Yatırımcı Arıyorum

Yöneticilerin Temel Görevleri Nelerdir?

Yönetici Ne İş Yapar?

Bir yönetici aslında tam olarak ne iş yapar? Yöneticiler, yönetmeyi biliyorlar mı? Yöneticinin esasında yapması gereken görevleri neler? Temel görevlerinde etkililer mi? Yönetici konumunda biri iseniz ve bu sorulara cevabınız “tabi biliyorum bilmez miyim” ise sizin için tehlike çanları çalıyor demektir. Bu sizi yöneticilik konusunda tekrara düşüyorsunuz demektir. Yönetici olarak kendinizi geliştirmeye yönelmeniz, firma olarak da yöneticinize belirleyeceğiniz temel görevler firmanıza göre özelleştirilmiş olmalıdır. Kurumlarda oluşturulan yönetici temel görevleri organizasyonlar arası benzerlik gösterse de firmaya özel olarak planlanan temel görevler, yöneticilere sınırlarını belirlemekte yardımcı olurken, çalışanlara da yöneticilerden neler bekleyebilecekleri konusunda fikir verir.

Bunun yanı sıra, yöneticilerin kurumunuzda ki işlevlerini, hedeflerini ve sorumluluklarına göre özelleştirmeniz önemlidir. Yöneticilerinizin bir kısmı ekiplere liderlik görevini üstlenirken diğer yöneticiler ise işlevsel alanlarda liderlik etme yoluna girecekler.

Yönetici Pozisyonunun Görev Tanımı ve Sorumlulukları

Yöneticinin bir çalışan olduğunu hatırlamanızda fayda var. Kuruluşunuzun içinde bulunan bölüm, departman ve operasyon biriminin operasyonlarını ve mali sağlığını planlayıp yönetmekten ve denetlemekten sorumlu bir çalışan konumundadır. Yöneticiler birçok konumda bir grup çalışmasını denetlemeli ve yönetmelidir. Yöneticiler bazen bölüm müdürü olabilirler. Bölüm müdürü olarak çalışanlarının optimum performansını sağlayarak onları teşvik eden iş sistemleri oluşturmak, prosedürleri ve politikaları planlar ve bunları sürdürmekten de sorumludur. Yöneticiler, genellikle lider insanlardır.

Aynı zamanda da kurumunuz içinde işlevsel bir alanda liderlik etmekten de sorumlu olmalıdırlar. Kurumunuz da bulunan yöneticilerinizin tümü çalışanları yönetmekten sorumlu olmayacaktır.

Yöneticilerin Hedefleri

Yöneticilerin yapmış oldukları işlerinde öncelikli hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • İş sağlığı ve iş güvenliği
 • Yönetilen işin misyon ve hedeflerine ulaşmasını sağlamak
 • Üstün nitelikli bir iş gücü ve performansının geliştirilmesi
 • Bölümün gelişimini sağlamak
 • Çalışanların gelişimini sağlamak, çalışan odaklı şirket kültürünü oluşturmak, var olan şirket kültürünü sürekli geliştirip iyileştirme böylece çalışan sadakatini sağlarken yüksek performans elde etmek
 • Yönetici olarak sürekli kendinizi geliştirmek önceliğiniz olmalıdır

Gelelim bir yönetici olarak temel sorumluluklarınız neler olmalıdır? Birlikte göz atalım:

Bir Yöneticinin Temel Sorumlulukları

Yönetici olarak temel sorumluluklarınız arasında ilk yapmanız gereken insan kaynaklarının yönetimini gerçekleştirmek olmalıdır. Bunun için yapmanız gerekenler şu şekilde sıralanabilir;

İnsan Kaynaklarının Yönetimi

 • İnsan kaynaklarında personel düzeylerinizi planlayın. Hangi personelinizi kurumunuzun neresinde istihdam edeceğinizi belirlemeniz gerekir. İlk giriş düzeyindeki personelle, üst düzey personelden performans beklentinizi planlamanız anlamına gelir.
 • İnsan kaynakları personelinizle uygun sayıda çalışanı işe almak, mülakat yapmak, seçmek ve işe almak için birlikte çalışmalısınız.
 • Kurumunuza ait oluşturduğunuz politika ve prosedürlerine uygun olarak çalışanlarınızı eğitip yönlendirme sağlayın.
 • İşe yeni alımları denetlemenizin yanı sıra, personelinizin kariyer gelişim planlanması için gerekli fırsatları sağlamalı ve gerektiği takdirde personelinize koçluk ve akıl hocalığı yapmanız gerekir.
 • Personelinizin işleri ve hedeflerini tanımlayın. Yetki verin. Sorumluluk almalarını sağlayın ve hesap verebilirlik ve düzenli olarak geri bildirim vermelerini sağlayın.
 • Ekip ruhunu geliştirin. Her bölümün başarılı olması için anlaşmazlıkları hızlıca çözüp çeşitliliği takdir edin.
 • Ekibinizin yaptığı işlerin arkasında durun. Tutarlılığa, desteğe ve birlikte etkili bir biçimde orak çalışmalarına olanak tanıyın.
 • Firmanızın şirket misyonu, vizyonu, yol gösterici, ilkeleri ve şirket değerlerini vurgulayan bilinçli bir işyeri kültürü oluşturmanızda fayda var.
 • Mutlaka bir performans yönetimi ve geliştirme süreci kullanmalısınız. Performans yönetimi, performans geliştirme, geri bildirim ve hedef belirleme planlamasını içermelidir. Performans yönetimini kullanarak personelinize liderlik etmelisiniz.
 • İnsan kaynakları ile koordineli çalışmayı tercih edin. Personelinizi performanslarına göre takdir edip ödüllendirmeyi ihmal etmeyin. Ekiple uyumsuzluk ya da performansın düşmesine neden olan personelinizi disiplin cezası yöntemi ile performans geri bildirimi elde edin.
 • Personelinizin çalışma planını koruyun. Örneğin; iş rotasyonu, eğitim, ücretli izinler ve tatiller, fazla mesai gibi sosyal haklarını korumaya özen gösterin.
 • İletişiminizin şeffaf olmasına dikkat edin. Organizasyon bilgileri, bölüm toplantıları, birebir toplantılar ve uygun e-posta IM (Anlık mesajlaşma) ve ekibinizle düzenli olarak iletişimde olmayı ihmal etmeyin. Etkili Yönetici Olmanın Yöntemleri

Bölüm Yönetimi

 • Bölüm yönetimine odaklanın.
 • Bölümlerin genel bütçe ve mali sorumlulukları yanında yaptıkları faaliyetleri de yönetmelisiniz.
 • Yönettiğiniz bölümün misyon ve hedeflerine uygun ve işi etkin bir şekilde yapılmasını sağlayan sistemleri oluşturup uygulayın.
 • Departman üretkenliği ve hedefleri karşılamak için gerekli eğitimli personel için kaynakları oluşturup bütçe tahsis edin.
 • Yönettiğiniz bölüm için verimlilik programını oluşturmalısınız. Verimlilik ve iş süreçlerinde aksamalar yaşanıyorsa değerlendirme yapın ve iyileştirme yapma yoluna gidin.
 • Verdiğiniz kararların arkasında durun. Kararlarınız firmanın prosedürlerine uygun olmasının yanı sıra mali açıdan sorumluluğunu almalı, hesap verebilir ve gerekçeli olmalıdır.
 • İdare ettiğiniz bölümün işleyişini izleyip kontrol sistemlerinizi oluşturup sistemi sürdürün.
 • Yönettiğiniz bölümün üretkenliğini, verimliliğini ve oluşturduğunuz hedeflere ulaşıp ulaşmadığı gibi genel faaliyetlerini izleyin ve ölçün. Ölçme metodunuz da mutlaka finans, satış ve faaliyet raporları ile performans verilerine yer vermelisiniz.
 • Bölümün gerektirdiği görevlerin ve iş bölümünün yapıldığına dair gerekli raporların hazırlanmasını sağlayın. Yönetici olarak stratejik hedeflere ulaşıp ulaşılmadığının takibi için yönetime karşı periyodik raporlar hazırlamalısınız.
 • Diğer bölüm yöneticileri, yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcıları ve kurum içinde belli kişilerle düzenli olarak iletişiminizi sürdürün.
 • Yönetimin size verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirin
 • Yönetici olarak başarılı olabilmek için, sizin için çalışan herkes temel sorumluluğunu başarıyla yerine getirmelidir. Bu da ancak sizin yönetici olarak ekibinize liderlik edebilmeniz için gerekli bilgi beceri ve yeteneklerinizi kapsar.

