Yatırımcı Arıyorum

Yeşil Pazarlama Nedir?

Yeşil Pazarlama Ne Demek?

Yeşil pazarlama, gerçek veya algılanan çevresel sürdürülebilirliklerine dayanarak ürünlerin geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin çevreye az zarar verecek şekilde planlanması, uygulanması, reklamının yapılması ve örgütlenmesidir.

Yeşil pazarlamanın örnekleri arasında, bir ürünün üretim süreciyle ilişkili azaltılmış emisyonların reklamının yapılması veya bir ürünün ambalajı için tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanılması yer alır. Bazı şirketler, satış gelirlerinin bir kısmını ağaç dikme gibi çevresel girişimlere bağışlayarak kendilerini çevreye duyarlı şirketler olarak pazarlayabilirler.

Bir şirketin yeşil pazarlama faaliyetleri, önemli yatırımlar veya operasyonel değişikliklerle kanıtlanmadığında, yanlış veya yanıltıcı reklamlar nedeniyle eleştirilebilir. Bu uygulamaya bazen yeşil yıkama da denir.

Yeşil Pazarlama Nasıl Çalışır?

Yeşil pazarlama, sosyal ve çevreye duyarlı iş uygulamalarına yönelik daha geniş bir hareketin bileşenlerinden biridir. Tüketiciler, giderek artan bir şekilde, şirketlerin çeşitli çevresel, sosyal ve hükümet kriterleri ile birlikte, faaliyetlerini iyileştirme konusundaki kararlılıklarını göstermelerini beklemektedir. Bu amaçla, birçok şirket, sosyal etki beyanlarını sürekli olarak, bu hedeflere yönelik ilerlemeleri hakkınd,a periyodik olarak kendi raporlarını verecek şekilde dağıtacaktır.

Yeşil pazarlama ile ilgili gelişmelere tipik örnek olarak, bir şirketin faaliyetinde yer alan karbon emisyonlarının azaltılması, hem yurt içinde hem de uluslararası tedarik zincirlerinde yüksek işgücü standartlarının korunması ve şirketin faaliyet gösterdiği toplulukları desteklemek için tasarlanmış hayırsever programlar bulunmaktadır.

Yeşil pazarlama çevresel girişimlere atıfta bulunsa da, bu çabalar giderek sosyal ve hükümet politikalarının yanında sunulmaktadır.

Yeşil Pazarlamanın Amaçları

  • Çevre kirliliğini azaltacak ve çevrenin uğradığı zararları engelleyecek çözümler aramak ve bulmak
  • Doğal dengenin korunması, sağlanması ve mevcut enerji tüketiminin en düşük düzeye indirilmesi konusunda dikkat ve ilgi çekmek
  • Yeni tüketim alanları yaratmadan ve sınırlı bulunan doğal kaynaklara zarar vermeden kullanmak
  • Çevre koruması ve çevreye saygı konusunda toplumu, devleti ve STK’ları harekete geçirmek gelmektedir

Yeşil pazarlamaya dahil olmayı seçen şirketler için birçok teşvik vardır. Başlangıç olarak, bir şirketin çevresel nedenlere olan bağlılığı, birçok tüketicinin harcama alışkanlıklarını etkileyen, giderek daha önemli hale gelen bir faktördür.

Yeşil Ürün

Ürünün kendisi, markası, tasarımı, ambalajı ile satış sonrası hizmetleri gibi öğeleri, çevreci bir anlayış içinde çözümlenmektedir. Örneğin: sağlığa zararı olmayan çocuk oyuncakları ve giyim ürünleri gibi. Yeşil ürün; canlılara zarar vermeyen, suda ve havada kirliliğe neden olmayan, doğal kaynakları en asgari düzeyde tüketen ve geri kazanılma özelliği olan ürünlerdir.

