Yatırımcı Arıyorum

Yerli Üretime Kosgeb Desteği

Üretim Yapanlara Kosgeb Destekleri

Yurt dışından ithal edilen malların ülkemizde üretilmesini sağlamak amacı ile küçük ve orta ölçekli işletmelere genel destek adı altında yardım sağlanarak yerli üretimin gerçekleşmesi ve başarılı olması hedeflenmektedir.

Girişimcilerin ticaret hacmini büyütmek daha geniş pazarlara ulaşmalarını sağlamak konusunda program her türlü desteği vermektedir. 13 Ticari faaliyet alanı genel destek programı içine alınmış.

Kosgeb Genel Destekleri Nelerdir?

 • YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ UYGULAMASI

Fuar etkinliği söz konusu sektörün işleyişinin izlenmesi, sektörün gelişmelerinin takip edilebilmesi açısından önem arz etmekte girişimcilerin sektör hakimiyetlerinin canlı tutulabilmesi amacı ile etkinliğe katılmak için yapılması gereken giderlerin yarısı hibe şeklinde diğer yarısı geri ödenmek üzere KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. Destek miktarının ortalama 80 Bin TL civarında olduğu belirtilmektedir.

 • YURT DIŞI GEZİ DESTEĞİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası arenada yer almaları, yabancı sermaye ortaklıkları gerçekleştirmelerini teşvik etmek ve bu çabayı desteklemek amacı ile düzenlenen Yurt Dışı Gezileri için girişimcilere olanaklar sağlanmaktadır. Ulaşım, konaklama, rehberlik gibi giderler KOSGEB tarafından karşılanmaktadır.

 • TANITIM DESTEĞİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin uluslararası platformda varlık gösterebilmeleri, ihracatımızın artırılabilmesi amacı ile KOBİ işletmelere ürünlerini tanıtmaları satışa sunabilmeleri amacı ile gerekli destek sağlanmaktadır. Kobilerin ihtiyaç duyacağı broşür giderleri, basılı yayın ile gerçekleşen reklam faaliyeti giderleri destek kapsamındadır.

 • EŞLEŞTİRME DESTEĞİ

Danışmanlık faaliyetleri, sürekli sergi ye sahip olabileceği alan ve etkinlik ile ilgili sağlanan yardımları kapsar.

 • KALİFİYE İŞ GÜCÜ DESTEĞİ

KOSGEB, işsiz gençleri çeşitli dallarda eğitime tabi tutarak kalifiye iş gücü konumuna taşımakta desteklediği girişimcilerin nitelikli personel ihtiyacına cevap verecek potansiyeli oluşturmaktadır. Kosgeb Engelli Kredisi

 • DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa uyum koşullarını sağlamaları konusunda girişimlere iş planı ve yönetim, Finans, dış ticaret konularında her türlü danışmanlık hizmetini vermektedir.

 • EĞİTİM DESTEĞİ

Uluslararası uygulamalar, mesleki ve teknik eğitim uygulamaları ile KOBİ işletmelerin yanında olmaktadır. Destek miktarı 5.000 – 50.000 TL arasında verilmiş. İlgilenen KOBİ işletmeler daha detaylı bilgiye KOSGEB ile iletişime geçtiklerinde ulaşacaklardır.

 • ENERJİ DESTEĞİ

Enerji ihtiyacımızın dışarıdan karşılanmasındaki ihtiyacın ortadan kaldırılması, çevreye yayılan sera gazlarının azaltılması, uluslararası platformda yükselen enerji fiyatları ile rekabet koşullarının iyileştirilmesi amacıyla girişimcilere destek sağlanmaktadır.

 • TASARIM DESTEĞİ

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tasarım konusunda yardıma ihtiyaç duymaları halinde gerekli yardımları yapmaktadır.

 • SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

Patent Belgesi, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili, Entegre devre topoğrafyaları belgesi, marka tescil belgesi alınmasında destek olmaktadır.

 • KALİBRASYON DESTEĞİ

İşletmelerin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde gereksinim duyacakları muayene, laboratuvar çalışmaları konusunda KOSGEB destek sağlamaktadır. Öngörülen rakamın 40.000 TL civarında olduğu belirtiliyor.

Kosgeb Desteği Almak İçin İş Koşullarının Sağlanması

KOSGEB, girişimcilerin ticari faaliyetlerinde başarılı olmaları, büyümeleri ve gelişmeleri amacını temel amaç olarak belirlemiş bu amaç doğrultusunda tüm politikalarını geliştirmiş, uluslararası anlaşmalarda benzer yol ve yöntemler ile hareket etmektedir.

Türkiye Yedi bölgesi ile Sanayi Odaları, Üniversiteler dahil Konsorsiyum ile küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmeye çalışmaktadır. Avrupa İşletmeler Ağı konsorsiyumları vasıtası ile 54 ülkeyi kapsayan 600 kurum ve 2 Milyon civarında KOBİ işletmesi ile girişimcilerimizin iletişim kurması sağlanmaya çalışılmaktadır.

 • Kaynağa erişim
 • Avrupa Birliği uygulamaları ile ilgili bilgi paylaşımı
 • Uluslararası platformda yeni ortakların edinilmesi
 • Yeni uygulamaların öğrenilmesi, yeni teknolojilerin hayata geçirilmesi

destekleri sağlamaktadır.

KREDİ DESTEĞİ

KOBİ işletmelerin rekabet edebilirliğini geliştirme programı bütçesi ile kaynak sağlayan kuruluşlara garanti seçenekleri sunarak kredi olanaklarını geliştirmekte, kaynak kiralama desteği sağlamaktadır. Alınacak riskin dağıtılması ile daha çok sayıda KOBİ işletmenin yararlanmasına ve yararlanılacak fon miktarının yükseltilmesine çalışılmaktadır. KOSGEB’e Kimler Başvurabilir?

ÖZ SERMAYE DESTEĞİ

Kobi işletmelerin rekabet edebilirliğinin geliştirilmesi kapsamında Fon yöneticileri en fazla büyüme olanağına sahip KOBİ işletmelere yatırım yapılmasına destek sağlayacaklardır.

COSME programı 2014-2020 yıllarını kapsayacak biçimde hazırlanmış, programın yürütülmesi için ayrılan bütçe 2,3 Euro olarak tasarlanmış. Yoğun faaliyet gösterilecek alanlar belirlendikten sonra program uygulamaya konulmuş.

 • KOBİ işletmelerin kurulması, büyümeleri, gelişmeleri için gerekli desteğin sağlanması
 • Avrupa ülkelerinde girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi
 • Avrupa ülkelerindeki KOBİ işletmelerin rekabet edebilirliklerinin desteklenerek sürekli hale getirilmesi
 • Uluslararası platformda varlıklarını sürdürebilmelerinin desteklenmesi

KOBİ işletmelerin yeni pazarlara ulaşmaları, büyüme göstermeleri, genç girişimci adaylarının iş kurmaya teşvik edilmesi çalışmaları, program kapsamında yürütülmeye devam etmektedir.


yeni iş fırsatları

kobi vadisi

Yorumunuz