Yatırımcı Arıyorum

Yem Ticareti İş Fikri

Yem Ticareti Yapmak

Hayvancılık faaliyeti toplumların gıda ihtiyacının karşılanmasındaki en önemli işlerden biri. Sağlıklı hayvanların yetiştirilmesi için hijyenik koşullar oluşturmak sağlıklı iyi yem ile beslemek, veteriner bakımlarını zamanında düzenli gerçekleştirmek toplumların sağlıklı et ile beslenmesinin temelini oluşturuyor.

Tarım ve hayvancılık bu nedenle birbirleri ile çok sıkı bağ içindedirler iyi topraklarda sağlıklı tohumlardan üretilen yemler sağlıklı hayvanların yetişmesine dolayısı ile sağlıklı insan beslenmesine hizmet edecektir. Dünya tarım faaliyetlerini, gelecek nesillerin de gıda ihtiyacını karşılayacak potansiyelin artırılması hedefi kapsamında değerlendirerek ele alıyor uluslararası örgütsel çalışmalar bu bağlamda yürütülüyor.

Türkiye’de Yem Endüstrisi

Türkiye’de yem sanayinin memnuniyet verici bir hız ile ve potansiyel ile büyüdüğü bilgisi yer alıyor kaynaklarda. Karma Yem Endüstrisi faaliyetleri ilk kez 1955 yılında özel sektör ile start vermiş 1956 yılında ise Yem Sanayi Türk A.Ş faaliyete geçmiş. 1996 yılından itibaren ise faaliyet özel sektöre bırakılmış tamamen 2017 verilerine göre sektörde 13 Bin 933 girişim sektörün değişik alanlarında faaliyet gösteriyor.

Yem sektörü hayvancılıkla paralel büyüme gösteren sektör niteliği taşıyor ve ülkemizde bu endüstri hızla büyüyor. 2008 Yılında Türkiye yem üretimi 9,5 Milyon Ton olarak açıklanır 2011 yılına gelindiğinde rakam 13,1 Milyon Tondur. Yükselen grafik izleyen üretim miktarı 2015 yılına gelindiğinde rakam 20 Milyon Tonu geçer karma yem üretim miktarı ise 932 Bin Ton olarak açıklanır.

Yem fiyatları önceleri devlet tarafından belirlenirken 1995 yılından sonra serbest bırakılmış. Yem sanayi ara sektör olarak görev yapmakta tarım üretiminden aldığını hayvancılık sektörüne pazarlamaktadır. Sektörü etkileyen ana unsurlar hammadde fiyatları ve hayvansal ürün fiyatlarıdır. Sektörün 2014-2020 aralığında %6 büyümesi öngörülmüş.

Dünyada Yem Sektörü

Küresel yem üretimi 2014 yılında 980 Milyon Ton olarak gerçekleşmiş, Lider ülke Çin olurken listeyi Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya izliyor. Karma Yem üretiminin gerçekleştiği bölgeler Asya, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri ilk sıralarda yer alırken Japonya, Rusya, Hindistan, Almanya gibi ülkeler de büyük üreticiler arasında sayılmaktadır.

Dünya gıda ihtiyacının karşılanması çalışmaları kapsamında üzerinde en çok durulan konulardan biri verimi artırmaktır, hayvancılık faaliyetinde de hayvandan daha fazla verim elde etmek için yapılan araştırmalar göstermiş ki karma yem kullanılması daha iyi etki ediyor hayvanlar gerekli olan mineralleri daha fazla alabiliyorlar bu nedenle karama yem üretimine ve bu konudaki çalışmalara daha fazla ağırlık verilmeye başlanmış.

Yem Sektöründe Genel Durum

Ulusal ve uluslararası bazda değerlendirildiğinde sektör önemini daima koruyacak nitelikte etkin başarılı yapılacak girişimlerin sonuç vermemesi için bir neden bulunmuyor piyasa koşullarında arz ve talebi yoğun bir sektör, ülkenin büyüme sağlamaya ihtiyacı olduğu uluslararası platformda dahi iyi temsil edilmeye ihtiyacı olması anlamında ihracat olanağı açık.

Yem sektörü 27 Bin civarında istihdam yaratma kapasitesine sahip hayvan beslenmesi, yem üretim teknolojileri, hayvansal ürün veriminin yükseltilmesi sektörün ivme kazanmaya çalıştığı alanlar. Karma yem sektöründe hammadde ihtiyacı bulunması ve bu gereksinimin beklenen seviyeye yükseltilmesi çalışmalarına önem veriliyor. Ülkemizdeki karma yem üretiminin karşılanmasında yetersiz kalan hammadde ihtiyacı ithal etmek sureti ile gideriliyor. Yem fiyatları hammadde teminindeki ekstra giderler et, süt, yumurta gibi ürünlerin fiyatlarına da dolaylı olarak yansıyor. Büyük Baş Hayvancılık Desteği

Türkiye yüksek hayvancılık potansiyeline sahip ülkemizdeki bu potansiyelin en yüksek seviyede kullanılabilmesi verimli olması sağlıklı yem üretiminden geçiyor gelişmesi büyümesi için çaba gösterilen hayvancılık yem sektörünü de beraberinde büyütmektedir. Tarım İl Müdürlükleri, Yem sanayicileri Birlikleri sektör hakkında bilgi edinilebilecek kaynak merciler.

YouTube video player

Yem Sektöründe Bayilik Almak

Büyümeye açık talebi bulunan sektörde bayi olarak yer almayı düşünen girişimcilerin yem sektöründe bayilik veren onlarca firmaya ulaşması mümkün. Bayilik veren işletmeler ile görüşerek haklarında bilgi toplamak, olabildiğince fazla görüşme yaparak karşılaştırmalı değerlendirmede bulunmak girişimci adayına sektör işletmeleri hakkında daha fazla bilgi sağlayacak daha kolay karar verme olanağı sunacaktır. Bayi olarak girişimci olmak tek başınıza pek çok riski almanızın önüne geçerken piyasa koşullarına kolay uyum sağlamak, tanınmışlık ve hazır Pazar gibi olanaklar da sağlayacaktır.

Büyüme potansiyeli bulunan sektörler, devlet tarafından desteklenen ve teşvik edilen iş faaliyetleri, ihracat olanağı bulunan ürünler, hazır pazarı olan üretim faaliyetleri ayrıca istihdam yaratmak gibi katma değerleri de varsa fırsat iş alanları arasında değerlendirilebilir. Fırsat sektörleri bu kriterler çerçevesinde araştırmak yararlı olacaktır.

Arzu ederseniz, Kobi Vadisi portalında yer alan; Hayvancılık, Yem, Hayvan gübresi içerikleri ile ilgili bayilik veren firmaları araştırabilirsiniz.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz