Yatırımcı Arıyorum

Yeni Dünya Düzeninde Ürün Pazarlama Stratejileri

Ürün Pazarlama Stratejileri

Amerika’nın başarılı ürün geliştirme uzmanlarının açıklamaları, piyasalarda bir ürün enflasyonunun bulunduğu ve piyasaya sunulan pek çok üründen ancak bir ya da ikisinin başarılı olduğu yönünde.

Firmaların aynı anda birden fazla ürünü satışa sunarak farklı müşteri kitlelerine aynı anda ulaşmaya çalıştıklarını ancak bu durumun fayda sağlayacağı yerde zarar verdiğini çok fazla ürün seçeneği oluşması ürünün başarısızlığına neden olduğunu belirtiyorlar.

Yeni dünya düzeninde pazarlamanın odak noktasında müşteri olmalıdır yaklaşımı bulunuyor. Peki ne demek müşterinin odak noktası olması en kısa açıklanabilecek hali ile müşteriye değer vermek. Müşterinin ürünü tanımak için harcadığı zamanı önemsemek, müşterinin söz konusu markanın ürününü tanımak almak için harcadığı enerjiyi önemsemek ve ürün için harcamayı göze alacağı ödemeyi önemsemek.

Ürün Pazar Araştırması Yapmak

Pazar araştırmasının müşteri odaklı anlayışa hizmet ettiğini pazarlamanın müşterinin ne istediği, tercihlerinin neler olduğunun araştırılması sonucunda şekillenmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni dünya düzeninde pazarlama stratejilerinde ki bir diğer yaklaşım karar yönetimi; neyin, ne zaman, nerede, nasıl, ne şekilde yapılacağına karar vermek için gereken bilgiler, kriterler, bu kararların kimler tarafından alınacağı çalışmaları.

Bir diğer yaklaşım motivasyon bu yaklaşım yeni değil ancak uygulandığı alanlar ya da uygulanış biçimi itibarı ile revizyona uğramış olabilir ya da ihmal edilmiş bir yaklaşım olduğu düşünülüyor ise yeniden canlandırmak için çaba içinde oldukları söylenebilir. Pazar Araştırması Nedir?

Yeni Ürünü Küresel Pazara Sokmak

Yeni küresel pazarlama yaklaşımında çalışanın çok iyi motive edilmesi gerektiği bu konuda yöneticilere büyük sorumluluklar düştüğü belirtiliyor. Amerika’da Yada Avrupa’da İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının, taşların yerine oturmuş olduğu bir alan olmasına rağmen çalışanın motive edilmesi, performansının artırılması konularında meslekli yetersizlikleri var ise ülkemiz için durumun daha ciddi olduğunu düşünebiliriz.

Hizmet içi eğitimler ile mesleki eksikliklerin giderilmesi, iş görenin işletmeye ve işe olan bağlılığının sağlanması işe uyumunu engelleyecek sorunların giderilmesi çalışmalarının en iyi şekilde uygulayan birimler olmasına rağmen iş görenin motivasyon eksikliğinden söz ediliyor ise ülkemizde bu durum daha da tartışılmaya açık bir konu olduğunu İnsan Kaynakları Yönetimi anlayışının tam olarak anlaşılamadığını eksikleri bulunduğunu söylemek mümkün.

Firmaların genel misyon ve stratejilerinin uygulanmasına en büyük desteği verecek birim İnsan Kaynakları Yönetimi birimidir. Departman yöneticisinin kişisel sorumluluğunda değildir sadece o bölümün çalışanlarının işe uyumunu ve performansını artırmak. İnsan kaynakları deyince mevcut uygulama biçimi ile akla Personel Müdürlüğü çalışmaları geliyor ve işe alım, SGK, Bordrolama gibi faaliyetlerin yerine getirildiği bir iş alanı olarak uygulanıyor oysa İnsan Kaynakları Yönetimi, firmanın tüm stratejik planlarından, misyonunun ve vizyonunun yerine getirilmesinden doğru departmana doğru insanın yönlendirilmesinden, firmanın genel performansından iş sağlığı güvenliğine kadar sorumlu yetkili bir birimdir.

Gelecek dönemlerde hem departman yöneticilerinin hem İnsan Kaynakları Yöneticilerinin iş görenlerin motivasyonunu artırmak için daha yoğun çaba içinde olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Piyasaya Yeni Ürün Çıkartmak

Yeni Dünya da pazarlama stratejisinde izlenecek yöntemlerin de değiştiğini belirtiyor uzmanlar. Piyasaya yeni giren ürünün başarı ile yeterli miktarda tüketiciye ulaşması için oluşturulması gereken yeni dünya düzenine uygun stratejiler neler olmalıdır?

Bu noktada uzmanlar firmaların kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorlar. Yüksek yatırımlar için firma kapasitesini yeterli düzeye ulaştırmış mıdır, kapasitenin yeterli olmaması durumumda piyasaya da sınırlı bir giriş yapılması gerektiğini, piyasaya sınırlı sayıda ürün sunulması durumunda ise firmanın ürünü daha yüksek fiyattan satabileceğini ve gerçekten o ürünü almak isteyen tüketiciye ulaşılmış olacağını belirtiyor uzmanlar.

Önemli etkenlerden biri zamanlama. Ürünün ne zaman hangi koşullarda tüketiciye ulaştırılacağı, pazarda ne zaman yer alacağı dikkat edilmesi gereken önemli bir karar uzmanlar bu konuda da şiddetle uyarıyorlar ürünün başarılı olmasını istediğiniz fiyattan hedeflediğiniz müşteri kitlesine ulaşmasını istiyorsanız ürün piyasada yer almadan önce piyasa araştırmanızı doğru yapın ve en doğru zamanda piyasada yer alın diyorlar. Pazarlama Yönetim ve Denetim Süreci

Başarı aslında ürün meydana getirilirken oluşuyor önce ürünün müşteri yaklaşımı ile değeri araştırılıyor Pazar araştırmaları yapılıyor ancak zamanlamada yapılacak bir hatanın ürünün piyasada başarısız olmasına sebep olabileceğini de ekliyorlar.

Ürünün başarılı olmasında ki en büyük etkenlerden biri olarak müşterinin ürünü istemesi değerli bulması bu yaklaşım için de ya müşterinin değer vermesini sağlayacak çalışmalar yapılarak değer yaratılmalıdır ya da ürün en iyi şekilde en doğru şekilde tüketiciye anlatılmalıdır ya da her iki yöntem birden uygulanarak ürünün piyasada başarılı olması sağlanmalıdır fikrini savunuyorlar.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz