Yatırımcı Arıyorum

Yurt Dışı Müşavirlerine Destek Uygulaması

Teknik Müşavirlik Nedir?

Bir meslek alanına ait bilgilerin elde edilmesi için meslek mensuplarının görüş ve bilgilerinin alınması işlemi Teknik Müşavirlik faaliyeti olarak tanımlanmakta. Kamu ve İhale kanununda ise ‘Bilgi ve deneyimini İdarenin Yararı için Kullanan, Danışmanlığını yaptığı işin tarafları ile Organik bağı olmayan, Danışmanlık hizmeti dışında idareden geliri olmayan kişi’ olarak tanımlanmış.

Meslek sahibi olmak ile Müşavirlik arasında fark bulunuyor meslek sahibi olan kişi diplomasına rağmen o iş konusunda yeterli bilgiye sahip olabilir veya olmayabilir ancak müşavirden beklenen tam olarak bilgili olması söz konusu meslek alanında tam yetkin, uzman kişi olmasıdır.

Uluslararası Mühendis ve Müşavirler Federasyonu, Teknik Müşavirlik hakkında etik değerler bakımından değerlendirmede bulunarak sosyal sorumluluk ve tarafsızlık ilkesine bağlı faaliyet gösteren usulsüzlüğün karşısında olan faaliyet alanı olarak tanımlamış.

Teknik Müşavirlik Faaliyetine Devlet Desteği

Ekonomi Bakanlığı Teknik Müşavirler için içeriği oldukça geniş bir destek programını uygulamaya koymuş.

 • Yurt dışındaki ofis giderleri
 • Reklam, Pazarlama faaliyetleri
 • Fuar faaliyeti
 • Seminerler
 • Konferanslar
 • Araştırma gezileri
 • Mesleki yarışmalara katılım
 • Mesleki sorumluluk sigortası
 • Yurt dışında girilen ihaleler ile alınan işlerin giderleri

Ekonomi Bakanlığı Fiyat, İstikrar ve Destekleme Fonu tarafından sağlanan destekler ile teşvik edilmektedir.

Müşavirlere Verilen Destekler

PROJE DESTEĞİ

 • Sözleşme bedeli 2 Milyon Dolar olan projelerde %20 üst limit 300 Bin Dolar
 • Sözleşme bedeli 2 Milyon Dolar-5 Milyon Dolar aralığında olan projelerde %15 üst limit 500 Bin Dolar
 • 5 Milyon Dolar-10 Milyon Dolar aralığında olan projelerde %10 üst limit 750 Bin Dolar
 • Sözleşme bedeli 10 Milyon Dolar ve üzeri projelerde %7,5 üst limit 1 Milyon Dolar

YURT DIŞI OFİS DESTEĞİ

En fazla 7 yıl yurt dışı ofis için

 • Kira desteği %50 üst limit 400 Bin Dolar
 • İş gören desteği (Yönetici ve personel T.C. vatandaşı olması koşulu ile ve yıllık 60 Bin Doları geçmemesi koşulu ile Brüt maaş tutarının %50 kadar bölümü)
 • Danışmanlık Desteği maksimum 6 yıllık harcamaların %50 kadar bölümü üst limit 30 Bin Dolar

REKLAM DESTEĞİ

 • Yıllık 100 Bin Doları geçmemek şartı ile harcamaların %50 kadar bölümü maksimum 6 yıl

PAZAR DESTEĞİ

Senede maksimum 5 kez olmak üzere Pazar araştırma gezileri %70 oranında gezi başına maksimum 5 Bin Dolar.

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ

Uluslararası fuarlarda m2 başına stant kirası, ulaşım, konaklama giderleri %50 oranında Fuar başına maksimum 15 Bin Dolar.

SEMİNER KONFERANS DESTEĞİ

Maksimum iki firma personelinin konaklama, yol ve katılım ücretleri %50 oranında organizasyon başına maksimum 5 Bin Dolar.

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HEYET DESTEĞİ

Müteahhitlik, Teknik Müşavirlik programı kapsamında her şirketten iki personelin ulaşım ve konaklama harcamalarında %50 oranında uygulamaya konulmuş, hedef ülkelere yönelik verilen destek %90 oranında belirlenmiş.

YURT DIŞI EĞİTİM DESTEĞİ

Şirketlerin Teknik ekiplerinin yurt dışı teknik eğitime katılmaları halinde her program için iki iş görenin yol, konaklama ve katılım harcamalarında %50 oranında senelik maksimum 50 Bin Dolar.

YAZILIM DESTEĞİ

Senelik %50 oranında maksimum 50 Bin Dolar olmak üzere yazılım ürünlerinin lisans harcamaları.

MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI DESTEĞİ

Senelik maksimum 50 Bin Dolar olmak üzere %50 oranında poliçe giderleri

ULUSLARARASI MESLEKİ YARIŞMALARA KATILIM DESTEĞİ

Organizasyon başına maksimum 10 Bin Dolar olmak üzere %50 oranında yol, konaklama, katılım, yer görme, dosya harcamaları

SEMİNER KONFERANS ORGANİZASYONU DESTEĞİ

Kira ve alt yapı giderleri, yemek, toplandı giderleri organizasyon başına maksimum 100 Bin Dolar olmak üzere %70 oranında. Tanıtım filmi, reklam ve afiş giderleri için organizasyon başına maksimum 70 Bin Dolar %70 oranında. Davet edilen konuşmacılar için konaklama harcamalarının tamamı organizasyon başına maksimum 20 Bin Dolar.

TEKNİK MÜŞAVİRLİK VE MÜTEAHHİTLİK PROGRAM DESTEĞİ

Organizasyonu gerçekleştiren kuruluşu temsilen iki kişinin ulaşım ve konaklama giderleri, reklam ve danışmanlık giderleri program başına 150 Bin Dolar olmak üzere %50 oranında desteklenmekte.

Yurt dışında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılmasına yönelik olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hedef Pazar gösterilen ülkelerde Türk Malı ve hizmetlerine olan talebin artırılması çalışmalarında Teknik Müşavirlik şirketlerinin faaliyetlerinin desteklenmesi için geniş kapsamlı hayata geçirilen bir uygulama olduğu söylenebilir.

 

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Web Sitesikobi vadisi

Yorumunuz