Yatırım Nedir?

Taşınır ya da taşınmaz bir mal satın alarak gelir elde etmek şeklinde tanımlanıyor yatırım faaliyeti. Benzer tanımları çoğaltmak mümkün kişinin elinde bulunan birikimlerini kazanç sağlamak amacı ile kullanması da aynı eyleme yönelik bir açıklama. Yatırım yapıyorsak mutlaka bir ürün/mal satın alıyoruz ve mutlaka gelir elde etme amacı güdüyoruz.

İnsanoğlu çalışıp yorularak elde ettiği gelirinin hepsini tüketmek yerine bazı giderlerini azaltarak bazen tamamen tüketim listesinden çıkararak bir kısmını biriktirmeyi tercih eder tasarruf ettiği bu miktarı tekrar gelir elde etmek amacı ile kullanmak çabası içine girer ki işte insanlık var olduğu andan itibaren gösterilen bu çaba, günümüze kadar çeşitli gelişme evrelerinden geçerek yatırım kavramını geliştirmiştir

Yatırım Çeşitleri Nelerdir?

Sermaye Yatırımları, Girişimci olmak, ticaret ile uğraşmak biçiminde tanımlanabilir. Elde bulunan toplu para ile makine satın alıp üretim yapmak, ya da bir ürün alıp satmak şeklinde gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetimiz sermaye yatırımlarıdır.

Finansal Yatırım, sermaye yatırım faaliyetlerine göre biraz daha karmaşık sayılabilecek bir içeriğe sahip zira para ve piyasalar, para ve banka, para ve borsa gibi kavramları bilmek takip etmek bazen profesyonel yardım almak gerektiren anlık değişimlerin takip edildiği oldukça aktif yatırım modeli. Kendi içinde kısa, orta ve uzun vadeli olarak ayrımlara tabi tutulmakta ve her bir seçeneğin farklı uygulama biçimleri bulunmaktadır. Finansal yatırım, Tahvil, Bono, Likit Fon, Forex, Repo, Türev Ürünler gibi enstrümanlardan oluşan para piyasalarını kapsamakta.

Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye piyasası enstrümanları ile ulusal ve uluslararası borsalarda ya da piyasalarda altın, kıymetli madenleri işletmek üzere oluşturulan Anonim ortaklıklar veya kayıtlı sermaye ile kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır şeklinde açıklanmaktadır.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI NEDİR?

Taşınmaz mal ortaklığında amaç kira geliri elde etmek veya satın alınan malın değerlenmesinden kazanç elde etmektir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığında, yatırıma konu olan malın satışından elde edilen kâr ortaklara temettü olarak dağıtılabilir. Ortaklar paylarını borsada satabiliyorlar, payların borsada değerlenmesinden oluşan fiyat artışlarından da gelir sağlayabiliyorlar.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları sadece taşınmaz mala dayalı faaliyetlerden gelir elde edebiliyorlar Taşınmaz mal kavramına makine ve ekipman dahil edilemiyor. İnşaat faaliyetini yürütemiyor ancak başka firma tarafından gerçekleştirilen inşaat yapımına parasal destek sağlayabiliyorlar.

YATIRIM ORTAKLIĞI NE İŞE YARAR?

Büyük projelerde finansal kaynak oluşturulması için izlenecek en cazip yol olarak değerlendiriliyor yatırımcısı için yüksek gelir ifade ederken kaynağı kullanan yatırımcı için faiz yükünden muaf, sıcak para olarak tanımlanıyor.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLARININ HAKLARI NELERDİR?

  • Pay sahipleri ortaklığın kâr elde etmesi durumunda hisseleri oranında gelir elde ediyor.
  • Ortaklığın son bulması durumunda tasfiye hakkı adı altında bir ödemeye hak kazanıyorlar.
  • Yatırım ortaklığı sermaye artırımına gidildiğinde, yeni pay sahibi olmada öncelik hakkı bulunuyor.
  • Genel kurulda oy verme hakkına sahipler.
  • Bilgi edinme hakkına sahipler.

NASIL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAĞI OLUNUR?

Borsada işlem yapma yetkisine sahip yatırım kuruluşlarından birine talimat vermek atılacak ilk adımı oluşturuyor. Birincil piyasa tabir ettikleri gayrimenkulün ilk halka arz edilişinde pay alabiliyor ortak adayları. Sirküler ilanlarını izleyerek satış konumlarına ulaşmak yeterli olacaktır.

GAYRİMENKUL YATIRIMCISI OLMAK İSTEYENLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

Yatırım ortağı olunacak gayrimenkul hakkında bilinmesi gereken yatırımcı adaylarının asla atlamaması gereken birkaç husus var.

  • Kâr ediyor mu? Oranı nedir?
  • Finansman durumu nedir?
  • Faaliyetleri nelerdir? Yatırımları nelerdir?
  • Firmanın faaliyet raporu nasıldır?
  • Kamuya açıklanan tablolar nasıldır?

GAYRİMENKULÜN PAY DEĞERLERİ NASIL BELLİ OLUR?

Serbest piyasadaki arz-talep dengesi, payların değerini belirleyen unsuru oluşturuyor.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI PAYLARI HALKA NASIL ARZ EDİLİR?

Ortaklık ticaret siciline kaydolduktan sonra 3 ay içinde faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için gereken tüm işlemleri gerçekleştirerek halka arz başvuru formunun doldurulması ve gerekli belgelerin beraber payların halka arz edilmesinin onaylanması talebi ile kurula başvurulması gerekmektedir.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI BORÇLANABİLİYOR MU?

Portföy ile ilgili maliyetlerin karşılanması ya da kısa vadeli fon gereksinimleri için konsolide olmayan ve finansal tabloda açıklanan öz sermayenin 5 katı kadar borçlanma hakları bulunuyor.

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI NASIL DENETLENİR?

Payları halka arz edildiği tarihten itibaren devamlı ve bağımsız denetime tabidir. 6. Ve 12. Ay itibarı ile finansal tablolar kurul tarafından listeye alınan bağımsız bir denetim kuruluşunca denetlenir.

Yatırımcı Bulma Desteği

Kobivadisi.com web portalı tarafından her gün onlarca kişi projelerine veya şirketine aramakta olduğu yatırımcı ilanlarını hızlı bir şekilde verebiliyor. Sizde hiçbir komisyon, aracılık vb. ücret ödemeden ve sınırsız bir şekilde 8 farklı ana kategoride ilanlarınızı tanıtabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için: Yatırımcı Bul sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.kobi vadisi

Yorumunuz

yatırım nedir
Yatırım Nedir?
Kitle İletişimi Nedir?
Kitle İletişimi Nedir?
Konkordato Nedir, Neden Talep Edilir?
Konkordato Nedir, Neden Talep Edilir?
İroni Nedir?
İroni Nedir?
İtibar Nedir?
İtibar Nedir?
Uluslararasılaşma Nedir?
Uluslararasılaşma Nedir?
Teknoloji Yol Haritası Nedir?
Teknoloji Yol Haritası Nedir?
Anket Nedir?
Anket Nedir?
İthalat Nedir?
İthalat Nedir?