Yatırımcı Arıyorum

Yatırım Nedir?

Yatırım Ne Demek?

Yatırım kişilerin varlıklarını gelir elde etmek amacıyla kullanılması amacıyla yapılır. Bu nedenle herkes yatırım yapabilir ve gelir düzeylerini arttırabilir. Yatırım yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği pek çok araç bulunur. Yatırımlar genellikle orta ve uzun vadede gelirlerin artmasına yardımcı olmaktadır. Yatırım araçlarının alınmasıyla birlikte kişilerin yatırım yapması mümkün olabilir. Yatırımlarla ilgili genellikle yanlış bilinen bazı durumlar vardır. Kısa sürede yapılan yatırımlar ve yüksek riskli yatırımların kontrol edilmemesi halinde gelirlerin kaybedilmesi mümkün olabilir. Ancak yatırımların asıl amacı kişilerin gelir elde etmesine yardımcı olmaktır. Doğru strateji ve psikoloji yatırım konularında oldukça önemlidir. Genellikle yüksek risk içeren yatırımların gelir elde etme şansı risk ile doğru orantılıdır.

Yatırım yapmak isteyen kişilerin belirli bir psikolojiye hazır olması gerekir. Aynı zamanda yatırım stratejilerinin belirlenmiş olması gerekir. Kişilerin yatırımlarını yapabilmek için gelirlerinden tüketimlerini çıkarması gerekir. Geride kalan parayla tasarruflarının yatırım araçlarına aktarılması mümkün olur. Yatırım yapmak isteyen kişilerin tercih edebileceği iki farklı piyasa bulunur. Sermaye piyasasında yer alan araçlara yatırım yapılabileceği gibi finansal yatırımların yapılması da mümkündür.

Sermaye yatırımları daha çok sabit varlıklara yatırım yapılmasını ifade eder. Kişilerin tasarruflarını bie girişim için kullanması, yapı tesisleri ve makinelere yatırım yapması mümkün olur. Sermayelerin bu tür yatırımlar ile değerlendirmesi ileriki dönemlerde kişilerin gelir elfe etmesine yardımcı olmaktadır. Finansal yatırımlar ise kişilerin yatırım araçlarını tercih etmesi anlamına gelmektedir. Tahvil, bono ve hisse senedi gibi yatırımları içerir. Kişilerin bazı eğitimleri ve tecrübeleri edinmiş olmasıyla birlikte yatırımlarını daha doğru şekilde yönetmesi mümkün olur.

Yatırım Araçları Nelerdir?

Kişilerin yatırım araçları arasında tercihte bulunarak gelirlerini yönetmesi mümkün olur. Araçlar arasında tercihte bulunabilmek için kişilerin para yönetimi konusunda oldukça iyi olması gerekir. Doğru aracın ve doğru sermayenin araçlar arasında paylaştırılmış olması gerekir. Yatırım araçları arasında tercihte bulunulmadan önce kişilerin hangi miktarda parayı hangi araca yatıracağını seçmiş olması gerekir.

Kişilerin finansal yatırımlar arasında tercihte bulunabileceği araçlar ise şu şekildedir:

 • Altın

Genellikle güvenli bir liman olarak görülen altın en iyi yatırım araçlarından birini oluşturmaktadır. Altının hem banka hesaplarından hem de yatırım hesaplarından alınmış olması mümkündür. Aynı zamanda fiziki olarak alınarak evde, kasalarda saklanmış olması mümkündür. Kişilerin varlıklarını korumak ve gelir elde edebilmek amacıyla altın aracına yatırımda bulunması mümkündür.

 • Döviz

Yatırım araçları arasında yer alan döviz genellikle farklı para birimlerinden gelir elde etmek isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Farklı para birimlerinin TL cinsinden değerlendirilmesiyle birlikte kişilerin döviz alımlarında bulunması mümkün olur. Daha sonra ise dövizin artması beklenerek gelir elde edilmek hedeflenir. Aynı zamanda dövizin enflasyona karşı parasını korumak isteyen kişiler tarafından tercih edilmesi mümkündür.

