Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi
Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi

Konum ve Alan: Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi, Bilecik il merkezinin yakınında yer almaktadır. Geniş bir alanı kapsayan bu organize sanayi bölgesi, bölgenin sanayi ve ekonomik gelişimine katkı sağlamaktadır.

Sektörler ve Çeşitlilik: Bilecik 2. OSB, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere ev sahipliği yapar. Metal, makine, otomotiv yan sanayi, gıda gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler bulunmaktadır.

Altyapı ve Hizmetler: Modern altyapı, enerji altyapısı, su temini, atık yönetimi gibi temel hizmetleri Bilecik 2. OSB sağlar. İşletmelerin etkin bir şekilde faaliyet göstermeleri için gerekli altyapıyı sunar.

İstihdam Olanakları: Bölge, bölge ekonomisinin büyümesine katkıda bulunarak istihdam sağlar. Farklı sektörlerde nitelikli işgücüne ihtiyaç duyan işletmelere istihdam fırsatları sunar.

Lojistik Avantajlar: Bilecik 2. OSB, Türkiye’nin önemli karayollarına yakın bir konumda bulunur. Bu, ürün taşımacılığı ve lojistik faaliyetleri için avantajlı bir konum sağlar.

Çevre Duyarlılığı: Bölge, çevreye duyarlı üretim ve sürdürülebilirlik ilkelerine önem verir. Sanayi faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeye yönelik çalışmalar yapar.

Teknoloji ve İnovasyon: Bilecik 2. OSB, işletmelerin teknolojik gelişime dayalı üretim ve inovasyon faaliyetlerini destekler. Ar-Ge çalışmaları ve yenilikçi projeler için olanaklar sunar.

Eğitim ve İşbirliği: Bölge, işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkıda bulunur. Üniversite-sanayi işbirliği ve eğitim projeleriyle iş dünyası ile işbirliği sağlar.

Bölge Ekonomisine Katkı: Bilecik 2. OSB, Bilecik’in ekonomik büyümesine katkıda bulunarak yerel ekonomiyi destekler.

Bilecik 2. Organize Sanayi Bölgesi, farklı sektörlerdeki işletmelere yönelik altyapı ve hizmetleri sağlayarak bölgenin sanayi ve ekonomik potansiyelini artırmayı amaçlayan bir organizasyondur.

Sektörel Dağılım

Mermer % 24
Metal % 20
Tekstil % 8
Diğer % 48

Özellikler
Kuruluş Yılı
1993
Büyüklüğü
380 ha
Firma Sayısı
25
İstihdam Sayısı
2250
Türü
Karma
Nitelikler
Arıtma Tesisi: Evet
Enerji Üretim Santrali: Hayır
Teknopark: Hayır
Ajans
Bebka Kalkınma Ajansı
İletişim
 
Adres
Hürriyet Mah. Dumlupınar 5. Sk No:2/6 Bilecik
Benzer Kuruluşlar
kobi vadisi