Yatırımcı Arıyorum

Yatırım Teşvikleri Hakkında

Yatırım Teşviği

Teşvikler artık kanun ve devlet destekli kısmı ile hayatımıza dahil oluşuyla, yatırımcılarına muafiyetler ve finansal yardımlarda bulunurken, kdv istisnası ile de yatırımcıların önlerini açmaktadır. Zaman zaman yatırım yerini de yatırıcımsına sunan teşvik paketleri kalkınma paketleri içerisinde fevkalade büyük avantajlar sağlamaktadır. Üretim ve en önemlisi istihdamın artması amacı ile verilen bu destekler rekabet gücünü de arttırmakta ve ülkemizin uluslar arası platformda da kendini göstermesine vesile olmaktadır. Ayrıca yatırımlara özendirmek hususunda da büyük rol oynayan bu teşvikler, imkanlardan istifade etmeyi de kolaylaştırmakta, yol göstermektedir.

Yatırım Teşviği Almak

Yatırımların en verimli ve yatırımcının en uygun şartlarda yatırımını gerçekleştirmesine etkili olan bu teşvikler, arz talep dengesinin ve mali yönden değerlendirmelerinin, sektörel durumunun uygunluğu ile de genel müdürlüğün onayını bekler. Akabinde en uygun şartlar çerçevesinde yatırım gerçekleştirilir. Birimlere yapılacak müracaat ile proje değerlendirilir ve imzalar, paraflar tamamlandıktan itibaren işlemler başlatılır. Teşvik sisteminden yararlanabilir kişi ve kurumların yelpazesi de oldukça geniş. Sermaye şirketleri, kooperatifler, kamu ve kuruluşlar, vakıflar koşulları yerine getirdiği taktirde teşvik sistemlerinden yararlanabilmekteler. Finansal imkanların genişlemesi ile faaliyetlerden çok daha verim alan Türk vatandaşı yatırımcılar kadar, tüm bu haklardan ülkemizde yatırım yapacak veya yapmak isteyen yabancı kişiler içinde geçerli. Ülkemizde kurmak istedikleri limited yahut anonim kuruluşları ile var olurken teşvikte alabilmektedirler.

Yaptığınız müracaatta talep edilen evrakların doğruluğu ve tamlığından emin olmanız gerekliliği ile başvurunuz mevzuat gereklilikleri çevresinde değerlendirilecektir. Kendi içinde de üsluplarına göre ayrılan teşviklerde verilen destekler ise şu şekildedir.

  • Genel teşvik ve destek alan bir zat yahut kurum gümrük vergisinden muaf olabileceği gibi, katma değer vergisinden istisnalar elde etmek, gelir vergisinde stopaj destekleri alabilmek ile birlikte sigorta priminde işveren desteği bulabilmektedir.
  • Bölgesel teşviklerde ise yine gümrük vergisi muafiyeti söz konusu olmakla beraber, kdv istisnası ve bununla birlikte vergi indirimleri görülmektedir. Ayrıca sigorta primi işveren desteği bölgesel teşviklerde bulunmakla beraber ek olarak yatırım yeri tahsisi de alınabilmektedir.
  • Büyük ölçekli yatırımlarda ise destek unsurları yine gümrük vergisi muafiyeti ve kdv insiyatifleri olmakla beraber vergi indirimleri de bulunmaktadır. Ayrıca yatırım yeri tahsisi, gelir vergisi stopaj desteği büyük ölçekli yatırımlarda da bulunmaktadır.
  • Stratejik yatırımlarda verilen teşvik desteklerinde ise bölge farkı gözetmeksizin gümrük vergisi muafı, kdv ve vergi indirimi, kdv iadesi, sigorta primi işveren desteği, yine yatırım yeri desteği ve faiz desteği alınabilmektedir. Talep edilir ise stratejik yatırımlarda bankalardan kullanılabilecek banka kredileri ile alakalı düzenlemelerden de yararlanabilmektedir.
  • AR-GE ve Çevre yatırımlarında ise kdv istisnaları, faiz destekleri ve gümrük vergisi muafı haklarından yararlanılmaktadır. Tüm başvurular için Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil gazetesi, ayrıca yatırım bilgi formu belgeleri gerekmektedir.

Deniz yolu yük taşımacılığı yahut veya taşımacılığı ile alakalı iş girişimleri, şehirler arası yük taşımacılığı ve yolcu taşımacılığı, rüzgar tüneli gibi enerji ile alakalı yatırımlar öncelikli yatırımlardan görülmektedir. Turizm ile alakalı yatırımlar ve turizm konaklama yatırımları da bölgesel desteklerden öncelikli olarak yararlanabilmektedir. Ayrıca sağlık ile alakalı yatırımlarda teşvik hakkından yararlanır iken bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı tarafından desteklenen projelerde öncelikli yatırım başlığı altında bulunmaktadır. Devletin desteklerinden yararlanabilme ve istifade edebilme hakkına sahip olmak için gerekli ve ilgili mevzuatlar yerine getirilmiş olmalı ve talep edilen tüm belgeler temin edilmelidir. Yatırım teşvik belgesinden yararlanılamayacak durumlardan bazıları ise tamamlanamamış, verilen sözlerin yerine getirilmediği yatırımlar, talep tarihinden önce bitirildiği anlaşılan yatırımlar, kullanılmış makineler ve teçhizatlar ve tüm binek araçlar olmak üzere ayrıca frigorik kasa ve frigorik kamyonlar, kamyonetler değerlendirilmemektedir. Müracaatlar hazine müsteşarlığına olup farklı talep ve değişiklikler Genel Müdürlüklerde tamamlanmaktadır.

Yatırım Teşvik Belgesi

Peki teşvik belgelerinde değişikliklere gidilebilinir mi? Belge ekinde mevcut olan yerli ve ithal olarak gösterilecek makineler listelerinde yapılmak istenen değişiklikler, teşvik belgelerini düzenlenmesi amacı ile başvurulan merciler tarafından uygunluğu araştırılır ve neticelendirilir. Yatırımların elbette projede belirtilen sürede gerçekleşmesi hayati önem taşımaktadır. Bu süre içerisinde yetişmemiş projeler, başlanmış olması zorunluluğu ile beraber belirli mercilere tarihi uzatmak amacı ile başvuru yapıldığı taktirde talep değerlendirilir. Genellikle teşvik belgesinde bulunan ilk sürenin yarısı kadar daha bir süre tanınmaktadır. Unutmamak gerekir ki tüm bu teşvikler bireylerin, kurumların ve bu vesileler ile ülkemizin kalkınması içindir. Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz