Yatırımcı Arıyorum

Yatırımın Önünde Engel Yok

Türkiye Orta Asya, uzak Doğu lojistik koridorunu, Rusya’dan Avrupa’ya uzanacak enerji koridorunu oluşturmuş. Ülkeler arasında sağlanan iş birlikleri kıtalar arası barışçıl ilişkilerin karşılıklı sağlanan faydaların asırlarca sürecek ilk adımları. Gelişen ticaret, sağlıklı rekabet yabancı sermaye yatırımının rahatlıkla çoğalmasını sağlamış, 15 yıl içinde ülkemize toplam 191 Milyar Dolar doğrudan sermaye akışı gerçekleşmiş.

2017-2018 yılları aralığını kapsayan dönemde Yatırım Kurulu, yatırım reformlarının hızla hayata geçirilmesi amacı ile yıldırım paket uygulamaya koymuş. En önemli noktalardan biri bürokrasinin tamamen ortadan kaldırılarak her işlemin e-devlet üzerinden gerçekleşmesine olanak sağlanması. Yeni uygulamada şirket kuruluş maliyetlerinin de düşürüldüğü bilgisine yer veriliyor.

İthalat-İhracat faaliyetlerinde para ve zaman kaybına neden olan gümrük işlemlerinde de reformlar gerçekleştirilerek gümrüklerin 24 saat açık olması uygulamasına geçiliyor. Batık şirketler ülke ekonomisinde bir kayıp olduğundan sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz kurtarılması yaklaşımını benimseyen yeni ekonomik tavır söz konusu şayet kurtarılamıyor ise satışı yine müdahale ile gerçekleşecek ve borçların ödenmesi yoluna gidilecek yeni uygulamada.

Ekonominin Büyümesine Bankaların Etkisi

Bankanın çalışma biçimi müşterinin bankaya hesap açarak para yatırması bankanın da krediye ihtiyaç duyan kişilere bu parayı dağıtması temeline dayanır. Tasarruf sahibi müşteriden gelen nakit, firma ya da kişilere kredi olarak dağılır. Banka aracılık hizmeti verir vadesi mevduat hesapları piyasada nakit akışını sağlar. Kâr elde etmek amacı ile aracılık hizmeti veren finansal kuruluşlar bankalar dolayısı ile bankacılık faaliyetleri ülke ekonomilerini olumlu yönde ya da tam tersi yönde etkileme gücüne sahiptir.

Bir ülkenin kredi notu yüksek ise o ülkenin uluslararası para piyasalarında borçlanması kolaylaşır, kredi notunu yükselten etkenler ise bankacılık işlevlerinin istikrarlı biçimde yerine getirilmesini sağlayan faaliyetlerdir. Bankalar ve işletmeler arasındaki bağ önemlidir. Piyasa koşullarında rekabetin çok sert geçtiği dönemlerde bankalar, mevduat faizlerini yüksek, kredi faizlerini düşük seviyede tutarak Küçük ve orta ölçekli işletme olarak tanımladığımız KOBİ işletmelerin yatırımları için gereken kredileri sağlamakta ülkede yatırım faaliyetleri desteklenmeye devam etmekte dolayısı ile bankacılık yaklaşımı piyasada dengeyi sağlarken ekonomik kalkınmanın önündeki engelleri kaldırarak katkı sağlamaktadır.

Yatırım İçin Fırsat Sektörler

Ülkemizde gerçekleşen büyük değişimler içinde pek çok yeni iş alanı ticari yaşama katılmakta, pek çok sektör yeniden yapılanarak yeni yatırımlara ya da iş ortaklarına ihtiyaç duymakta. Büyüyen sektörlerden biri Yenilenebilir enerji diğeri Güneş enerjisi ile elektrik üretimi. 2015 yılında İhracatçılar Meclisi Başkanı’nın basında yer alan konuşmasında elektrik üretiminde kullanılan ürünlerin ithal olduğu dolayısı ile gerekli ürünlerin ithal edilmesi yerine ülkemizde üretilebilmesi için 160 Milyar Dolar civarında yatırıma gerek olduğu bilgisine yer verilmişti. Güneş enerjisi çalışmalarında ise ürünlerin değil mevcut teknolojinin ithal edilmesi dolayısı ile panel üretmek için gereken hücrelerin ülkemizde üretilmesinin gerekliliğine dikkat çekilmişti.

Yeni bir yatırım yapmayı planlıyorsanız, Kobi Vadisi platformunda yer alan yatırıma açık ilanları inceleyebilirsiniz.

Yatırımda İş Birliği

Türkiye Arnavutluk’tan Macaristan’a Çin’den Rusya’ya Afrika’nın 28 ülkesinden Avrupa ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar çeşitli alanlarda iş Birliğine gitti. Kalıcı barışçıl çağdaş teknolojik, ticari ve lojistik bağlar kuruldu kıtalar arasında. Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesi iş birliğini benimserken hemen her alanda, pek çok yabancı işletme gerek kendi ülkesinden gerekse yabancı ülkelerden şirketler ile iş birliğine giderken Küçük ve orta ölçekli firmaların özellikle de ülke kalkınmasında ana motor olarak tanımlanan işletmelerin yalnız direnmeleri doğru bir yaklaşım gibi görünmemektedir.

Güçlenmek için iş birliği gereklidir, işletme giderlerinin düşürülmesi, alınan risklerin dağıtılarak azaltılması için iş birliği doğru bir yaklaşımdır. Sermayenin güçlendirilmesi ile daha büyük fakat ülkemiz için gerekli yatırımlara dahil olmak kolaylaşacaktır. Küçük ve orta ölçekli firmalar varlıklarını mutlaka sürdürmeli gerekiyorsa iş birliği yapabilecekleri firmaları incelemeye almalıdırlar.

ÜRETİM, İŞ BİRLİĞİNİ GEREKLİ KILAR

Gelişmişliğin ölçüsü, bir toplumda iş birliği ve koordinasyonun hangi düzeyde gerçekleştiği ile anlaşılır diyen kaynaklar işletmeler arasında iş birliğinin yetersiz olduğu ekonomik ortamlarda kalkınma sekteye uğrar firmalar birlikte hareket edemez ve kararlar gecikir sektör zarar görür yorumunda bulunuyorlar oldukça çarpıcı bir örnek ile konuyu aydınlatmış yorumcu. Un ve yem üreten 5 işletme uluslararası pazarda iş birliği sağlayamadıkları için fiyatlar ile ilgili ciddi sorunlar yaşamışlar dolayısı ile herkesin ve sektörün zararı söz konusu. Bir başka örnekte iş birliği sağlayan aynı sektörden 3 üretici pazarda başarılı olur ve belirli bir istikrar sağlarlar. Rekabet mi? iş birliği mi? gibi sorular ile karşılaşılsa da bu bir seçenek değil aslında zira önce iş birliği ve koordinasyon sayesinde güçlenmek ve kalkınmak daha sonra rekabet.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz