Yatırımcı Arıyorum

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Genel Bakış

Enerji Tüketiminin Artışı

Küresel düzeyde nüfusun artışı yaşam standartlarının yükselmesi enerji tüketimini de artırdı, plazalar, akıllı ev sistemleri, klimalar, sıcak su, elektronik cihazlar, evlerde her ürünün elektrik ile çalışıyor olması, çağdaş yöntemler ile ısınma hayatımızın her anında her yerinde enerji tüketimi ihtiyacı her geçen gün artıyor.

Mevcut enerjinin yetmemesi pek çok ülkenin enerji açıklarını dışarıdan karşılaması alternatif yöntemlere yönelmeyi gerekli kılmış ülkeler değişik çözümler aramış ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya yönelmişler. Su, güneş, rüzgar gücünden yararlanarak enerji ihtiyacının büyük bölümünün karşılanması hedeflenmekte bu konuda ki çalışmalar yatırımlar ve araştırmalar devam etmektedir.

Yenilenebilir enerji kaynağı denildiğinde sürekliliği olan enerji akışından elde edilen enerjilerden Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, biokütle enerjisi, hidrojen enerjisinden söz edilmekte bu alanlarda ciddi araştırmalar yapılmaktadır.

Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımlarına bir süreden beri büyük önem veriyor. Siyaset, Ekonomi, Toplum Araştırma Vakfı raporlarına göre, 2009’da yapılan enerji yatırımları 1.9 Milyar Dolar. 2015 yılında kullanılan enerjinin %32 si yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi ve hidroelektrik enerji kaynakları.

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Üretimi

Yurdumuzda rüzgâr enerjisi üretimine de büyük önem veriliyor raporda, 2002 yılında 18,9 MW olan rakam 2016 sonu itibarı ile 6081 MW olduğu ifade edilmiş.

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün açıklamalarına göre, yurdumuzun termal ısı potansiyeli Avrupa’da birinci, dünyada yedinci olacak kadar üst seviyede verilen rakam 31.500 MW.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Merkezi tarafından Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesine ve desteklenmesine ilişkin yönetmelik kapsamında tüzel kişiler belge alabiliyor.

Güneydoğu Avrupa Enerji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin bölgede lider durumuna geleceği bildiriliyor.

Türkiye’nin ilk ve en büyük Enerji Fuarı 2-4 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşti.

Enerji Enstitüsü’nün 2011 yılında yapılan açıklamasına göre güneş enerjisinden elektrik üretmek için 27 bölgede 38 şehre izin çıkmış Yenilenebilir Enerji Kaynakları kanununa göre; Güneşten üretilen elektriğin kilovatı için ödenecek teşvik 2011 itibarı ile 13,3 sent olarak belirtilmiş.

Not: Bu sektörde yeni bir iş kurmaya karar verdiyseniz, Kobi Vadisi editörleri tarafından hazırlanan yenilenebilir rüzgar enerjisi iş planı içeriğini incelemenizi öneriyoruz.

Türkiye’de Rüzgar Enerjisi Kaynağı

Türkiye’de ve Dünyada rüzgâr Enerjisi en temiz enerji kaynağı olarak değerlendiriliyor yurdumuzun rüzgâr enerjisi üretimi için oldukça avantajlı olduğu yaklaşık potansiyelin 60.000 MW civarında olduğu ifade ediliyor. Rüzgâr Enerjisinin en büyük faydasının çevre kirliliğine sebep olmaması olarak gösteriliyor.

Rüzgâr Enerjisinden elektrik üretimi faaliyetlerinin artırılması durumunda istihdamın da artacağı beklentisi bulunuyor. Bağımsız enerji kullanımı yerli enerji tüketiminin gerçekleştirilmesi için gerekli yasal düzenlemelerinde yapılması ile bu alana ağırlık verilmesi gerektiğini belirtiyor uzmanlar.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Hidroelektrik santrallerine değinecek olursak Rüzgâr Enerjisi gibi pek çok faydasından söz etmek mümkün yakıt giderinin olmayışı, ülke imkanları ile inşa edilebilir olması en cazip yanları.

Bir gün petrol kaynaklarının bitebileceğini düşünen ülkeler ulaşım sorununu çözmek için elektrik ile çalışan arabalar tasarlamaya başladılar. Ülkemizde eğitim alanında yapılan uygulamalar ile Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği fakülteleri oluşturularak ülkemizin yetişmiş bilim adamı ihtiyacı karşılanmaya çalışılmaktadır.

Dünya Genelinde Enerji Sektöründe Gelişmeler

Dünyada enerji alanında nasıl gelişmeler var bir göz atmakta yarar var. Araştırmalar gösteriyor ki İsveç kömür ve petrol gibi enerjileri terk etmiş enerji ihtiyacını hidroelektrik, güneş ve rüzgâr enerjisi ile karşılıyor Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına büyük rakamlarda yatırım yaptığını söylüyor kaynaklar.

İsveç’in 2050 yılına kadar enerji dönüşümünü tamamlayacağı belirtiliyor. Kosta Rika’nın ise Yenilenebilir Enerji Sistemleri ile enerji ihtiyacının yüzde doksanını karşıladığını İskoçya’nın ev tipi enerji ihtiyacının yüzde doksan yedisinin karşılandığı, 2017 itibarı ile Hollanda’nın rüzgâr gücü ile çalışan elektrikli treni faaliyete geçirdiği duyuruluyor. Almanya ve İngiltere de güneş enerjisi çalışmalarının başarılı ve etkin biçimde sürdüğü ve diğer dünya devletlerinin de pek çoğunun alternatif enerji sistemlerini kullanma geliştirme çalışmalarına hız verdiği belirtiliyor. Yeni Enerji Kaynağı Ne Olabilir?

Araştırmada Yenilenebilir Enerji sistemlerine yön verecek ülkelerin Asya ülkeleri olacağı alternatif enerji uygulamalarında ilk sıralarda Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Almanya’nın bulunduğunu gelecek dönemlerde sanal enerji santrallerinin de gündeme geleceğinden söz ediliyor. Yer çekiminden elektrik üretmek, çöpten elektrik üretmek gibi pek çok çalışma uygulamaya konmuş ya da konma aşamasında olduğu da araştırmalarda yapılan açıklamalar arasında.

Akıllı şebeke teknolojileri de pek çok ülkede uygulamaya konmuş durumda akıllı sayaçlar ile evlerde ki elektrikli aletler yönetilebiliyor.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz