcının yatırımının güvenliği ve para akışında destek sağlamaktadır. Takasbank sayesinde yatırımcının dolandırılma riski ortadan kalkmaktadır. Yasal aracı kurumun seçilmesi ve bu kurumun da Takasbank’a bağlanması gerekli korumayı sağlamaktadır.

Borsa İstanbul’da işlem gören yatırım araçlarının korunması ve transferinde faaliyet gösteren bir yapı. Takas, saklama, kredi, fon yönetimi gibi faaliyetleri ile tam bir Bankadır ve elektronik ortamda hizmet vermeye başlamıştır.

FON YÖNETİM ÜCRETİ NEDİR?

Fon kurucusu fon yönetim faaliyetlerine karşılık fon getirisi içinden belirli bir ücret almaktadır ancak koşulları ve sınırları yasal mevzuat ile kontrol altına alınmıştır. Toplam değerin belirli bir oranına isabet etmektedir. Noter ücreti, denetim ücreti, kurul ücreti gibi Fon içinden Fon yönetim ücreti ile birlikte tahsil edilmektedir.

Yatırım Fonu İle Para Kazanmak

 1. Yatırım Fonuna iştirak eden katılımcılar iştirak elde ettikleri oranda katılım belgesini aldıkları değerden gelir elde ederler. İştirak edilen değer faiz, kâr payı gibi gelir elde ettiğinde katılımcılar paylarına düşen oranda kazanç elde etmiş olurlar.
 2. Fon portföyünde bulunan değerlerin kıymetleri n piyasa değerleri yükselmiş olabilir satılan değerlerden elde edilen kâr ya da zarar yine oranları değerinde katılımcılara yansır.
 3. Portföyde bulunan değerler piyasa kıymetleri yükseldiğinde satılmayıp portföyde tutulmaya devam edilirse yükselen değer katılımcı paylarının değerini yükseltir.

İZAHNAME NEDİR?

İzahnâme Fon hakkında bilgi veren okunması zorunlu bilgiler içeren belgedir kısaca tanımlamak gerekirse. Fonun kurucusunun kim olduğu, adres bilgileri, iştirak paylarının alım satımlarının gerçekleştirileceği yer bilgisi, Fonu yöneten kişilerin kim olduklarına ait bilgiler, deneyimleri, yatırım yöntemleri, harcamalar ve vergi düzenlemeleri ile ilgili kapsamlı bilgiler yer alır. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir.

YATIRIM FONUNA YATIRIM YAPMAK AVANTAJLI MIDIR?

 1. Yatırım portföyü işlemlerinde riskin en az olduğu belirtiliyor gerekçe olaraksa değişik değerlere yayılması gösteriliyor.
 2. Tüm takip ve işlemler Fon yöneticileri tarafından gerçekleştiğinden katılımcı ayrı bir mesai harcamıyor.
 3. Kazanç olanağı yüksek menkul kıymetlere yatırım yapma fırsatı veriyor.
 4. Katılımcı iştirak ettiği değer yükseldiğinde istediği an payını nakite çevirebiliyor.

KOBİ VADİSİ TARAFINDAN SUNULAN; CANLI DÖVİZ KURLARIkobi vadisi

Yorumunuz

yatırım fonu nedir
Yatırım Fonu Nedir?
Teslim Süresi Nedir?
Teslim Süresi Nedir?
Sözleşme Feshi ve Sözleşme İhlali Nedir?
Sözleşme Feshi ve Sözleşme İhlali Nedir?
Kârlılık Endeksi Nedir?
Kârlılık Endeksi Nedir?
Halo Etkisi Nedir?
Halo Etkisi Nedir?
Fon Bulmak Nedir?
Fon Bulmak Nedir?
Kamu İhalesi Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?
Kamu İhalesi Nedir, Neden ve Nasıl Yapılır?
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Nedir?
Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme Nedir?
Mental (Zihinsel) Yorgunluk Nedir?
Mental (Zihinsel) Yorgunluk Nedir?