Yatırımcı Arıyorum

Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırımın özelliklerini açıklayan, değerler ve belirtilen koşullara bağlı olarak gerçekleşmesi durumunda yazılı olarak belirtilmiş desteklerden yararlanma olanağı tanıyan amaca uygun yatırımlar için düzenlenen belgedir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ NEDİR?

Ülkemizde hızlı ve anlamlı ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi, yapılacak yatırımların karakteristik özelliğine bağlı olduğundan belirli kriterler getirilmiş. Yapılacak yatırım öncelikle katma değer yaratmalı söz konusu faaliyetin ek bir getirisi fazladan kazandıracağı bazı değerleri olması gerekmektedir. Örneğin istihdam sağlaması bir katma değerdir, Araştırma- Geliştirme alanının geniş olması bir katma değerdir, stratejik yatırımları teşvik eder özelliklere sahip olması bir katma değerdir.

Bir yatırımın başka yatırımları teşvik etmesi, alanının gelişmeye uygun olması böylece yeni avantajlar doğurması, istihdam sağlaması önemli özellikler olduğundan teşvik sistemi bu kriterler çerçevesinde işlemektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Kimlere Verilir?

 • Gerçek kişiler
 • Kooperatifler
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Vakıflar
 • Adi Ortaklıklar
 • Birlikler
 • Kamu Kuruluşu Özelliği Gösteren Meslek Kuruluşları
 • Yabancı Şirketlerin Türkiye Şubeleri
 • Sermaye Şirketleri
 • İş Ortaklıkları
 • Dernekler

Teşvik Belgesi İçin Nereye Başvurulur?

Başvurular Ekonomi bakanlığına yapılmakta ancak genel teşvik başvuruları kapsamında yerel birimlere de başvuru yapılabildiği bilgisi veriliyor kaynaklarda.

KALKINMA AJANSI NEDİR?

Kalkınma Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonu ile işleyen özerk kamu Kuruluşu. Kalkınma Ajansları, yatırım yapan ya da uygulayan taraf değiller. Kalkınma ajanslarının kuruluş amacı, bölgeler arasında eşitsizliklerin giderilmesi, özel sektör ile kamu kurumları arasında iş birliğinin desteklenmesi sureti ile bölgenin güçlenmesini temin etmektir.

DÜZEY2 NEDİR?

İstatistiki sınıflandırma olduğu belirtiliyor. Avrupa’da hizmet veren muadilleri ile uyumlu olarak hayata geçirilmiş. Türkiye 12 Düzey1 bölgesine ve 26 Düzey 2 Bölgesine ayrılmış. Kaynakta belirtildiğine göre 5449 sayılı yasaya uygun olarak Kalkınma Ajansları Düzey 2 Bölgesi temel alınarak kurulmuş.

AJANSLAR HANGİ DESTEKLERİ SAĞLIYOR?

 • Teknik Destekler
 • Mali Destekler (Faizsiz kredi, Hibe Kredi, Faiz Desteği gibi)
 • Hibe Destek (Güdümlü Proje Desteği, Proje Teklif Çağrısı, Fizibilite Desteği)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE İŞE YARAR?

Gerçekleştirilen yatırımda vergi indirimi, sigorta indirimi, gümrük muafiyeti, arazi tahsis edilmesi, kredi faiz desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma hakkı vermektedir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİNİN TÜRLERİ NELERDİR?

 • Genel teşvik uygulamaları
 • Büyük ölçekli yatırım teşvik uygulamaları
 • Bölgesel teşvik uygulamaları
 • Stratejik yatırımı teşvik uygulamaları

DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ NEDİR?

Kalkınma Ajansı’nın usulleri çerçevesinde projelere sağlanan yardımdır. Faaliyetin yükünü hafifletmek amacı ile uygulanan başka destek türleri de uygulanmaktadır.

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ NEDİR?

Proje teklif çağrısı sürecine girmeden bölgedeki tehditlerin ve risklerin ivedilikle önlenmesi amacı ile gösterilen çabanın acil desteklenmesidir.

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR?

Proje teklif çağrısı yapılmaksızın mali ve teknik desteğin sağlanması işlemidir geçerli olduğu alanlar ise büyük bütçeli yatırımlar, stratejik öneme sahip projeler, fuar, ticaret merkezi gibi oluşumlar olarak sıralanabilir.

FAİZ DESTEĞİ NEDİR?

Protokole bağlı olarak aracı kuruluştan alınacak kredilere ödenecek faiz tutarının Ajans tarafından ödeneceğini belirten karşılıksız yardım olarak açıklanmaktadır.

FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ NEDİR?

Gerçek veya tüzel kişilerin protokole bağlı olarak projelerine aracı kuruluşlardan kredi almaları ve faiz ödememeleri uygulamasıdır.

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI NEDİR?

Destek programı gereği özellikleri açık bir şekilde ifade edilmiş olan proje sahiplerinin kendilerine önceden bildirilen kriterler çerçevesinde sunumlarını yapmaya davet edilmeleri faaliyetidir.

KAMU-ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI NE DÜZEYDE?

Basında yer alan bilgilere göre Kamu-Özel sektör iş birliği yatırım tutarı 57 Milyardan fazla. 2001 yılından bugüne gelinceye dek yatırım sayısında ciddi bir artış gözlemlenmiş. 2003-2017 yılları arasında 150 yatırım gerçekleştirilmiş. İş birliği modeli olarak Yap-İşlet-Devret uygulaması tercih edilmiş.  Yatırım alanlarında ilk sırayı Lojistik almış Seksenli yıllardan günümüze gelinceye kadar geçen dönem incelendiğinde en fazla yatırımın lojistik sektöründe gerçekleştiği gözlemlenmiş.

TÜRKİYE’DE YABANCI YATIRIMCI DÜZEYİ NEDİR?

Basında yer alan Merkez Bankası verilerine göre, 2017 Temmuz unda doğrudan yatırım 3 Milyar 630 Milyona ulaşmış bir önceki yıl bu rakam 2 Milyar 200 Milyon olarak verilmiş. Yabancı yatırımda %9 artış sağlandığı belirtiliyor.

Türkiye’ye yatırım yapan ülkeler İspanya, Azerbaycan, Hollanda, Katar, Belçika olarak açıklanıyor. Yabancıların ülkemizde yatırım yaptığı sektörler %26 ile Bankacılık, %22 ile elektrik, gaz, %7 ile ulaştırma depolama olarak açıklanmış.kobi vadisi

Yorumunuz