Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi

Kategori

Bölge Konumu ve Erişim Kolaylığı:
Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi, stratejik bir noktada yer alarak, farklı ulaşım alternatiflerine kolayca erişim sağlar.

Bölge Amaçları:
Bölgenin temel hedefi, yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamak, istihdam yaratmak ve bölge sanayisinin büyümesini desteklemektir.

Sektör Çeşitliliği:
Çankırı Çerkeş OSB, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelere fırsatlar sunarak üretim ve ticaret alanlarında çeşitlilik oluşturmayı hedefler.

Altyapı ve Teknoloji:
Bölge, modern altyapı olanakları ve ileri teknoloji imkanları ile işletmelerin rekabet gücünü artırmayı amaçlar.

İstihdam Fırsatları:
Çerkeş OSB, nitelikli işgücünün yetiştirilmesine katkı sağlayarak bölge halkına istihdam olanağı sunmayı hedefler.

Lojistik Avantajlar:
Stratejik konumu sayesinde bölge, lojistik avantajlar sunarak işletmelerin mal taşıma süreçlerini optimize etmeyi hedefler.

Çevre ve Sürdürülebilirlik:
Çankırı Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi, çevreye duyarlı uygulamaları teşvik ederek sürdürülebilir üretimi destekler.

Yatırım Desteği:
Bölge, yatırımcılara yönelik teşvik ve destekler sunarak yatırımların güçlenmesine katkı sağlamayı hedefler.

Sektörel Dağılım: Mobilya % 50 Plastik % 50

Özellikler

İstihdam Sayısı
-
Kuruluş Yılı
2005
Büyüklüğü
116 ha
Firma Sayısı
-
Türü
Karma
Doluluk Oranı
-

İletişim

kobi vadisi