Yatırımcı Arıyorum

Yeni Çağın Mesleği: İnternet Gazeteciliği

İnternet Gazeteciliği Yapmak

İnternet Gazeteciliği mesleğinin üniversitede bölümü mevcut. Gelişmeler her sektörde yeni uygulamaları ve teknikleri kullanma zorunluluğunu getirerek değişimi zorunlu kıldı ise medya sektörü de bu değişimden etkilendi.

Günümüzde tüm haberler internet üzerinden takip edilir duruma geldi, reklam çalışmaları internet ortamında daha aktif olarak halka ulaşmaya başladı ve kullanım yoğunluğu arttı. Gazeteciliğin internet ortamına taşınması haberleşme reklam faaliyetleri derken sosyal medya olgusu doğdu sosyal medya çalışmaları bilimsel boyut kazanarak üniversitelerde sosyal medya uzmanı yetiştiren bölümleri oluşturuldu.

Gazetecilik Eğitimi Almak

İnternet Gazeteciliği ve yayıncılığı bölümünde öğrenim gören öğrenciler, Temel Gazetecilik Eğitiminin yanında uygulamalı internet Gazeteciliği, İnternet Radyo Yayıncılığı, İnternet televizyonculuğu, girişimcilik gibi derslerin eğitimini alıyorlar.

İnternet Haberciliği, sadece internet üzerinden haber yayını yapılmasını anlatan bir ifade. Erciyes üniversitesi İletişim Fakültesi bu konuda bir araştırma yayınlamış. İnternetin ortaya çıkması ile ses, hareketli görüntü, resim ve içeriklerin taşınabilir duruma gelmesi sadece medyada değil tüm yaşamımızda dijital dönüşümün gerçekleşmeye başlamasının bir sonucu.

İnternet yurdumuza 1990 yıllarında girmeye başlıyor gazeteler ise 1995 yıllarında internet üzerinden yayın yapmaya başlıyorlar. İnternet üzerinden gerçekleşen habercilik anında okuyucuya ulaşması, okuyucunun yorumunu anında gazeteye iletebilmesi internet gazeteciliğini en vazgeçilmez ve tercih edilir yapan unsur.

İnternet Gazeteciliği Nasıl Yapılır

Haber ajanslarının yayın yapabilmesi, kişisel ve yerel yayınların yapılabilmesi fırsat eşitliği sağlaması özelliği ile İnternet Gazeteciliği öne çıkıyor Büyük gazeteler açısından bakıldığında internet ortamında yayın için büyük bir sermayenin gerekmemesi, yapılan yayının kaç kişi tarafından okunduğunun görülebilecek teknolojik imkânı tanıması sebebi ile internet kullanımı vazgeçilmez bir imkân.

İnternet Gazeteciliği üzerinde durduk üzerinde yapılan bilimsel araştırmaya konu olan karşılaştırmaları aktardık fakat belki de internet Gazeteciliği ve daha pek çok meslek için hizmet aracı olan interneti tanımak tanıtmak yararlanılan hizmetleri sağladığı olanakları incelemek internet üzerinden yapılan işlemleri anlamayı kolaylaştıracaktır.

İnternet İletişim Aracı: Haberleşme özelliği sunan internet, dünyanın en uzak köşesi ile görüntülü sesli görüşme imkânı sağlıyor olması küreselleşmeye katkı sağlayan dünya ülkeleri arasında her türlü bilgi alışverişini anında mümkün kılan bir araç özelliği gösteriyor.

İnternet Sanal Banka: İnternet aracılığı ile birkaç hizmet hariç tüm bankacılık işlemleri karda soğukta ya da sıcakta bulunulan konumdan ayrılmadan gerçekleştirilebiliyor. Bu olanaklara alışveriş, eğitim hizmetleri, resmi evrak işleri, e devlet sayılabilir.

Hazır bir kütüphane niteliğinde olmasının yanında tüm bilimsel makaleler, doktora çalışmaları her türlü bilimsel araştırmaya, çalışmaya kolayca ulaşmayı sağlıyor. İnternet üzerinden bu denli çok hayati işlemin yapılabiliyor olması teknolojik gelişmelere bağlı olarak yeni meslekleri iş yaşamımıza ilave etti.

E-ticaret, editörlük, sosyal medya uzmanlığı gibi meslekler iş yaşamına dahil olur iken Üniversitelerde bölümleri açılarak bilimsel boyut kazandılar. Yeni Medya Gazeteciliği olarak da bir bölüm doğdu. İletişim Fakültesi bünyesine dahil olan bölümde, İletişim Fakültesi dersleri medya, gazetecilik, yayıncılık gibi derslerin yanı sıra görsel tasarım, kodlama, insan ve bilgisayar etkileşimi, sosyoloji, Siyaset Bilimi, Kültür Endüstrileri, interaktif medya tasarımı gibi alanlarda bilgiler aktarılıyor. Nitelikli eğitim almış, entelektüel donanımlı Yeni Medya Gazetecileri yetiştiriyor.


YouTube video player


Yeni Medya Gazetecileri dijital dinamikleri bilen ve uygulayabilen kimseler olarak gazetecilik yaşamına dahil oluyorlar gerek teknolojik donanımları gerek entelektüel donanımları gerek ise üniversitede aldıkları bilimsel nitelikte ki yaklaşım ve analiz etme becerileri ile teknolojik yaşamın yeni gazetecileri onlar.

Yazılı ve görsel basında yapılan gazetecilik çalışmalarında da internet ortamında faaliyet gösterilecek gazetecilik çalışmalarında da değişmeyen tek gereklilik bir gazetecinin yaşama dair nerede ise tüm alanlarında bilgi sahibi olması gereken kimseler olmasının zorunluluğu.

Teknolojinin hayatımızın tümüne hâkim olmaya başlaması ile birlikte yaşam şeklimizin değişmesi, yeni mesleklerin oluşumunun kaçınılmazlığını gerekli kılmış. Yeni meslekler, üniversitelerde bilimsel boyut kazanarak üniversite eğitiminden edinilen bilgiler doğrultusunda yerine getirilebilir nitelik kazanmış.

Okutulan dersler incelendiğinde, yazılı ve görsel basın için gazeteci yetiştiren gazetecilik eğitimlerinin yer aldığını, bu eğitimlerin yanı sıra yeni medya politikaları, yazılım uygulama geliştirme felsefesi, ağ yapısı, tarih, felsefe, bilgisayar bilimleri gibi derslerin de bulunduğunu görüyoruz.

Teknolojiyi çok iyi bilen, çok iyi kullanan, bilimsel değerlendirme yetisini kazanmış, tarih, sosyal yapı, toplum psikolojisi alanında bilgili yetkin dijital dünyanın yeni gazetecileri yetişiyor.kobi vadisi

Yorumunuz