 • Hisse Senedi

Hisse senedi yatırım araçları arasında en popüler olan seçenekler arasında yer alır. Bir şirkete ortak olmak isteyen kişilerin hisse senetleri arasında tercihte bulunması mümkün olur. Bazı hisse senetleri temettü olarak bilinen payı düzenli olarak senet sahiplerine vermesi mümkündür. Şirketlerin faaliyetlerine ve çeşitli faktörlere göre hisse senetleri arasında tercihte bulunması mümkün olur.

 • Tahviller ve Bonolar

Yatırım yapmak isteyen kişilerin tahviller ve bonolar arasında tercihte bulunması mümkündür. Hazine bonosu olarak bilinen yatırım araçlarının alınması halinde kısa vadeli olarak borçlanma gerçekleştirilir. Tahviller ise daha uzun süreli bir borçlanmayı ifade eder. Bono ve tahviller borçlanma amacıyla yapılan yatırımlardır. Belirli bir birikime sahip olan kişilerin bono ve tahvil olarak uzun ve orta vadede gelir elde etmesi mümkün olur.

 • Yatırım Fonu

Yatırım fonları genellikle bazı yatırım araçlarının birleşmiş şekilde yatırımcılara sunulmasını ifade eder. Belirli hisse senetlerinin birleşmesi, bonoların ve tahvillerin fonların içinde yer alması mümkün olur. Yatırım fonları arasında yatırımcıların tercihte bulunarak gelirlerini arttırması mümkündür. Birikimlerin bir portföyde toplanması ve her türden aracın bulunması mümkün olur.

Yatırım Türleri Nelerdir?

Arbitraj Yatırım Nedir?

Arbitraj yatırım türü oldukça sık yatırımcılar tarafından tercih edilir. Piyasalar arasında oluşan fiyat farklılıklarından yararlanılarak gelir elde etmeyi hedefler. Arbitraj yatırımların yapılmasıyla birlikte yatırımcıların düşük fiyatlar ile aldıkları yatırım araçlarını diğer piyasalarda daha pahalı olarak satması mümkün olur. Arbitraj yatırımlar hem bankalar hem de yatırımcılar tarafından yapılabilir. Kısa süreli olarak yapılabilen yatırımda oldukça hızlı olunması önemlidir.

Yatırımcıların piyasaların dengesizlik durumunu önceden fark ederek veya dengesizlik anında fark ederek bu dengesizlik durumundan faydalanabilmesini arbitraj yatırım sağlayabilir. Yatırımların yaptıkları işlemler ile birlikte piyasada meydana gelen dengesizlik durumu ortadan kalkar. Bazı şirketler arbitraj fırsatını kaçırmamak için özel yatırımlardan faydalanır.

Uyarılmış Yatırım Nedir?

Uyarılmış yatırımlar toplam harcamalarda meydana gelen artışlar durumunda yapılır. Ekonomide yer alan bireylerin toplam harcamalarında artışlar meydana geldiğinde daha fazla mal ve hizmet üretilmesi gerekir. Uyarılmış yatırımlar ile daha fazla üretim yapmaya yönelik olarak yatırım yapılabilir. Bir firmaya sahip olan kişilerin üretimlerinde artış sağlayabilmek için kapasiteye, üretim araçlarına, makine ve teçhizat alanlarına yatırım yapılabilir.

Uyarılmış yatırımların ana mantığı toplumda meydana gelen talep artışlarını karşılayabilmektir. Bu nedenle yatırımın yapılmadan önce talep artışlarını yakalayabilmek oldukça önemlidir. Uyarılmış yatırımların en güzel örneği pandemi döneminde yaşanan maske üretimleridir. Toplumun maske kullanmaya yönelik olarak taleplerinde artış meydana gelmesiyle maske üretimi yapan pek çok firma tam kapasite ile çalışarak üretimlerini arttırmayı hedeflemiştir. En Çok Kazandıran Yatırım Araçları

Optimal Yatırım Nedir?

Optimal yatırımlar yatırımcıların en güvenli şekilde yatırım yapabilmesini ifade etmektedir. Optimal yatırımlar ile oldukça fazla gelir elde edilmesi amaçlanır. Risklerin yüksek olduğu piyasalarda optimal yatırımların yapılması söz konusu olması bu nedenle mümkün değildir. Optimal yatırımlar daha güvenli ve riski düşük olan araçlara yapılan yatırımları ifade etmektedir.

Yatırımcıların optimal yatırımlar arasında tercihte bulunabilmesi için riski düşük olan araçları tercih etmesi gerekir. Optimal yatırımlar hem güvenli hem de karlı olarak yapılır. Trendlerin takip edilmesi gibi çeşitli şekillerde optimal yatırımlar için tercihte bulunulması mümkündür.

Esnek Yatırım Nedir?

Esnek yatırımlar firmaların stokları ile alakalı olan bir yatırım türüdür. Fiili olarak firmaların sahip olduğu stoklar ve arzu edilen stok miktarları arasında olan fark kadar yatırımcılar yatırım yapabilmektedir. Stokların bazı durumlarda fazla olması halinde işletmelerin maliyetlerinde artışlar görülür. Aynı zamanda düşük bir stok miktarına sahip olmakta arzu edilen bir durum değildir.

Yatırımcıların hem arzu edilen hem de fiili stoklarını eşit hale getirecek şekilde yapacakları yatırımlar esnek yatırımları ifade eder. Yapılan yatırımlar ile birlikte firmalar ya stok arttırmaya ya da stoklarını eritmeye yönelik olarak araçlar arasında tercihte bulunur.

YouTube video player

Yatırım Tercihleri Nasıl Yapılmalıdır?

Yatırım araçlarının oldukça çeşitli olması nedeniyle yatırımcıların öncelikli olarak bir tercihte bulunması gerekir. Yatırımların doğru araçlar üzerinden yapılması halinde gelirlerin artması mümkün olur. Doğru araç seçilmezse yatırım yapılan miktarın kaybedilmesi mümkün olabilir.

Yatırımcıların tercih yapabilmek için dikkat etmesi gereken noktalar ise şu şekildedir:

 • Yatırım araçları yalnızca bir tane değildir. Bu nedenle yatırımcılarında yalnızca bir yatırım aracına yönelmesi gerekli değildir. Yatırımcıların sahip olduğu tasarruf miktarını eşit olarak bölerek farklı araçlar arasında paylaştırması mümkündür. Aynı zamanda bazı araçlara daha fazla bir miktar ayrılması sağlanabilir. Çeşitli alanlara yapılan yatırımlar ile birlikte yatırımcıların zarar etme olasılıkları daha düşük olacaktır. Genellikle hisse senetleri, bonolar ve tahviller arasında paylaştırma yapılabilir. Ancak yatırımcıların gayrimenkul gibi çeşitli alanlara yönelmesi daha doğru şekilde tasarruflarının değerlendirilmesine imkân sağlayacaktır.
 • Yatırım yaparken oluşabilecek tüm risklerin hesaplanmış olması gerekir. Böylelikle hangi risklere sahip olduğu bilinir ve risk elde edilmesi halinde yatırımcılar ne kadar kayıp yaşayacaklarını bilirler. Yatırım yapmadan önce oluşabilecek tüm risklerin hesaplanması ile risk durumunda alınabilecek önlemlerin sağlanması mümkün olur. Yatırımcıların düşük bir yatırım tercihinde bulunması halinde elde edebileceği risk miktarı da düşük olacaktır. Yatırım için ayrılan miktarlar arttıkça risklerde yükseliş meydana gelir.
 • Yatırımcıların sermayelerini değerlendirmeden önce bir yatırım planının olması gerekir. Yatırım yapılan aracın ne kadar süreceği, ne zaman satılacağı ve ne zaman tekrar alınacağı gibi çeşitli bir planlamanın yapılması gerekir. Yatırım planları yatırımcıların karşılaşabileceği riskleri içermesi nedeniyle karşılaşılan bir kayıp anında yatırımcıların hazır olmasını sağlar. Aynı zamanda yatırım planlarında önemli olan noktalardan biri yatırımlar için stratejilerin belirlenmiş olmasıdır.
 • Yatırımcıların yapacakları yatırımlar için belirledikleri bir süre olmalıdır. Örneğin bir hisse senedi alan yatırımcının ne kadar süre hisse senedini elinde tutacağı ve almaya devam edeceği gibi planlamaları yapmış olması gerekir. Yatırım sürelerinin önceden belirlenmiş olmasıyla birlikte her durum için yatırımcıların hazır olması mümkündür.

