Son güncelleme: 31.03.2020

www.kobivadisi.com (“Site”), kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini, işbu ilkeler ile belirlenen şartlar ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında ya da söz konusu üyenin haberi veya aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır.
Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri gibi Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgiler dolayısıyla oluşabilecek her türlü maddi/manevi zararlardan Site sorumlu tutulmayacaktır.

www.kobivadisi.com taraflarca sağlanan kişisel bilgileri, kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve Site’ yi daha işlevsel kılabilmek adına kendi içerisinde değerlendireceğini beyan eder.

Site’nin iş bu Yasal Bilgiler hükümlerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklı olmakla birlikte yapılacak her türlü değişiklik yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer.

KOBİVADİSİ.COM KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

  1.  KONU VE KAPSAM:

1.1.  Bu sözleşme (“Sözleşme”), www.kobivadisi.com’u (sözleşmenin devamında “Site” olarak anılacaktır) kendi rızası ile kullanan/üye olan ve iş bu Sözleşme’yi onaylayarak, Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.

1.2.  İş bu Sözleşme, Site’nin ve Site’de yer alan veri tabanı ile ilanların kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Site, iş bu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların iş bu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını ziyaret etmeleri gerekmektedir.

1.3.  Site, şirketlerin, yatırımcıların, ve markaların bilgilendirme amacıyla ücretsiz olarak tanıtıldığı bağımsız çevrimiçi (online) bir veritabanıdır. Site aynı zamanda, Siteye üye olmak koşuluyla, belli bir ücret mukabilinde, üyelere (Üyeler) site kapsamında kaydı bulunan şirket ve markalar için ilan verme imkânı da tanımaktadır.

1.4.  Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye; Site’yi kullanmaktan vazgeçmelidir. Site’yi kullanmaya devam eden Kullanıcı’nın/ Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.

  1.  SİTEYE ÜYELİK

2.1.  Site’ye üye olmak isteyen kullanıcı, Site’de yer alan Üyelik Formu’nda ve profil sayfasında yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde doldurur, kimlik bilgilerinin doğruluğu onaylanır ve iş bu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul edilerek üyelik kaydı oluşturur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan üye olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar. Tüzel kişi Üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olan kişiler başvuru yapmalıdır. Site tarafından işbu sözleşme kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak men edilmiş gerçek yahut tüzel kişiler Site’ye üye olamaz. Bu durumda Site’ye kayıt işlemlerin tamamlanmış olsa dahi üyeliğin doğurduğu hakların kullanılması her zaman engellenebilir.

2.2.  Site herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden de Üyeliğe son verebilir yahut geçici bir süre ile askıya alabilir. İşbu madde içerisinde belirtilen fesih, üyeliğe son verme ve üyeliği durdurma kararları; (Örneğin Sözleşme’ye aykırılık, Site kurallarına aykırılık, Üyenin işlemlerinin veya işlemleri sonucunda ortaya çıkan durumun bilgi güvenliği sistemi uyarınca bir risk oluşturduğunun tespit edilmesi, Site’nin yönetsel ve ticari kararları gibi) nedenlere dayanarak ve  bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin takdiri ile alınır.

  1.  GENEL HÜKÜMLER:

3.1.  Site, Site’ de bilgilerine veya ilanına yer verilen hiçbir şirket, marka, yatırımcı veya ilan sahibi adına faaliyet göstermediği gibi bunların satışını teşvik edici veya özendirici hiçbir faaliyet göstermemektedir. Site kapsamında yer alan içerik veya ilan, kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup, Site veya herhangi bir şirket veya yatırımcı adına yapılan bir icap veya icaba davet niteliği taşımamaktadır. Site yönetimi, site içeriğinde bulunan bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliğini veya sitede bilgileri yer alan şirket veya yatırımcılarla ilgili sunulan bilgi, ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirliğini taahhüt etmemektedir.