Çevre dostu ürünler 4S yani;

Satisfaction: Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını tatmin eden

Sustainability: enerji ve kaynakların devamlılığını sağlayan

Social- Acceptability: doğaya ve canlılara zarar vermediği şekilde kabul gören

Safety: güvenilir ürünlerdir

Benzer konu olarak: 4C-4Ps Pazarlama Modelleri adlı içeriği de inceleyebilirsiniz.

Yeşil Dağıtım

Amacı, çevresel faaliyetleri en aza indirmek olan, ürün depolanması ve dağıtımının en az yer kaplayarak ve yakıt tüketecek şekilde yapılması, satış noktalarının, müşterinin daha az zaman ve yakıt tüketerek ulaşabileceği konumda olması, ambalajı küçük konsantre ürünlerin üretimiyle tasarruf sağlanması, kullanılmış paketlerin, işe yaramayacak ürünlerin, eskimiş ürünlerin, ambalajların, aracıların yardımı ile tüketicilerden geri toplanması gibi işlemler yapılır.

Yeşil Fiyat

Çevre dostu ürünlerin fiyatlandırılması da dikkatli yapılmaktadır. Fiyat gerçek üretim maliyetini yansıtır, tüketiciyi istismar etmez, üreticinin yaratılan katma değerden adil bir pay alması ve kar marjının adil olması göz önünde bulundurularak fiyatları belirlenmelidir.

Dünyadan Bir Örnek

Starbucks, yeşil pazarlama uygulamalarında bir liderdir. Şirket son yıllarda çeşitli sosyal ve çevresel gelişimlere büyük yatırım yapmıştır. Örneğin, 2018 Küresel Sosyal Etki Raporunda Starbucks, 2016 – 2018 yılları arasında, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi için 140 milyon doların üzerinde taahhütte bulunduğunu bildirmiştir. Bu devam eden projenin amacı, şirketin 9.000 ABD mağazasının hepsine güç sağlamaktır.

Benzer şekilde şirket, Starbucks Koleji Başarı Planı gibi girişimlerle sosyal etki projelerine yatırım yapmıştır. Bu proje sayesinde, ABD merkezli tüm Starbucks çalışanları, Arizona Eyalet Üniversitesi tarafından sunulan çevrimiçi lisans derecesi programına tüm ücretli öğrenim almaya hak kazanıyor. Bu proje ve gazilerin istihdamı alanlarındaki benzer taahhütler, Starbucks’ın yeşil pazarlama girişimlerinin önemli bir bölümünü oluşturmuştur.

Yatırımcı bakış açısından, bu tür yeşil pazarlama girişimleri, özellikle Starbucks gibi tüketiciye dönük şirketler için değerli bir marka oluşturma ve sürdürme konusunda önemli olabilir. Bununla birlikte, bazı eleştirmenler yeşil pazarlamanın büyük şirketlerin küçük veya orta ölçekli rakipleri pahasına mevcut avantajlarını artırabileceğini savunmaktadır.

Sonuçta sağlam sosyal çevre veya çevresel programların uygulanması, genellikle ek masrafları içerir. Büyük şirketler için, bu maliyetler kolayca doğabilir ve hatta şirketin mevcut pazarlama bütçesinin bir parçasını oluşturabilir. Bununla birlikte daha küçük şirketler için bu maliyetlerin eklenmesi, işletmenin karlılığını veya uygulanabilirliğini önemli ölçüde azaltabilir.

Yeşil pazarlama, çevresel faydalarına göre ürün veya hizmetlerin tanıtımını yapan süreci ifade eder. Ürün veya hizmet, çevre dostu olabilir veya çevre dostu bir şekilde üretilebilir.

Bu ürünler;

  • Sürdürülebilir bir şekilde üretilmiştir
  • Zehirli maddeler ya da ozon tabakasına zarar veren maddeler içermez
  • Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiştir ve / veya geri dönüştürülebilir
  • Yenilenebilir malzemelerden (bambu vb.) üretilmiştir
  • Aşırı ambalaj kullanılmaz

onarılabilir ve atılabilir olmayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kısaca özetlemek gerekirse;

Yeşil pazarlama, bir şirketin iş uygulamalarının çevresel sürdürülebilirliğinin reklamını yapma çabalarını açıklar.