Yatırımcı Kimdir?

Yatırımcı olmadan önce, farklı yatırımcı türlerini bilmek gerekir. Aktif yatırımcıların farklı yatırım türlerinin sürekli alım ve satımı yoluyla kısa vadeli kar elde etme hedefi vardır. Aktif ticaretin faydaları arasında yatırımların yatırım riskini yönetebilmesi için mevcut piyasa koşullarına göre ayarlayabilmesi sayılabilir. Kısa vadeli yatırımcıların yararlanabileceği kısa vadeli fırsatlar da olabilir ancak aktif yatırımcılar genellikle yüksek ücretler ödeme eğilimindedirler, çünkü ticaret ve diğer işlemlerde işlem başına ücret öderler. Fakat ticarette tek bir fiyat hareketinde ödedikleri ücretler genellikle düşüktür. Yatırımcılık

Pasif tüccarlar: zaman içinde servet oluşturma ve alım satımlarını en aza indirme hedefine sahiptirler. Menkul kıymet satın alır, elinde tutarlar ve uzun vadeli mülkiyetin yararına inanırlar. Bu yaklaşım, özellikle iyi bir çeşitlendirme olduğunda, son derece faydalı olabilir, ancak bu değerdeki düşüşe karşı koruma sağlamaz. Pasif ticaretin faydaları arasında daha düşük maliyetler ve daha fazla vergi verimliliği yer almaktadır. Sürekli alım satım yapmadıkları için pasif tüccarlar çok fazla komisyon ve yönetim masrafı ödemek konusunda avantajlıdırlar. Menkul kıymetlerini uzun vadede ellerinde tuttuklarından dolayı, genellikle yıllık yüksek olan kazançlarından dolayı yüksek vergiler ödeme konusunda endişelenmek zorunda kalmazlar.

Pasif yatırımcılar: daha yüksek yönetim giderleri ve komisyonlar talep eden aracıları seçmeleri durumunda daha yüksek maliyetler ödeyebilirler. Yatırım yapmak için düşük ücret alan veya hiç ücret almayan aracıları seçtiklerinde daha düşük maliyet ödeyebilir veya hiç ödemeyebilirler. Yarı pasif yatırımcılar ise, yönetim masrafları veya komisyonları talep etmeyen, ancak kendin yap yatırım platformları gibi daha fazla alım satım faaliyeti sağlayan aracıları seçerler. Online aracı kurumları araştırmak, yatırımlarının kontrolünü ele geçirmek ve ücretlerini azaltmak isteyen aktif yatırımcılar için de yararlı olabilir.

Yatırım Yapmadan Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yatırımcıların yatırım araçları arasında tercihte bulunmadan önce tasarruflarını koruyabilmesi için dikkat etmesi gereken noktalar bulunur. Böylelikle tasarrufların korunması sağlanırken gelir elde edilme imkânı daha çok artacaktır. Yatırım yapmadan önce yatırımcıların öncelikli olarak tüm yatırım araçlarını tanıyor olması gerekir.