3.2. Site’de yer alan ilanlara ilişkin olarak yer alan resim, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili şirket, marka veya yatırımcılara aittir. Bunlarla ilgili olarak, ilgili şirket, marka veya yatırımcılar tarafından resim ve görsel verilerin kaldırılması talep edildiği takdirde Site Yönetimi, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı Site Yönetimi’nin hiçbir sorumluluğu ve bunların doğruluğu konusunda bir taahhüdü bulunmamaktadır.

3.3.  Site’de bilgisi yer alan şirket, marka veya yatırımcılara ilişkin bilgiler, şirket, marka sahipleri ile yatırımcılar tarafından verilen bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, sitede yer alan, şirket, yatırımcılara ilişkin bilgilerin doğruluğu veya kesinliğini garanti edilmemektedir. Site Yönetimi, Site’ de yer alan her hangi bir fiyat bilgisine dayanarak  gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını açıkça beyan etmektedir. Herhangi bir şekilde şirket ve sahipleri ile yatırımcılar tarafından sözü edilen şirket veya yatırımcılara ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kaldırılır.

3.4.  Site kapsamında yer alan bilgiler ve ilan sahiplerince verilen ilanlar kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmekte olup, kullanıcıların, sitede yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan Site Yönetimi hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Site Yönetimi, kullanıcıların, Site’ de yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Kullanıcılar ve Üyeler, Site içeriğinden, veritabanından ve ilan sahiplerince verilen ilanlardan edindiği bilgilerini doğrudan kendisi gayrimenkul, şirket, marka ve tellallığı/komisyonculuğu faaliyetini yürütecek şekilde kullanamaz.

3.5.  Site Yönetimi, her ne surette olursa olsun Site’ ye erişimin aksamasında, engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın faaliyetine son verme hakkını saklı tutmaktadır.

3.6.  Site Yönetimi, Site’ de yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılar (linkler)’ a doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.7.  Site’nin virüs, trojan ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, Site’ye girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

3.8. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.9. Üyenin, yatırımcının veya şirket veya sahibinin Site’de bilgisi yer alan şirket, marka veya yatırımcı bilgisi ile ilgili bilgilerin Site’den kaldırılmasını talep ettiği takdirde Site Yönetimi, bu bilgileri Site’den kaldırır.

3.10. Üye/ler tarafından Site’ye kaydedilen ilan, reklam, resim, fotoğraf, sesli ve/veya görsel verilerin mülkiyet, fikri hak ve sorumluluğu Üye’ye aittir. Bununla birlikte Üye/ler, ayrıca yazılı muvafakat aranmaksızın bu sayılanların Site’de yer almasına, işbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir şekilde 3. Şahıslar tarafından sözü edilen ilan, reklam, resim, fotoğraf, sesli ve/veya görsel verilere ilişkin bir şikayet veya itiraz halinde sözü edilen hususu/hususlar, Üye’ye haber vermek suretiyle Siteden kaldırılır.

  1.  İLAN HİZMETİ:

4.1.  Site, Üyelerine bayilik, franchising, franchise, ürün satışı, master franchise vb. ve proje ekleme, şirket ilanı verme, firma iş birliği ve girişim ilan verme olanağı tanımaktadır. Site’de ilan verilmesi gerektiğinde ücrete tabidir. Siteye ilan veren Üye, vermiş olduğu ilan içeriğinde bulunan bilgi ve görselin gerçekliğinden, kesinliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan kendisi sorumludur. Site Yönetimi, Site’ ye verilen ilanların içeriğinden veya bu ilanların doğruluğundan, kesinliğinden veya geçerliliğinden sorumlu olmadığını beyan eder.

4.2.  İlan sahibi Üye, Site’ nin kullanım amacı dışında veya hukuka yahut ahlak ve adaba aykırı ilân veremez. Aksi durumun tespiti halinde Site Yönetimi, üyeliğine derhal son verme haklarını saklı tutar. Bu maddeye aykırılık nedeniyle üçüncü kişi veya kurumlardan gelebilecek tazminat taleplerinde Site’nin her türlü zararını, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de dâhil olmak üzere Üye tazmin eder.