Çevresel ve sosyal faktörlerle giderek daha fazla ilgilenen bir tüketici nüfusunun ortaya çıkması, yeşil pazarlamanın kurumsal halkla ilişkilerin önemli bir bileşeni haline gelmesine neden olmuştur.

Yeşil pazarlama uygulamalarının bir eleştirisi, bu programların getirdiği ek maliyetleri karşılayabilecek büyük şirketleri destekleme eğiliminde olmalarıdır. Pazarlama Denetimi Yapmak

Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilir Kalkınma

Yeşil pazarlama sürdürülebilir kalkınma ve kurumsal sosyal sorumluluk taahhüdünde bulunan şirketler tarafından uygulanmaktadır. Daha fazla kuruluş, ürünlerini tüketicileri için daha çekici hale getirebileceklerini ve ayrıca ambalaj, nakliye, enerji ve ısı kullanımı ve daha fazlasındaki masrafları azaltabileceklerini bildikleri için sürdürülebilir iş uygulamalarını uygulama çabası İçindedir.

Ayrıca, işletmeler giderek daha fazla sosyal sorumluluk sergilemenin sosyal bilinçli tüketiciler arasında marka sadakatini artırabileceğini keşfetmeye başlamaktadır. Yeşil satın alma gibi sürdürülebilir iş uygulamalarının önündeki temel engel kısa vadeli maliyettir. Yeşile geçmek genellikle size daha pahalıya mal olur, ancak uzun vadede harika ödüller üretir.

Müşteriler Yeşil Ürünler için Daha Fazla Ödeyecek mi?

Yeşil pazarlamanın bariz varsayımı, potansiyel tüketicilerin bir ürün veya hizmetin “yeşilliğini” bir fayda olarak görecekleri ve satın alma kararlarını buna göre temel alacaklardır. Çok açık olmayan bir varsayım, tüketicilerin yeşil ürünler için daha az yeşil, kararlaştırılabilir bir alternatif ürüne kıyasla daha fazla ödeme yapmaya istekli olacaklardır.

ABD’li tüketicilerin yüzde 48’i çevresel etkiyi azaltmak için tüketim alışkanlıklarını kesinlikle veya muhtemelen değiştireceklerini söylüyor. Sürdürülebilir özelliklere sahip ürünler, 2014’de yüzde 19,7’den, 2017’de yüzde 22,3’e kadar, 2021’de beklenen yüzde 25’e kadar mağaza satışlarından daha fazla pay alıyor.

Turizm Sektöründe Yeşil Pazarlama Nasıl Geliştirilebilir?

Her geçen gün dünya nüfusunun artması, sürekli olarak kaynakların büyük bir hızla tüketilmesine ve üretim ihtiyacının sürekli artmasına neden olmaktadır. Ürünlerin üretilirken, kullanılan tüm madde ve ham maddelerin çevreye, insan ve hayvan sağlığını tehlikeye atmayacak maddelerden üretilmesi artık büyük önem kazanmıştır.

Turizm sektörü, hem ülkemizde hem de dünyada milyar dolarlık bir sektör. Yaz ve kış turizminde konaklama yerleri büyük önem taşıyor. Konaklama yerlerinin yeşil sisteme dayalı olarak düzenlenmesi aslında büyük avantaj. İnsanların pek çok şeyin bilincine varmaları sayesinde, özellikle de çevre dostu her şeyi tercih etmeleri nedeniyle, bu tür Yeşil Sistem benimseyen konaklama yerlerine rağbet artmaktadır. Tüm turizm işletmeleri yeşil sisteme geçebilir.kobi vadisi

Yorumunuz