Genel olarak ise yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gereken noktalar şu şekildedir:

 • Yatırım yapmadan önce yatırımcılar belirli bir stratejiye sahip olması gerekir. Stratejisi olmayan yatırımcıların uzun bir süre gelir elde etmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle yatırım araçlarına dair farklı stratejiler belirlenebilir. Veya tüm araçlarda aynı stratejilerin uygulanması mümkündür. Stratejisini belirlenmiş olan yatırımcılar tüm süre boyunca daha sağlıklı bir yatırım yapabilir.
 • Yatırım yapmak bir para yönetimi ve psikolojik bir süreci içerir. Her ne yatırım aracı ve türü seçilirse seçilsin yatırımcıların eğitim alarak kendini geliştirmiş olması gerekir. Özellikle hisse senetleri gibi araçlarda eğitim yapılmadan bir alım gerçekleştirilmesi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Eğitimler ile desteklenmiş olan yatırım araçları arasında en doğru seçimin yapılması mümkün olur.
 • Yatırım yaparken dikkatli olunması gereken bir diğer nokta ise araçların iyi şekilde tanınmış olmasıdır. Tüm yatırım araçları oldukça farklıdır ve farklı stratejilere ev sahipliği yapar. Bu nedenle tüm yatırım araçlarının iyi şekilde tanınmış olması gerekir. Lazım olan tüm araştırmaların ve incelemelerin yapılmasının ardından yatırım araçları arasında seçim yapmak daha kolay olacaktır. Hem araçların mantığı hem de işleyişi daha iyi anlaşılabilecektir.
 • Yatırım her zaman kazandırmaz ve bazen kaybetme ihtimaline ev sahipliği yapabilir. Bu nedenle yatırımcıların disiplinli olarak ilerlemesi gerekir. Disiplin yatırım araçlarının seçiminde oldukça önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
 • Yatırım stratejisi sürekli olarak al ve sat üzerine kurulu olan kişilerin analizlerini iyi şekilde yapması gerekir. Genellikle önerilen yatırım stratejisi ise orta ve uzun vadeli alımların, satımların yapılmasıdır. Bu nedenle yatırımcıların belirledikleri stratejilere göre sürekli alım ve satım yapması halinde risklerini hesaplaması gerekir. Sürekli alım ve satım yapılması halinde zarar etme olasılığında bir artış gözlenebilir.
 • Yatırım yapmadan önce analiz çeşitlerinin öğrenilmesi oldukça önemlidir. Pek çok yerden alınabilecek eğitimler aynı zamanda uygulama yapılarak öğrenilebilir. Yatırım yapmadan önce eğitim alınması ise daha doğru yatırımların yapılabilmesine imkân sağlayabilir.

Yatırım Yapmak

Yatırım oldukça geniş olan bir alana sahiptir. Gerek firmalar veya kişiler, gerek devletler yatırım faaliyetlerinde bulunur. Aynı zamanda yatırımcıların yaptıkları yatırımlar oldukça önemlidir.

Örneğin;

 • Firmalar genellikle yatırımlarını üretim ve kapasite arttırmaya yönelik olarak yaparlar. Bu açıdan makine ve teçhizat alanına, fabrikalara yatırım yapılabilir.
 • Devletler ise köprü, otoyol, hastane gibi vb. çeşitli şekillerde yatırım yapabilir.

Aynı zamanda bankalar ve özel sektörün giremediği alanlara yatırım yapılarak ekonomide gelişmeler yaşanmasına yardımcı olabilir.

Sizde bireysel veya kurumsal düzeyde yeni bir yatırım yapmayı planlıyorsanız, Kobi Vadisi web sitesinde yer alan yüzlerce farklı yatırım fırsat ilanlarını inceleyerek araştırmalarınıza başlayabilirsiniz.kobi vadisi

Yorumunuz