4.3.  İlan sahibi Üye, ilan verdiği şirketlerden satılmış veya ortak almış olanlarının ilânlarını ilgili tarafların mutabık kalmasından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde siteden kaldırmakla yükümlüdür.

4.4.  Site’ de yer alan ilanlara dayalı olarak, ilan veren Üye ile kullanıcı arasında kira, satış, ortaklık ve her ne isimle anılırsa anılsın yapılan sözleşmeler, tamamen ilan sahibi Üye ve ilana başvuran kullanıcı arasında yapılmaktadır. Site ilan sahibinin temsilcisi, acentesi veya ticari mümessili olmayıp, verilen ilanların doğruluğunu ve gerçekliğini de garanti etmemektedir. Site Yönetimi, Site’ ye verilecek ilana dayalı olarak yapılan sözleşmelerin tarafı olmadığı gibi bu sözleşmelerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

4.5.  İşbu Sözleşme kapsamında verilebilecek ilanlarla ilgili ücretler, ödeme koşulları ve ilan yayınlanma süreleri Site’nin ilgili bölümünde yer almakta olup, Üye, yayınlamak istediği ilan sayısı ve ilanın yayınlanacağı süre esas alınarak, Site Yönetimi tarafından belirlenen ücreti öder. Ücret, ilan verilmeden önce peşin olarak ödenir. İlan, Üye tarafından belirlenen ve karşılığında ücreti ödenen süre boyunca yayınlanır.

4.6.  Üye, ilan ücretini çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, eft v.b) ödeyebilir Bu usuller Site’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Üye, burada belirtilen açıklamalara ve Site’nin ilgili bölümünde yer alan ödeme seçeneklerine göre ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleftir.

4.7.  Site Yönetimi, gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, ilan ücretinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

4.8.  Site Yönetimi, Site’de yayınlanan ilanların hukuka ve ahlaka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu sözleşme ve Site’de yer alan kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması veya işbu sözleşmenin 2.2 maddesinde belirtilen şart ve koşulların oluşması gibi sebeplerle Kullanıcı/Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili ilanının yayınını veya hakkı geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Site Yönetimi bahsi geçen duruma ilişkin Kullanıcı/Üye’ye iade faturası karşılığında herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını aynı şekilde Kullanıcı/Üye de ilgili ilan veya hak için ödemiş olduğu bedelin iadesini Site Yönetimi’nden talep ve dava etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.  Site üzerinden alınan herhangi bir hizmet için tahsil edilen ücret altyapı eksikliği olmadığı sürece iptali istenemez.

  1.  GİZLİLİK

5.1.  Site, kullanıcılarının ve üyelerinin, site içerisinde kullandıkları veya ne suretle olursa olsun paylaştıkları kişisel bilgilerini,  www.kobivadisi.com Gizlilik İlkeleri ile yasadan ve emredici hükümlerden kaynaklanan haller dışında üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Site, kişisel bilgiler yani isim, soy isim, adres, telefon, e-posta adresi veya IP bilgileri Site yönetimi bünyesinde gizli tutulacak bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmemesi amacıyla her türlü tedbir ve önlemi alacaktır. Şu kadar ki, gerekli tedbir ve önlemin alınmasına rağmen, üçüncü şahısların eline geçen kişisel bilgilerden Site sorumlu tutulmayacaktır. İşbu Sözleşme ve Gizlilik Sözleşmesi hükümleri birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir

  1.  FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1.  Site’ nin arayüzü, Site Veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Site’ye aittir yahut Site tarafından yasal şekilde kullanılmaktadır. Kullanıcılar, Site’ye ait fikri hakları ve Site unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Site, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Site içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu portal vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır

6.2.  KOBİ VADİSİ markası ve logosu tescilli markalar olup, her ne suretle olursa olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka tecavüzü teşkil etmektedir.

  1.  YETKİ

7.1.  İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, işbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

8.1.  Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini Siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Kobi Vadisi dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.