Yatırımcı Arıyorum

Yeşil Turizm – İş Fikri

Yeşil Turizm Nedir

AMERİKA Birleşik Devletleri ile başlayan ardından tüm Avrupa’da üzerinde önemle durulan doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiği, iklim ve tabiata bugüne dek verilmiş zararların giderilmeye çalışılması ve bundan sonraki dönem için doğal kaynakların korunmasına özen gösterilmesi yasal düzenlemeler ve uygulamalar ile hayata geçirilirken etkileri dünyada görülmeye başlar, kıta ülkeleri doğru ve yerinde uygulamalar etrafında aynı amaç için birlikte hareket ederek ortak eylem planları geliştirirler.

Tüm ülkelerde ve tüm sektörlerde Yeşil Ekonomi tavrının benimsetilmesi, teşvik edilmesi çalışmaları olumlu geri dönüş sağladığı gibi sektörler arasında yeşil ekonomik tavır, bir rekabet unsuru haline geldi, ticari yaşamı pozitif yönde hareketlendirerek piyasalara dinamizm kazandırdı.

21. Yüz Yıl için hedeflenen gelişme kalkınma planlarında en fazla dile getirilen nitelik SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK özelliğidir. Sürdürülebilirlik ve çevrecilik birbirleri ile bağlantılı iki kavram ve uygulama ortaya konulan faaliyet çevreci ise aynı zamanda sürdürülebilir nitelik de göstermektedir. İklime, ormanlara zarar vermeyen, havayı ve çevreyi kirletmeyen oluşmuş kirliliği ve yanlış uygulamaları ortadan kaldıran faaliyet Yeşil olarak tanımlansa da içerik bu denli kısa değil yaklaşımın bir de ekonomik boyutu mevcut. Ticari faaliyetin ya da girişimin çevreci özellik göstermesinin yanında bulunduğu bölge halkına fayda sağlaması, istihdam yaratması gibi ekonomik katma değerler beklenmektedir yeşil ekonomik tavırda.

Ekoturizm

Ekoturizm ilk kez 1992 yılında Rio Çevre Zirvesinde dile getirilir. Yeşil Ekonomi tavrının Turizme uyarlanmasını kast etmektedir terim. Turizm işletmelerinin faaliyete girdikleri bölgelerde çevreye zarar vermemeleri, bölge halklarının kültürel kimlik ve değerlerini yok etmeden bölge halkına fayda sağlayacak biçimde işletmeleri yaşatmaları ayrıca faaliyetin her aşamasında doğa, iklim, ekonomik ve kültürel alanlarda yeşil tavır sergilemeleri gerekmektedir.

Dünya Ekoturizm Zirvesi, 2002 yılında Kanada’da 1100 delegenin katılımı ile gerçekleşir. Zirveye katılan ülke sayısı 133 dür. Zirvenin amacı elbette yeşil faaliyetlerde hayata geçirilebilecek yeni uygulamalar, yöntem ve politikaların üretilmesi faaliyetleri idi.

Yeşil tavrın Turizme uyarlanması modeli, İki temel prensibe dayanıyor:

 1. Yerel Kültürlerin Sürdürülebilirliği ve Bölge halklarının bölgelerindeki Turizm faaliyetlerinden yarar sağlayabilmeleri
 2. Doğal çevrenin Sürdürülebilirliği

Uluslararası Ekoturizm Topluluğu Ekoturizm terimini, ‘Çevreyi Koruyan, Yerli halkın Refahını Göz önünde Bulunduran, Doğayı koruyarak yapılan Gezidir’ biçiminde tanımlamış. Ekoturizm yaklaşımının başarılı olması için seçilen hedef ekonomik topluluklar Küçük ve Orta ölçekli KOBİ işletmeler. Dağlık ve ormanlık bölgelerde yaşamını sürdüren yerli halk genellikle fakir insanlardan oluşmakta dolayısı ile bu alanlarda Turizm amacı ile faaliyete geçecek işletmelerin bölge halklarının gelir seviyesine önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmekte.

Ekoturizmin bir amacı da beklenen konukların ziyaretlerini yılın değişik zamanlarına yayarak konukları ağırlamak kitlesel yoğunlukları bu şekilde azaltmak. Kalabalık turist ağırlama faaliyetlerinin doğal güzelliklerin korunmasında zorluk teşkil ettiği kalabalık toplulukların doğayı çok daha fazla tahrip ettiği belirtiliyor.

Dünya Turizm Örgütü Ekoturizm Kriterleri

 • Bitki örtüsünün çeşitliliğine katkıda bulunmak
 • Turizm işletmelerinin faaliyet gösterecekleri bölge halklarının Turizm faaliyetinden faydalandırılmasının sağlanması
 • Turizmde küçük işletmelerin girişime teşvik edilmeleri
 • İş fırsatlarının bölge halklarının yararına geliştirilmesi
 • Geri dönüşümsüz doğal kaynak tüketiminin en minimal seviyede tutulması
 • Doğal zenginlik ve kaynakların tahribatının önlenmesi konusunda hem ziyaretçilere hem bölge halklarına eğitim verilmeli
 • Turizmin halk ile iş birliği içinde gerçekleşmesinin sağlanması
 • Koruma altındaki doğal zenginliklerin yönetimine bütçe ayrılması
 • Bölgedeki Turizm işletmelerinin bölgeyi kalkındıracak faaliyet yaklaşımı içinde olması
 • Yaban hayata ve bölgenin bitki örtüsüne zarar verilmemeli.

Dünya tarihi 21. Yüz Yılı farklı kaleme alacak en fazla gelişmelerin ve büyük dönüşümün yaşandığı 18. Yüz Yıl ve 20. Yüz yıl aralığı nesnelerin internetinin yaşandığı, 4. Endüstri devriminin alt yapısını oluşturdu. Günümüz insanı teknolojik yaşam biçimlerine geçerek akıllı evlerde akıllı kentlerde yaşamaya hazırlanırken değişen tüketim alışkanlıkları ile beraber ihtiyaçları zevkleri, dinlenme biçimlerinde köklü değişiklikler meydana geldi, Lux odalarda konaklama, ihtişamlı salonlarda yemek gibi talepler yerini doğal ortamda gerçekleşecek daha küçük veya orta büyüklükte işletmelerde mütevazı konaklamayı tercih eden turist profiline bıraktı.

Turizm Yatırımları

Bugüne dek gerçekleşen Turizm yatırımlarında kıyılar, denizler ve daha pek çok unsur tahrip edildiğinden Ekoturizm yaklaşımı ile doğal bitki örtüsü, ormanlar, su kaynakları ve yaban hayatın korunması aynı zamanda bölgedeki halkların ekonomik refahı hedeflenerek önleyici ve sorun giderici projelerin hayata geçirilmesine gayret edilmekte.


bayilik veren firmalar

kobi vadisi

Yorumunuz