Yatırımcı Arıyorum

Yeni Ürün Fikirleri Nasıl Bulunur?

Ürün Fikri Bulmak

Bir kuruluşun piyasadaki değerini ve payını artırmanın yolu hatırı sayılır yeni ürünler geliştirmektir. Firmalar bu konuda ilk adım olarak üst yönetim ve liderleriyle birlikte hedeflerini tanımlamaları gerekir. Daha spesifik olarak, önlerindeki 3 ay boyunca ekibin ve ürün hedeflerinin ne olduğunu kesin olarak tanımlanması gerekir.

Örnek hedefler şunlar olabilir:

  • Kullanıcı tabanını genişletmek
  • Sipariş dönüşümlerini artırmak
  • Daha fazla müşteri bulmak
  • Performansı iyileştirmek

Bunların hepsi büyük ölçüde ürüne bağlıdır. Konsantrasyon alanlarının kısa vadede nerede olması gerektiğine karar vermek için verileri analiz etmek ve üst yönetimle yakın çalışmak gerekecektir. Amaç her ne ise, çabaların nereye yoğunlaşması gerektiğini anlamak için ürüne yakından bakılması gerekir. Bunu daha iyi anladıktan sonra, kısa vadeli ürün hedefleri belirlemeye başlanabilir. Çoğu zaman, orta ila büyük ölçekli firmalarda, bu hedefler üst yönetim ekibiyle beraber belirleyebilecek gerçek bir hedefi içerecektir. Ürün yönetimi açısından bakıldığında, bu hedeflere bakmak ve hangi tür ürün temalarının bu departman veya şirket hedefleriyle ilişkili olabileceğini düşünmek gerekir.

Ürün Teması Nedir?

Ürün teması, tek bir alana bağlı olan bir ürün özellikleri kümesidir. Hedeflenen; dönüşüm oranlarını %3’ten %4,5’e yükseltmekse, dönüşümle ilgili bir tema geliştirebilir. Fakat hedef, kullanıcıları %15 artırmaksa, satın almayı hedefleyen bir tema kullanılabilir. Bu temaları belirlemek, hangi tür özelliklere ve fikirlere odaklanmaya ve stratejiler belirlemeye yardımcı olacak kilit bir yoldur.

Bu, ürünün doğru yönde hareket etmesini ve ekibin ve şirketin odaklanmasına yardımcı olur. Birçok ekip aynı anda çok fazla şey yapmaya çalışır ve bu da performansın düşmesine neden olur. Şirketin tüm çalışanlarının aynı hedefe odaklanması sağlanarak, herkesin aynı amaç ve temalara doğru ilerlemesini sağlanabilir. İlk kısa vadeli zaman diliminde, 3 ana temayı tanımlamaya çalışılmalı ve bu, ürününün belirli kilit noktaları geliştirilmelidir.

Not: ürün üreticiliği yapmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan ürün üretim rehberi içeriğini incelemenizi öneriyoruz

Temaların Çevresindeki Fikirler

Bir sonraki adım ekibin yeni fikirler üretmek için beyin fırtınası yapmasıdır. Ancak, kişilerin her yenilik fikrini önerebilecekleri serbest biçimli fikirler dizisi yerine, 3 ana temaya odaklanarak fikir vermeleri süreci planlamayı sağlar. Çünkü bu şekilde ürünün en çok ihtiyaç duyduğu özellikleri bulmak için zaman harcanmayı sağlar. Diyelim ki, satın Alma, dönüştürme ve yönlendirmeler çevresinde temaların tahkiki seçildi. Bir hafta sonra, satış direktörü, kişilerin üründe farklı şeyleri sevmelerine izin vermek ve daha sosyal olabileceğini ümit etmek için tonlarca fikir talep etmeye ve tasarlamaya başlar. Ayrıca, uluslararası müşteriler edinmeye başlamak amacıyla ürünü farklı bir dile çevirmek için ayrı bir fikir önerebilir.

Bu durumda, önlerindeki 3 ay boyunca odaklanılan ana temalara geri dönülmelidir. Ana temalar satın alma, dönüştürme ve tavsiyelerdir. Satış direktörünün fikirleri ana temalarına uyuyor mu? Diye gözden geçirerek  onları fikir listesine eklemesi ve bunları ilgili temalara yerleştirmesi gerekir. Ancak satış direktörünün fikirleri seçilen temalarla uyuşmuyor olabilir. Bu durumda  bu yeni fikirler alınarak gelecekteki potansiyel özellikler listesine eklenmelidir. Ürün için farklı hedefler ve temalar ayarladıktan sonra bu özellikleri tekrar gözden geçirilmesi gerekir ve  böylece ürün fikir listesinde birikim yapılmış olur.

Ürün yönetimi rolünde odaklanma çok önemlidir. Herkes her şeyi inşa etmek ve her türlü harika fikri tasarlamak ister. Ancak bu, temel hedeflere ulaşamayan ayrık bir ürüne yol açabilir. Denetlenmeden bırakıldığında, bu durum şirketin odağını kaybetmesine ve aynı zamanda hedeflere ulaşamamasına neden olabilir. Temalar belirledikten sonra ekip kendisine şu soruları sorarak hedefin dışına çıkmanın önüne geçebilir

Temalara Uygun Fikirleri Nasıl Bulunur?

Bu içgüdüyü bir adım daha ileri götürerek ve şu soru sorulmalıdır: Seçilen temalar içinde, şirketin temel hedeflerine ulaşacak ve müşteriler için en değerli olanı yaratacak şu anda ne inşa edilebilir? Bunlar cevaplanması kolay sorular değildir ancak bu zihniyet kazanılırsa, müşteriler için mümkün olan en iyi ürünü oluşturabilmek mümkündür.

Yeni Ürün Fikirleri Araştırma

Araştırma ve analizler, yeni fikirler ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kilit bir rol oynayacaktır. Araştırma cephesinde hem birincil hem de ikincil araştırma yapılabilir. Ürün yönetiminde birincil araştırma, yakalanması gereken verilere göre müşteri davranışının izlenmesini içerir. İkincil araştırma, rakiplerin ürünlerini incelemek ve neyin üstün olduğunu ve nerede geliştirebileceklerini analiz etmek için izlemeyi içerir.

Aynı şekilde sürekli yeni ürünler denemek ve farklı kullanıcı deneyimlerini araştırmak önemlidir. Ne kadar çok araştırmaya maruz kalınırsa, hedeflere ulaşmaya yardımcı olabilecek potansiyel özellik kümeleri ve fikirlere o kadar aşina olunur.

Konu ile eşleşen; Yeni İş Fikirleri Nasıl Bulunur adlı makaleyi de okumanızı öneriyoruz.

Yaratıcılık sadece bir şeyler birbirine bağlar. Yaratıcı insanlara bir şeyi nasıl yaptıklarını sorulduğunda, kendilerini biraz suçlu hissederler çünkü gerçekten fikri henüz hayata geçirmemişlerdir ve sadece hayal etmişlerdir. Bir süre sonra onlar için tasarladıkları fikir belirgin görünür hale gelir çünkü yaşadıkları deneyimleri birbirine bağlayabilirler ve yeni şeyler sentezleyebilirler. Ve bunu yapabilmelerinin nedeni, diğer insanlardan daha fazla deneyime sahip olmaları veya deneyimleri hakkında daha fazla düşünmeleridir.


Yatırımcı Arıyorum

kobi vadisi

Yorumunuz