Yöneticinin Özellikleri Nelerdir?

İyi bir yönetici temel görevlerini yerine getirebilmesi için taşıması gereken özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Yönetici sorumluluğu üstlenir

Yönetici belirli bir görev için atanmıştır. Yöneticiler astlarının başarısı ya da başarısızlığından sorumludur. Ekibinin başarısı ya da başarısızlığı, yöneticinin başarısı ya da başarısızlığına yansır.

2. Yönetici denge unsurudur

Şirketlerin toplam kaynak stoku genellikle toplam kaynak talebinden çok daha azdır. Bu nedenle yönetici, çeşitli hedef ve ihtiyaçlar arasında bir denge kurmak zorundadır. Zaman yönetimini sağlamalı ve yetkiyi dengeli bir biçimde dağıtmayı bilmelidir.

3. Yönetici Kavramsal düşünme yeteneğine sahiptir

Yönetici analitik düşünmeyi bilen biri olmasının yanı sıra kavramsal düşünme yeteneğine de sahiptir. Sadece kendi bölümünün hedeflerini değil firmanın hedeflerine yönelik de çalışır. İşletme Yönetiminde Planlama Neden Önemlidir?

4. Yönetici tüm birimlerle ve ekiplerle koordineli çalışır

Yönetici olarak firma organizasyon şemasında yer alan herhangi bir düzeydeki bölüm veya kişilerle çalışır. Amaç bölümsel veya kurumsal hedeflere ulaşılmasıdır.

5. Diğer Yöneticilerle İletişim halinde olmayı bilmelidir

Yöneticiler, görevleri ve hedeflere ulaşmak için birlikte çalışırlar. Birbirlerine doğru bilgileri karşılıklı olarak paylaşırlar.

6. Yöneticiler arabulucudur

Yöneticiler arabulucudur. Ekip arasında zaman zaman anlaşmazlıklar çıkması olağandır. Sorunlar çıktıkça yönetici bu tarz sorunları çözmelidir. İncelik ve beceri gerektiren bu işi düzgün olarak ele almanız gerekecektir. Unutmayın iyi bir yönetici fırtınada limandır. Kötü yönetici ise limanda fırtına.

7. Yöneticiler politikacıdır aynı zamanda diplomattır

Yöneticiler ikna ve uzlaşma sanatını kullanmayı bilirler. Böylece kurumsal hedeflere kullanmak için bu sanatı kullanırlar. Yönetici herhangi bir organizasyonda temsil etme durumunda sadece kendi bölümünü değil, tüm şirketi temsil ederler.

8. Yönetici zor sorunları çözer

Yöneticiler zor sorunları çözebilme yeteneğinde kişilerdir. Zor kararlar almak durumunda da kalabilirler.

Yöneticilik konusunda en önemli nokta, yöneticilerin görevlerini sık sık güncellemeleri ve belirli zamanda bölümün ihtiyaç duyduğu durumlara karşı uyanık olmaları gerektiğidir.


yatırım ilanları

kobi vadisi

Yorumunuz