Yatırımcı Arıyorum

Yeni Kurulan İşletmelerin Sorumlu Olduğu Vergiler

Şahıs işletmesi ya da şirket işletmesi olarak kurulan tüm işletmeler, resmen kurulduğu andan itibaren, belli dönemlerde bir takım vergi yükümlülüklerine tabi olmaktadır. Bunun için belli dönemlerde beyanname vermeli ve tahakkuk edilen miktar düzenli takip edilerek ödemeler gününde yapılmalıdır.

İşletme Vergileri ve Ödeme Dönemleri

Şirketlerin ve şahıs işletmelerinin vermesi gereken beyannameler ve son ödeme günleri şunlardır:

(konu hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için; vergi takvimi adlı içeriği inceleyebilirsiniz?

Katma Değer Vergisi Beyannamesi

Katma değer vergisi beyannamesi ( KDV ), her ay verilmesi gereken bir beyannamedir. Mal ve hizmet alım satışının KDV konusu olduğu bu beyannamede KDV oranları işlem tutarına göre %1, %8 ve %18 oranında olmaktadır.

Katma Değer Vergisi Beyannamesini Kimler Verir?

  • Her türlü mal ve hizmet ithalatı yapanlar,
  • Ticari, zirai faaliyet, serbest meslek ve sanayi faaliyetlerinde yapılan hizmet ve teslimler,
  • Sanatçıların gösteri ve konserleri,
  • Müzayede ve gümrüklerde yapılan satışlar,
  • Posta, telefon, telgraf gibi radyo ve televizyon hizmetleri,
  • Spor-toto, piyango, at yarışları tertip ve oyunlarından KDV alınmaktadır.

KDV beyannameleri aylık beyannamelerde takip eden ayın 24’ü akşamına kadar verilir ve 26’sı akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

İşletmelerde Geçici Vergi Beyannamesi

Peşin vergi olarak da bilinen geçici vergi, serbest meslek erbabı, kurumlar vergisi mükellefleri ve ticari kazanç sahiplerinin üçer aylık kazançlarına dair hesaplanan ve ödenen bir vergi uygulamasıdır. Peşin ödenen bir vergidir. Ödenen geçici vergiler vergi mükellefi, gelir vergisi mükelleflerinde mart ayı gelir vergisi beyannamesinden, kurumlar vergisine tabi ise Nisan ayındaki kurumlar vergisi beyannamesinden mahsup edilir.

Geçici vergi, vergiye konu olan 3 aylık dönemin bitimindeki 2. ayın 14’üne kadar verilir ve 17’si akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Örnek verecek olursak, Nisan-Mayıs-Haziran dönemine ait geçici vergi beyannamesi, 14 Temmuz akşamına kadar verilir ve 17 Temmuz akşamına kadar ödenmesi gerekir.

Damga Vergisi

Yeni kurulan işletmeler, işyerini kiraladığında bir kira kontratı imzalar. Aynı şekilde bir mali müşavir ile hizmetlerinden yararlanmak için anlaştığında bir hizmet sözleşmesi imzalaması gerekir. Bu tür hizmetler, Damga Vergisi Kanunu I ve II sayılı ekli listede yer aldıklarından dolayı damga vergisine tabidir. Ayrıca ticari faaliyetlerde satın alma ve hizmet sözleşmeleri de damga vergisine tabidir. Beyanname izleyen ayın 23’ü akşamına kadar verilir ve 26’sı akşamına kadar ödenmelidir.

Basit Usulde Yıllık Gelir Vergisi

Yıl içinde sadece bir kez verilen vergi türüdür. Şirketin yıllık kar ve zarar durumunu gösteren beyannamedir. Faaliyet yılının bitimini izleyen yeni yılın Şubat ayı 25’i akşamına kadar beyan edilir ve Şubat sonu ile Haziran sonu olmak üzere 2 taksitte ödenir.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Sadece gelir vergisi mükellefleri adına beyan ve tahsili yapılır. Her yıl 25 Mart tarihine kadar bir önceki vergilendirme yılının kar ve zararı beyan edilir. Geçici vergiler mahsup edildikten sonra kalan miktar ilk taksiti Mart ayı, ikinci taksiti Temmuz ayında olmak üzere iki taksitte ödenir.

Muhtasar Beyanname

Aylık veya 3’er aylık dönemler olarak düzenlenen muhtasar beyannameler şirket ya da işverenlerin vergi kesintisi yapmaya zorunlu oldukları işlemler için verilen vergidir. Muhtasar beyannamenin 3 aylık dönemlerde verileceği vergi dairesine önceden bildirilmelidir. 3 aylık dönem uygulamasından 10 kişiden az personel çalıştıran işyerleri yararlanmaktadır.

Örnek verecek olarsak; Ocak-Şubat-Mart aylarına ait muhtasar beyanname, 23 Nisan akşamına kadar verilip 26 Nisan akşamına kadar vergi ödemesi yapılmalıdır.

Özel Tüketim Vergisi ve SGK Ödemeleri

Özel tüketim vergisine tabi işletmeler, alım-satım işi yapan işletmeler de aylık ÖTV beyannamesi vermek zorundadır.

İşçi çalıştıran şirket ve işletmeler SGK hizmet bildirgelerini izleyen ayın 23’ü akşamına kadar verip ay sonuna kadar ödemekle yükümlüdür.

Bazı İşletmeler İçin Vergi Muafiyeti

29 Yaş Altı İşverene Vergi Muafiyeti

Zirai, ticari veya mesleki faaliyetlerde ilk kez şirket açan 29 yaş altı genç girişimcilere ilk üç vergilendirme döneminde 75.000 TL. altı kazançlarında vergiden muaf tutulma istisnası getirilmiştir. Bunun için en önemli şartlar ilk defa şirket kurmuş olması ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir. Daha önce bir işletmesi var ve kapatmış bir süre sonra tekrar işletme açmış ise bu haktan yararlanılmamaktadır. 10.02.2016 tarihinden itibaren ilk defa şirket açanlar için geçerli bir uygulamadır.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz