Yatırımcı Arıyorum

Yatırım İçin Türkiye Doğru Adres midir?

Türkiye’de Yatırım Yapmak

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı sayfasında Türkiye’ye yatırım yapmak neden caziptir sorusunun cevabı birkaç başlık ile sıralamış.

Bu başlıkların açıklamaları pek çok kaynakta yer almakta. En merak edilenleri incelemekte fayda var.

Türkiye’de Enerji Yatırımları

Türkiye Avrupa’nın Enerji Koridorudur

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Transit Petrol Boru Hatları dairesi Başkanlığı’nın kapsamlı bir çalışmasında yer alan bilgiler oldukça aydınlatıcı bilgiler veriyor. Dünya enerji ihtiyacı ile ilgili önemli bilgilerin aktarıldığı yayında 2030 yılına gelindiğinde enerji ihtiyacının %60 oranında artacağına, yükselen enerji ihtiyacının karşılanması için ise 16 Trilyon Dolar civarında yatırıma gereksinim olduğuna dikkat çekilmiş.

2010 yılında ortaya çıkmaya başlayan verilere göre Avrupa’da gelecek dönemde önemli bir gaz açığı olacağı tespiti yapılır buradan hareket ile Hazar ve Orta Doğu’dan Avrupa’ya Doğal gaz götürülmesi düşüncesi ile Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi gündeme gelir. İki projeden söz edilir Birincisi Türkiye-Yunanistan-İtalya Doğal gaz Boru hattı. Diğeri Bulgaristan-Romanya-Macaristan-Avusturya biçiminde uzanan Nabucco Projesi.

17 Mart 2004 Tarihinde Bakanlığımız ile Kahire’de Mısır Arap Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı arasında Mısır Doğal gaz şirketi EGAS ve ülkemiz doğal gaz şirketi BOTAŞ arasında, Avrupa’ya gaz aktarılması konusunda iş birliği yapacaklarına dair çerçeve anlaşması imzalanmış. Doğu-Batı Enerji Koridoru, Kuzey-Güney Enerji Koridoru şeklinde çalışmalar hayata geçirilmiş.

ALTYAPISI YETERLİDİR

Sözcüğün anlamı geniş olmakla beraber ekonomi dilinde çevirisi, ulaşım, enerji, su, iletişim gibi faaliyetlerin bir başka ifade ile olanakların olması anlamını taşır. Ekonomik hayatın tüm gereklilikleri ile birlikte ele alındığında ise eğitim ve sosyal olanaklar, sağlık hizmetleri ve toplumu oluşturan bireylerin bilgi düzeyleri, uzmanlıkları da tanıma dahil edilebilir. Genişleyen Altyapı tanımı içinde Kurumsal Altyapı koşulu da aranır bir ülkede yatırım yapılacak ise eğer tüm alt yapı koşulları beraber değerlendirilir. Hukuk kuralları, mali uygulamalar gibi.

AVRUPA BİRLİĞİ İLE GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMASI VARDIR

Gümrük Birliği Hazırlık Aşaması 1964 yılında başlamış ve 1970 de tamamlanmış bir sonraki dönem Geçiş aşaması 1973 yılında başlamış 19995 yılına kadar sürmesi planlanmış. Uygulama Dönemi ise 1996 gerçekleşmiş.

Türkiye’nin anlaşmaya taraf olan ülkeler ile serbest ticaret yapmasına olanak veren anlaşma ortak gümrük uygulaması ve ticari hakların korunmasına dayanır der konuyu açıklayan kaynaklarda. Avrupa Birliği üyesi olmayan bir ülke ile gerçekleştirdiği bir anlaşma olması nedeni ile önem arz eder.

Bu anlaşma ile Türkiye tarım ürünlerinde Avrupa Birliğinin izlediği fiyat standardına bağlı kalır ve bu bağlılık sanayi ürünlerinin bir kısmı için de geçerlidir. Yatırım Desteği Nereden Alınır?

Türkiye’de Gayrimenkul Yatırımları

LİBERAL YATIRIM ORTAMINA SAHİPTİR

Birleşme satın almalar sektörü genişletirken büyümeyi hızlandırmış. Uluslararası bir araştırma raporu Türkiye’nin gayrimenkul yatırımında en büyük ilginin yöneldiği ülke olduğunu koymuş ortaya. 2002 yılından bu yana 33 Bin yabancı şirketin faaliyet gösterdiği bir ülke olarak tanımlanıyor Türkiye.

2017 yılında basında yer alan açıklamalarda ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermaye sayısı 54.493 olarak verilmiş. Türk – Yabancı ortaklığı ile faaliyet gösteren sermayenin ise rakamları 27.743 olarak verilmiş.

Türkiye İç Pazarının Büyüklüğü

BÜYÜK İÇ PAZARA SAHİPTİR

Pazar büyüklüğü, üretilen bir ürünü satın alabilecek kitlenin potansiyelini ifade ettiğinden yola çıkarak ülkemizin nüfusuna göz gezdirildiğinde, ortaya çıkan rakamın, tüketici potansiyeli açısından iç pazarımızın yeterince büyük olduğu, içeride gerçekleşen üretimin Pazar büyüklüğü elverdiğinden ticaretin kazançla sonuçlanmasının doğal bir sonuç olduğu tespitini ortaya koymaktadır.

Ülkemizin eğitim seviyesi yükselmiş, özgüveni yüksek ve büyük oranda genç nüfusa sahip olması, her geçen yıl meslek Lisesi ve Meslek Yüksek Okullarından binerce nitelikli, konusunda uzman genç insanın iş hayatına katılması ülkemizdeki üretim gücünü ve üretimdeki verimliliği ve kaliteyi artırmakta dolayısı ile dünya kalite standartlarında rekabet gücümüzü yükseltmektedir.

Ülkedeki hazır nitelikli genç iş gücü yatırımcı için fırsat niteliği taşımaktadır insan kaynağının verimlilikte en önemli etken olduğunun bilincinde olan yatırımcı özellikle yabancı yatırımcı Türkiye’deki potansiyel iş gücünü memnuniyet ile karşılamaktadır.

Vergilerin düşük olması, kısa sürede resmî işlemlerin gerçekleştirilebilmesi, teknolojinin kullanım düzeyi, haberleşme, lojistik gibi olanakların tamamen baştan dünya standartlarında yapılaşmış olması, dünya liderliğine hazırlanan Hava Yolu yapılanması ile Türkiye Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında yerini almaya hazırlanıyor. Bölgeler arasında dengeleri sağlayan tüm kıtalar ile ticaretini ve ilişkilerini geliştiren Türkiye’nin, yatırımcıların cazibe odağı olmayı sürdüreceği açık.

Yatırım Rehberi

Kobi Vadisi, web sitesi yönetimi tarafından hazırlanan yatırım rehberi içeriğini kapsamlı olarak incelemenizi tavsiye ederiz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz